Copy
Nyheder fra Erhverv og Vækst i Høje-Taastrup
Vis denne e-mail i din browser

Nytårshilsen fra borgmester Michael Ziegler

Kære erhvervsdrivende

Rigtig godt nytår. På denne tid af året plejer I at have modtaget en invitation til den årlige nytårskur for erhvervslivet i Høje-Taastrup Kommune. Men som nogle sikkert har bemærket, er dette ikke sket i år. Baggrunden er desværre, at coronasmitten igen har fået for godt tag i samfundet og derfor ikke gør det muligt at afholde arrangementer.
 
I skal alligevel ikke snydes for, at borgmester Michael Ziegler giver sin årlige status og hilsen til jer. Vi håber, at I har lyst til at høre den selvom det ikke er live, som det plejer.


Se nytårshilsnen her

Klimaplan 2030 - Danmarks grønneste vækstkommune

Høje-Taastrup Kommune er i vækst, både i forhold til borgere og virksomheder. Det sker samtidig med, at der udledes mindre CO2 i kommunen. Den udvikling skal fortsætte og forstærkes ved at indarbejde den grønne omstilling i al planlægning af den smarte by samt ved at udnytte ny viden og teknologi.

Det skal blandt andet ske ved:

• Effektivt forbrug af energien
• Fossilfri opvarmning senest i 2035
• Flere solcelleanlæg i Høje-Taastrup Kommune
• Gradvis elektrificering af transporten

Høring - kom med jeres input

I har som virksomheder nu mulighed for at give input til Høje-Taastrup Kommunes nye klimaplan, ”Klimaplan 2030 – Danmarks grønneste vækstkommune”. Byrådet har vedtaget at sende klimaplanen i høring frem til 27. januar 2021. Forslag og kommentarer til klimaplanen kan sendes til Teknik- og Miljøcenter, tmc@htk.dk

Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politiske behandling af sagen og vil blive offentliggjort i forbindelse med forelæggelse for byrådet marts 2021.

Læs Klimaplan 2030 her

Omstillingspuljen åbner igen 

Den 29. januar åbner Omstillingspuljen igen med flere midler til udvikling og tilpasning i virksomheder hårdt ramt af Coronakrisen. Virksomhederne kan søge puljens 2. runde indtil den 19. februar kl. 24.00.

Læs mere her


Webinarer om omstillingspuljen

Erhvervshus Hovedstaden afholder webinar om Omstillingspuljen, så virksomhederne kan få et indblik i mulighederne for at ansøge og krav og kriterier for ansøgninger til puljen.
Vi vil blandt andet komme med gode råd til ansøgningsprocessen og præsentere nogle cases, som har fået midler i første ansøgningsrunde af Omstillingspuljen.

Tilmelding til webinar den 25. januar eller den 28. januar

Brexit - få svar på dine spørgsmål

Den britiske regering og Europa-Kommissionen blev den 24. december 2020 enige om en samlet aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2021.

Aftalen omhandler først og fremmest en bred aftale om økonomisk samarbejde, der omfatter vare- og tjenesteydelseshandel, fair konkurrence og bæredygtighed, investeringsbeskyttelse, digital handel, kapitalbevægelser, intellektuelle ejendomsrettigheder, offentlige indkøb, mobilitet af personer, transport, energisamarbejde samt en fiskeriaftale.

På Virksomhedsguiden kan du få et indledende overblik over nogle af de aspekter, som du bør være opmærksom på.

Du kan også via Erhvervshus Hovedstaden få et skræddersyet rådgivningsforløb om Brexit.

Deltag i et webinar om Brexit og betydning for din virksomhed

Opkrævning af renovationsgebyr udsat

Da kommunens økonomisystem er ved at blive opdateret, er opkrævningen af renovationsgebyr udsat.

Systemerne forventes at være klar i løbet af første kvartal 2021, hvorefter regningen udsendes. Forfald er normalt 1. januar men vil således blive skubbet et antal måneder ind i 2021.

Læs tidligere udgaver af nyhedsbrevet


Er du gået glip af et tidligere nyhedsbrev, så kan du finde dem alle i vores arkiv, som du finder her: Erhvervsnyhedsbrev HTK

Her kan du ligeledes tilmelde dig nyhedsbrevet - hvis du har fået det videresendt eller set det på anden vis.

Du er også meget velkommen til at kontakte os:
Erhvervsservicechef Anne-Mette Felby  - 28 49 82 88 
Erhvervskonsulent Toke Sundgaard - 23 69 12 75
Copyright © 2021 NemAdgang for Erhverv i Høje-Taastrup Kommune, All rights reserved.
Du modtager denne nyhedsmail, da du har tilmeldt dig nyheder fra Høje-Taastrup Kommunes erhvervsservice

NemAdgang for erhvervslivet
43 59 18 05 / 28 49 82 88
nemadgang@htk.dk

Vil du ændre hvordan du modtager nyhedsbrevet?
Du kan opdatere dine indstillinger eller afmelde nyhedsbrevet

Email Marketing Powered by Mailchimp
LinkedIn