Copy
Læs nyhedsbrevet i din browser

Lær mere om Relationel ledelse

Først vil vi sige jer tak for et vellykket fyraftensmøde d. 29. feb. – hvor mange af jer var med. Det var en spændende aften, og vi oplevede en stor interesse for den relationelle tilgang til ledelse.

Efterfølgende har vi oplevet en stor efterspørgsel på flere arrangementer, hvor vi arbejder konkret med Relationel ledelse. Derfor har vi besluttet at udbyde et forløb på 5 temadage i løbet af efteråret. Disse temadage placeres på hverdage kl. 14-18 med efterfølgende fællesspisning, og de vil ligge med ca. en måneds mellemrum.  

Hele forløbet har fokus på Relationel ledelse, og vi vil hver gang tage et emne op og give konkret vejledning og supervision i forhold til, hvordan I kan styrke dette element i jeres ledelse.
Der vil blive oprettet både åbne og lukkede hold.

Sidste udkald: Konference om Relationel ledelse


Vil du nå at tilmelde dig konferencen om Relationel ledelse, så er det ved at være sidste udkald.

I et samarbejde mellem Institut for Relationspsykologi og Relasjonsledelse Norge inviterer vi til en konference om Relationel ledelse, der foregår på vandet mellem Norge og Danmark.

Vi har arrangeret et Business Cruise på DFDS færgen fra Oslo til København, hvor førende eksperter i Relationel ledelse vil undervise i emnerne: Relationel ledelse, Relationelt ansvar og Relationelt mod.
Læs mere i vedhæftede invitation og tilmeld dig her:
http://relationspsykologi.dk/konference-2-3-juni-2016

Stort fusions - og udviklingsforløb i Randers


Institut for Relationspsykologi har netop indgået aftale med Vestervangsskolen i Randers om et spændende 3-årigt fusions- og udviklingsforløb.

Vestervangsskolen består af 4 sammenlagte skoler, og udfordringen består nu i at skabe en fælles oplevelse af en visionsbåret kultur for ansatte, elever og forældre, samtidig med at den daglige drift skal opretholdes. Vestervangsskolen har valgt at indgå i tæt samarbejde med Institut for Relationspsykologi for at løse denne opgave.

Indsatsen vil blive helhedsorienteret og varieret, således at såvel indhold som form tilpasses målgrupper og situationer. Der arbejdes bl.a. med lederteamcoaching, personaleudvikling, forældreinddragelse og kommunikationsstrategi. Der anvendes dertil billedkunst, STOMP og andre kreative tiltag for at styrke processen og sammenholdet.
Institut for Relationspsykologi, Præsentation, lang version.
Film
Se vores flotte nye film, hvor vi fortæller om Institut for Relationspsykologi.

 


Konference om Relationel Velfærd 22-24. juni 2016.
Læs mere her:

http://relationelvelfaerd.dk/
 

Sæt kryds i kalenderen

 
30.03.2016:
Fyraftensmøde i Roskilde:
Relationel trivsel

31.03.2016:
Foredrag i Silkeborg: At overleve eller leve

27.04.2016:
Fyraftensmøde i Roskilde: Relationel ledelse

12.05.2016:
Konference På Pinenhus Konferencecenter: Kropssprog og relationer

02.06.2016:
Konference, DFDS færgen: Relationel ledelse

22.06.2016:
Konference i Århus: Relationel Velfærd

 
Konference tilbageblik 2015 - Institut for Relationspsykologi

Konference
Se filmen fra sidste års konference.

 

Besøg Institut for Relationspsykologi
Skriv til os
Facebook
Tilmeld foredrag

DEBAT: Følelser i ledelse


I tidskriftet P, udgivet af Dansk Psykologforening, udtaler Claus Elmholdt, lektor i ledelsespsykologi, at flere og flere ledere forsøger at mestre ledelse som en følelsesdisciplin. Han tilføjer, at dette bestemt ikke skyldes, at virksomhederne er blevet mere humanistiske, men udelukkende at de nu har opdaget, at positive følelser giver gode tal på bundlinjen samt øger medarbejderens internalisering af virksomhedens værdier.
http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18881.pdf

Finn Godrim fra Institut for Relationspsykologi har skrevet et debatindlæg, hvor han udfordrer dette perspektiv på ledelse. Ifølge Finn Godrim giver det rigtig god mening at udvikle og styrke lederes relationelle og emotionelle kompetencer. Han vil dog ikke implementere denne tilgang hos virksomheder, der alene anlægger et ensidigt, økonomisk bundlinjeperspektiv. Han mener, at det er afgørende – og at psykologer desuden burde være forpligtede til – kun at implementere Relationel og Emotionel ledelse i virksomheder, der ønsker at anvende de øgede kompetencer i det, vi kunne kalde et ”økologisk, socialt og etisk bundlinjeperspektiv”.
Læs Finn Godrims debatindlæg her:

http://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/debatforum/en-baeredygtig-bundlinje-et-nyt-etisk-princip-for-psykologer/

Om Institut for Relationspsykologi

Institut for Relationspsykologi er et landsdækkende og privatejet psykolog- og konsulentfællesskab. Instituttet arbejder ud fra en relationel tilgang til pædagogik, psykologi og ledelse.

Vi tilbyder privatpersoner, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder psykologisk ekspertise, uddannelse, foredrag, organisations- og ledelsesudvikling og konsulentforløb.

Terapi

Vi tilbyder terapi til enkeltpersoner, par og familier med udgangspunkt i en relationsbaseret tilgang. Vi tager imod klienter med og uden lægehenvisning.

Læs mere...
Hjælp til erhverv
Vi har stor erfaring med at hjælpe private og offentlige virksomheder. Vi tilbyder blandt andet Sundhedsordning med krisehjælp 24-timer i døgnet.
Uddannelser
Vi tilbyder en række forskellige uddannelser, blandt andet de meget efterspurgte ICDP og RARRT uddannelser.

Læs mere....
Foredrag
Institut for Relationspsykologi tilbyder en bred vifte af spændende foredrag indenfor en række områder. Vi tager gerne ud i hele landet.
 

Læs mere..


Afmeld nyhedsbrevet    Opdater dine preferencer