04/11/15

Sloop in voorbereiding

Om ruimte vrij te maken voor het nieuwe Noorderbrugtracé zijn intussen verschillende gebouwen (deels) gesloopt. Maar we zijn er nog niet: naar verwachting gaat de sloop vanaf medio november verder. Dan slopen we - onder andere - het voormalige pand van Bo-rent aan de Bosscherweg. We houden u op de hoogte!

Bypass voor Noorderburg

Tijdens de werkzaamheden op en rond de Noorderbrug kan autoverkeer meestal doorgaan. Dat doen we door naast de bestaande rijbanen een nieuw brugdek te bouwen. Zodra het nieuwe dek gereed is, start de sloop van de huidige aanlanding. Dan zetten we het nieuwe brugdek in als zogenaamde 'bypass': een tijdelijke omleidingsroute naast de bestaande Noorderbrug. Lees op onze website meer over de bereikbaarheid van de Noorderbrug.
 
Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.

Disclaimer | Colofon
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wilt u deze emails niet meer ontvangen?
Dan kunt u uw emailadres
hier uitschrijven