Copy
Kerstwensen van het Meesterschapsteam Klassieken
Monsters in the classroom: klassieken in het PO
Scholae: aanmelding geopend!
Enquête vakoverstijgend onderwijs
Nascholingen
Toegang tot het gymnasium
Lesmateriaal op Quamlibet.nl
Gepromoveerde VO-docenten
Promoveren in de vakdidactiek
Week van de Klassieken 2022
Klassieke Olympiaden

 
View this email in your browser
U ontvangt deze editie van de nieuwsbrief Quamlibet Info omdat u zich de afgelopen jaren hebt geregistreerd op Quamlibet.nl. De nieuwsbrief bevat aankondigingen van nascholingen, promotiemogelijkheden en ander vakdidactisch nieuws.

Kerstwensen van het Meesterschapsteam Klassieke Talen


Het Meesterschapsteam Klassieke Talen wenst alle collega's een ontspannen kerstreces! In deze nieuwsbrief vindt u hopelijk wat inspiratie voor 2022. 

Monsters in the classroom: Latin and Greek in primary education

On 26 January 2022 we organize an international, online conference dedicated to the teaching of Latin and Ancient Greek at Primary school, with talks and discussions by practitioners from Belgium, France, Germany, Greece, Italy, The Netherlands, the United Kingdom, and the United States. The conference is open to all: we invite teachers and students from all levels of education and other interested parties from any country to join the discussions on organization, pedagogy, and inclusivity. All welcome! Registration and information here.

Inschrijving voor Scholae geopend!

Per 1 september 2022 start SCHOLAE, de zijinstroomopleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. SCHOLAE leidt in drie jaar deeltijd op tot bekwaam en bevoegd docent Griekse Taal en Cultuur (GTC) en Latijnse Taal en Cultuur (LTC) in het voortgezet onderwijs. De doelgroep bestaat uit collega's die al eerstegraads bevoegd zijn in een ander schoolvak en een gymnasiumopleiding hebben. De modules van het eerste jaar zullen goeddeels online draaien en deelname is kosteloos. Voor meer informatie zie hier.

Enquête vakoverstijgend onderwijs onderbouw gymnasium

Afgelopen september is Sandra Karten gestart met een promotieonderzoek naar vakoverstijgend onderwijs in de onderbouw van het gymnasium. Zij is zeer benieuwd naar ervaringen van gymnasiumdocenten. Zouden jullie hiervoor een enquête willen invullen? Stuur de link gerust door naar collega’s, ook van andere schoolvakken. Het invullen duurt 5 – 10 minuten en de enquête staat open tot 11 februari 2022. Namens Sandra alvast veel dank!
Klik hier voor de enquête over vakoverstijgend onderwijs.

Nascholingen

9 febr., Leiden (Boerhaave: vol) en online Eisma Nascholingscursus De Romereis (online:89€)
11 febr. Amsterdam (UvA) De Atheense agora binnenstebuiten gekeerd (179€)
18-23 febr. Rome (KNIR) Roma Aeterna De interdisciplinaire Romereis (799€)
 

Toegang tot het gymnasium

Sinds ruim een jaar is de discussie weer opgelaaid over de vraag in hoeverre de gymnasiale opleiding kansengelijkheid ondermijnt of juist stimuleert. Het meest recente artikel dat ons hierover bekend is is dat van Peter Wierenga waarin een aantal eerdere artikelen en standpunten worden aangehaald. Dat de gymnasiale opleiding vooral veel kansen biedt tot zelfontplooiing en daarmee een rijker leven wordt door (bijna) niemand betwist, maar het is de vraag of we als classici meer kunnen doen om ook kinderen te bereiken die niet via hun ouders op dit spoor gezet worden. Wilt u meedoen aan de Werkgroep Klassieken in het PO waarin we materiaal ontwikkelen en experimenteren met projecten in het basisonderwijs, dan bent u van harte welkom! Opgeven kan bij Lidewij van Gils.
 

Nieuw lesmateriaal op Quamlibet
 

Op www.quamlibet.nl verschijnt regelmatig nieuw materiaal. Heeft u zelf een lessenserie ontwikkeld of wilt u graag samenwerken aan een specifiek thema, meld dat bij Lidewij van Gils of Ronald Blankenborg. Ze zorgen voor redactie of zoeken een collega met de relevante expertise met wie u het thema kunt publiceren.

 

Gepromoveerde VO-docenten

Gepromoveerde of promoverende docenten GTC en LTC komen regelmatig online samen. Op de agenda staan onderwerpen die door de deelnemers zelf worden aangedragen: onderzoek, loopbaan, vo-wo-samenwerking. De afgelopen bijeenkomsten hebben geleid tot een webpagina voor gepromoveerde docenten (online in januari) en een workshop voor schoolleiders over de rol van gepromoveerde docenten (met o.a. dit filmpje) en tot het faciliteren van mentoraat en intervisie. Heeft u belangstelling, wendt u dan tot Lidewij van Gils.

Promoveren in de vakdidactiek

Wie zich wil oriënteren op een promotie in de (didactiek van de) Klassieke Talen en Culturen, kan voor inspiratie, informatie en contact met mogelijke promotoren terecht op de site van Meesterschap of direct bij Lidewij van Gils of Ronald Blankenborg.

 

Week van de Klassieken 2022

Dit jaar staat de Week van de Klassieken (10-20 maart) in het teken van het thema Propaganda. Er zullen weer lezingen, quizzen, debatten en andere activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud door musea, universiteiten, bibliotheken en boekwinkels.

 

Klassieke Olympiaden

Met uw bovenbouwleerlingen kunt u ieder jaar meedoen met de Klassieke Olympiaden, waarbij leerlingen vragen krijgen over een pensum dat ze zelfstandig of in de klas hebben bestudeerd. Voor meer informatie. Home
 

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen?
Hier kunt u zich aanmelden voor de volgende nieuwsbrieven.

 


 
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Copyright © 2021 Quamlibet, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp