Copy
Studiedag Partnerschap met ouders van een kind met een handicap
View this email in your browser

Studiedag
Naar partnerschap met ouders van een kind met een handicap
3 december 2015 - Wijnegem

 

Omwille van de talrijke ontwikkelingen binnen de zorg en het onderwijs aan personen met een handicap wordt het steeds belangrijker om
ouders te betrekken en goed met hen te communiceren.

Ouders zijn een belangrijke partner in het leer- en hulpverleningsproces van kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap. Soms trek je als leerkracht of als hulpverlener samen met ouders aan eenzelfde zeel, soms hebben jullie elk een andere mening, …
Een goed overleg, een fijne samenwerking, een duidelijke en heldere communicatie met elkaar over wederzijdse verwachtingen, te behalen doelstellingen, een manier van aanpak, … zijn echter van essentieel belang voor een goede begeleiding en ondersteuning van een kind of volwassen persoon met een handicap en het gezin.

• Hoe kun je ervoor zorgen dat je allemaal op eenzelfde golflengte geraakt?
• Hoe zorg je ervoor dat de communicatie met ouders goed verloopt?
• Hoe kan je ouders zo goed mogelijk betrekken bij de begeleiding?
• Hoe geef je feedback aan ouders?
• Hoe zorg je ervoor dat je ( soms moeilijke) boodschap overkomt?
• Hoe kan je te weten komen wat ouders verwachten? …

 

PROGRAMMA:

9 u.: onthaal

9.30 u.: Communicatie … vanuit de ouders bekeken
Hoe beleven ouders de hulpverlening? Wat verwachten ze ervan? Hoe ervaren ouders de contacten met hulpverleners?

  • Noor Seghers (managementtrainer, onderzoeker, moeder) en initiatiefneemster van het Magenta-project.
  • Getuigenis van een ouder.

10.45 u.: Pauze

11.15 u.: De verschillende rollen in het overleg
Welke rollen kunnen ouders opnemen? Wat is jouw rol als professioneel en hoe houd je rekening met de rol van ouders? Hoe breng je een goede communicatie op gang?
• Noor Seghers

13 u.: Lunchpauze

14 u.: Workshops (keuze voor één workshop)
Einde workshops om 16 uur

Workshop 1: Voorkomen en omgaan met conflicten  
Hoe ga je om met verschillen in mening? Wat doe je als je je niet kunt herkennen in de verwachting van ouders?
  • Michel Rosius, VOCA Training & Consult

Workshop 2: Communicatiestrategieën in de praktijk
Wat zijn de eigenschappen van een goed gesprek, de basisvaardigheden voor een goede communicatie? Hoe ga je om met emoties? Hoe breng je een moeilijke boodschap? …

  • Lijne Vloeberghs en Sofie Van Eynde, UC Leuven-Limburg

Workshop 3: De plaats van de professioneel in het gezin
Hoe kan je rekening houden met de gezinscontext? Wat is jouw rol in heel de hulpverlening aan het kind/het gezin? Hoe kan je de hulpverlening op elkaar afstemmen? …

  • Noor Seghers

Workshop 4: De draad tussen ouder en kind
‘De draad’ is een model over de opvoedingsthema’s tussen een ouder en een kind. Het model helpt om op een zelfde golflengte te praten over wat het kind nodig heeft als ouders ‘de draad’ overdragen aan begeleiders.

  • Gerrit Vignero, MPC Terbank


PRAKTISCH

Datum
3 december 2015, 9.30 u. – 16 u.

Doelgroep
Iedereen die met ouders van een kind met een handicap in aanraking komt: opvoeders, leerkrachten, medisch personeel, maatschappelijk werkers, CLB-medewerkers, onthaalouders, …

Locatie
’t Gasthuis,
Turnhoutsebaan 199
2110 Wijnegem

Deelnameprijs
80 euro (deelnemersmap, drank tijdens de pauze en lunch inbegrepen)

Inschrijven
- Inschrijven is verplicht. Dit kan via e-mail naar
gezinenhandicap@kvg.be of klik op de link.
Vermeld duidelijk het facturatieadres en
de workshop van je voorkeur!
- Betaling na factuur.

Meer info
Gezin en Handicap
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
03 216 29 90
gezinenhandicap@kvg.be
www.gezinenhandicap.be

Bedankt om de info te verspreiden naar andere geïnteresseerden, collega's  en uw netwerk toe!

Copyright © 2015 Gezin en Handicap, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list