Copy
 
   Nieuwsbrief all1 vzw - december 2015

 
View this email in your browser
Tijd voor een oprechte en gelijke behandeling voor fiscaliteit en alleenwoners
Een groep van professoren en experts die zich verzamelt onder de naam ‘Fiscaal Correct’ stelde begin december een 4de rapport voor over de fiscale ongelijkheid waarmee alleenwoners geconfronteerd worden. De werkgroep vertrekt vanuit dezelfde opvatting als all1: “Alleen wonen is duur. Dus waarom moet de overheid de 1,7 miljoen alleenstaanden in ons land extra straffen met een belastingstelsel dat het leven voor hen nog duurder maakt?” 'Fiscaal Correct' lanceert daarom een aantal interessante voorstellen.
 
Op het vlak van de personenbelasting wordt voorgesteld om via de belastingvrije som een correctie door te voeren in het voordeel van alleenwoners. Dat kan door een toeslag voor kinderlast toe te kennen aan alle alleenwoners, los van enige kinderlast.
 
Wat betreft de woonfiscaliteit vragen de fiscale experts een verhoging van de woonbonus en een vermindering van de onroerende voorheffing van een woning ten voordele van alleenwoners. All1 is meer het idee genegen om de woonbonus te vervangen door een verhoogd abattement; dat is de korting op de registratierechten van je eigen en enige woning. Die korting geldt per pand, niet per persoon, en ontvang je onmiddellijk bij de aankoop van de woning. Aangezien de registratierechten vaak met eigen middelen betaald moeten worden (en dus niet via een hypothecaire lening), is een aanzienlijke korting hierop een belangrijke maatregel om de aankoop van een eigen woning te vergemakkelijken. Het fiscaal voordeel van de woonbonus trek je namelijk pas 2 jaar na de eigenlijke aankoop. Het Brussels Gewest zal deze maatregel doorvoeren vanaf 2017.    

Andere herkenbare voorstellen zijn een modernisering van de schenkings- en successierechten zodat ook alleenstaanden zonder kinderen mensen kunnen begiftigen tegen een rechtvaardig tarief en het afschaffen van forfaitaire belastingen.
De 13 leden van ‘Fiscaal Correct’ geven met deze nota een duidelijk signaal: “Het is, omwille van de sterk gewijzigde maatschappij, tijd om werk te maken van een oprechte en gelijke behandeling voor fiscaliteit van alleenwoners”. De werkgroep zal de maatregelen voorstellen aan de verschillende regeringen in ons land.

Meer info: www.fiscaalcorrect.be

 

Nieuwe woonvormen vragen om nieuw woonbeleid

Door de stijgende vastgoedprijzen kiezen steeds meer (jonge) mensen ervoor om samen een huis of appartement te huren of kopen. Onze wetgeving staat deze nieuwe vormen van wonen echter nog te vaak in de weg. Tijd dus om deze grijze zone uit te klaren.

Er werden al een aantal eerste stappen gezet. Zo keurde het Vlaams parlement in oktober 2015 een voorstel van resolutie goed dat nieuwe woonvormen zoals co-housing, samenhuizen en andere vormen van gemeenschappelijk wonen wil vergemakkelijken. Er wordt aan de Vlaamse regering gevraagd een wettelijk kader te creëren dat expliciet de rechten en plichten van co-housers schetst, dat de mogelijkheid biedt om specifieke samenhuiscontracten of huurcontracten af te sluiten en dat alle mogelijkheden geeft aan alternatieve en innoverende woonconcepten.

In Brussel maakt men dan weer werk van een samenhuislabel. Vanaf 2017 moet dit label zowel eigenaars als medehuurders geruststellen over de financiële gevolgen van samenhuizen. De overheid kan er op die manier ook op vertrouwen dat in een woning met het label niet aan huisjesmelkerij wordt gedaan.

Maar er zijn nog extra stappen nodig federaal. Dat overheden de bewoners in een samenhuisverband vandaag beschouwen als een ‘gezin’, zorgt voor veel problemen in de praktijk, zeker als het aankomt op de toekenning van sociale rechten. De huurwetgeving werd dan wel geregionaliseerd, maar de Federale regering zou een systeem moeten uitwerken waarbij men bij de burgerlijke stand van de gemeente een apart adres per huishouden in een samenhuisverband kan invoeren. Zo zouden twee alleenstaanden die samen een woning huren om de kosten te delen, officieel erkend kunnen worden als twee aparte eenpersoonshuishoudens.
 

Activiteiten op maat

All1 heeft haar eerste halfjaar erop zitten. Naar het voorbeeld van onder andere ‘Unagraps’ in Frankrijk, ‘Cisa’ in Nederland, ‘Pro Single Schweiz’ in Zwitserland en ‘Suomen Yksinelävät ry’ in Finland, richtten we in juni 2015 een Belgische belangenvereniging op die de belangen wil verdedigen van de grote groep alleenwoners in België.

Een verkenning van het veld leerde ons dat er in België tal van verenigingen actief zijn die activiteiten organiseren voor alleenstaanden. Zo ontmoetten we onlangs de sympathieke vrijwilligers van JAG vzw (www.jag.be). De Limburgse vereniging organiseert elke maand uiteenlopende activiteiten in een ongedwongen sfeer voor haar 400-tal leden.

Ben je op zoek naar een soortgelijke vereniging voor alleenstaanden? Dan is Allegro vzw, een koepelorganisatie voor niet-commerciële alleenstaandenverenigingen, een goed startpunt. Op www.allegrovzw.be vind je een overzicht per Vlaamse provincie.  
   
 

Filmtip: 'The Lobster'

Zin in een eigenzinnige film tijdens de kerstvakantie? Dan is de grappige satire ‘The Lobster’ misschien iets voor u. Hoofdrolspelers Colin Farrell, Rachel Weisz en John C. Reilly doen er alles aan om een partner te vinden, want het is verboden om alleen te leven. Alleenstaanden worden gearresteerd en ondergebracht in ‘Het Hotel’, waar ze nog een laatste kans 'op redding' krijgen. Als het hen toch niet lukt om een partner te vinden, worden ze omgetoverd in een dier naar keuze. Terwijl de meesten kiezen voor een hond, heeft Colin Farrells personage goede redenen om voor een kreeft te kiezen. De Griekse regisseur Yorgos Lanthimos creëert in de film een maatschappij die absurd lijkt, maar verschilt die echt zoveel van de realiteit die we kennen? De verrassende satire op de menselijke drang om liefde te vinden speelt nu in de bioscoop.

Het bestuur van all1 wenst u prettige feesten en het allerbeste voor 2016 toe.

Copyright © 2015 all1, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp