Copy
National konference 4.-5. maj: Udvikling gennem relationer

Per Schultz Jørgensen: Social kompetence kræver eksistentielle overvejelser.


Der er ingen tvivl om, at social kompetence i dag er en yderst vigtig forudsætning for at kunne klare sig i den moderne verden. Kompetence har fået ny og udvidet betydning, men den bygger oftest på tre forhold, der skal kunne integreres i en og samme proces, nemlig en beherskelse af bestemte færdigheder, en personlig kvalificering af disse færdigheder og dertil en eksistentiel overvejelse over perspektivet i færdighederne. Social kompetence kan udvikles, hvis man tilrettelægger de sociale og pædagogiske miljøer med sigte på at fremme det personlige aspekt i børn, unge og voksnes læring.

Mød professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen på den nationale konference 4.-5. maj 2017 og hør meget mere om at styrke den sociale kompetence.

Læs også denne inspirerende artikel fra Kristeligt Dagblad 16. januar 2017: Man kan aldrig tabe helt, så længe man kæmper.

Finn Thorbjørn Hansen: Pædagoger, lærere og vejledere skal være ydmyge, søgende og humoristiske.


Vi lever i en tid, hvor der er meget fokus på præcist og målrettet at udvikle menneskers funktionelle kompetencer. Men der er risiko for, at den professionelles veltrænede og vidende blik går hen og bliver det døde blik! Hvis vi skal udvikle bestemte kompetencer, må vi først kunne møde tilværelsen med åbenhed og ægte forundring. At udvikle forståelsen for, at tilværelsen aldrig kan beskrives til fulde, er at udvikle dannelse.

Finn Thorbjørn Hansen er professor i filosofisk og dialogisk praksis. På den nationale konference ”Udvikling gennem relationer”, der afholdes 4.-5. maj 2017, vil Finn Thorbjørn Hansen inspirere lærere, pædagoger og andre relationsprofessionelle til at turde slippe det vidende blik - og undre sig sammen.
Jeg vil læse mere om konferencen!

Om Institut for Relationspsykologi

Institut for Relationspsykologi er et landsdækkende og privatejet psykolog- og konsulentfællesskab. Instituttet arbejder ud fra en relationel tilgang til pædagogik, psykologi og ledelse.

Vi tilbyder privatpersoner, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder psykologisk ekspertise, uddannelse, foredrag, organisations- og ledelsesudvikling og konsulentforløb.

Terapi

Vi tilbyder terapi til enkeltpersoner, par og familier med udgangspunkt i en relationsbaseret tilgang. Vi tager imod klienter med og uden lægehenvisning.

Læs mere...
Hjælp til erhverv
Vi har stor erfaring med at hjælpe private og offentlige virksomheder. Vi tilbyder blandt andet Sundhedsordning med krisehjælp 24 timer i døgnet.
Uddannelser
Vi tilbyder en række forskellige uddannelser, blandt andet de meget efterspurgte ICDP og RARRT uddannelser.

Læs mere....
Foredrag
Institut for Relationspsykologi tilbyder en bred vifte af spændende foredrag indenfor en række områder. Vi tager gerne ud i hele landet.
 

Læs mere..
Institut for Relationspsykologi
Skive - Silkeborg - Roskilde - Odense - Viborg
Tlf.: 97 52 00 95

Email: kontakt@relationspsykologi.dk
Hjemmeside: relationspsykologi.dk


Afmeld nyhedsbrevet    Opdater dine preferencer 
Copyright © 2017 Institut for Relationspsykologi, All rights reserved.

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp