Copy
Nyheder fra Erhverv og Vækst i Høje-Taastrup
Vis denne e-mail i din browser

Høje-Taastrup Kommune fremrykker yderligere anlægsaktiviteter


I forbindelse med den aktuelle krise har Byrådet besluttet at igangsætte yderligere anlægsarbejder med henblik på at støtte erhvervslivet. Høje-Taastrup Kommune har allerede fremrykket enkelte projekter, men vil igangsætte yderligere anlægsprojekter for i alt 10,55 mio. kr.

Se hvilke projekter det drejer sig om her

Hvis der er spørgsmål til aktiviterne er man meget velkommen til at henvende sig til nemadgang@htk.dk

Forlængelse og forbedring af hjælpepakker

 
Regeringen har sammen med Folketingets partier indgået aftale om forbedringer og forlængelser af hjælpepakkerne til erhvervslivet. Det betyder blandt andet:

  • Flere virksomheder får nu mulighed for at få hjælp, da virksomhederne skal have et mindre fald i deres omsætning end oprindeligt aftalt.
  • Loftet for kompensation hæves
  • Vilkårene for selvstændige, freelancere og iværksættere forbedres.
  • Der ydes bedre hjælp til eksportvirksomheder.
  • Der gives bedre rentefri lån til små og mellemstore virksomheder.
  • Vilkårene, for virksomheder, der har haft underskud i 2019, forbedres.
  • Dertil kommer en lang række andre forbedringer vedr. kreditter og på bl.a. skatteområdet.
  • Aftalerne forlænges.

Læs mere om aftalen og de øvrige punkter hos Erhvervsministeriet her

Hurtigt overblik over hjælpepakker


Hvilke kompensationsordninger kan hjælpe din virksomhed igennem covid-19-krisen? Få overblik over, hvilke virksomhedsformer der kan ansøge de forskellige ordninger, og hvordan ordningerne kan kombineres.

Se skemaet med overblikket her

Nye tiltag fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse


Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og landets erhvervshuse styrker nu indsatsen for små og mellemstore virksomheder yderligere.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har allerede valgt at bevilge 97 mio. kr. til tre konkrete projekter forankret hos erhvervshusene. Det drejer sig om ekstra midler til Early Warning-ordningen og til to tilbud rettet mod SMV’er, hvor det ene giver mulighed for tilskud til køb af målrettet rådgivning (Deal no Deal), det andet hjælp til krisehåndtering (SMV:Professionalisering).

Derudover målretter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 86 mio. kr. til kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder, der har brug for at ruste sig til at håndtere følgerne af COVID-19.

Læs mere på erhvervsfremmebestyrelsen.dk

Høje-Taastrup Kommune udsætter betaling af dækningsafgift


For at understøtte erhvervslivet har Byrådet besluttet at anvende muligheden for at udsætte betalingen af dækningsafgiften.

Høje-Taastrup Kommune opkræver dækningsafgift for erhvervsejendomme, og beløbet udgør i 2020 47,2 mio. kr. Dækningsafgiften opkræves to gange årligt, i januar og juli sammen med grundskyld, og opkrævningen af dækningsafgiften foregår på ejendomsskattebilletten, som er udsendt i december 2019. Opkrævningen vedrørende 2. rate 2020 forfalder den 1. juli 2020 og udgør 23,6 mio. kr.

Da alle opkrævninger er sendt ud via ejendomsskattebilletten, kan kommunen ikke gøre det frivilligt, om virksomhederne vil have ændret sin betalingsdato til 2021. Alle ejendomsskattebilletter  udsendes påny med nye betalingsdatoer.
Såfremt enkelte virksomheder vil indbetale dækningsafgiften i 2020, kan administrationen håndtere dette manuelt.

Eventuelle spørgsmål bedes stilles til Prisme_opkraevning@htk.dk

Retningslinjer for åbning af liberale serviceerhverv

 

De liberale serviceerhverv fik lov at åbne igen den 20. april. Men for at genåbningen kan ske så ansvarligt som muligt, så smittespredningen begrænses, og det er trygt for kunder og erhvervsdrivende, at der bliver lukket op igen, er der blevet udarbejdet et sæt retningslinjer, som skal hjælpe de omfattede erhverv med at komme godt i gang igen.

Læs retningslinjerne her

Læs tidligere udgaver af nyhedsbrevet


Er du gået glip af et tidligere nyhedsbrev, så kan du finde dem alle i vores arkiv, som du finder her: Erhvervsnyhedsbrev HTK

Du er også meget velkommen til at kontakte os:
Erhvervsservicechef Anne-Mette Felby  - 28498288 
Erhvervskonsulent Toke Sundgaard - 43591805
Copyright © 2020 NemAdgang for Erhverv i Høje-Taastrup Kommune, All rights reserved.
Du modtager denne nyhedsmail, da du har tilmeldt dig nyheder fra Høje-Taastrup Kommunes erhvervsservice

NemAdgang for erhvervslivet
43 59 18 05 / 28 49 82 88
nemadgang@htk.dk

Vil du ændre hvordan du modtager nyhedsbrevet?
Du kan opdatere dine indstillinger eller afmelde nyhedsbrevet

Email Marketing Powered by Mailchimp
LinkedIn