Copy

 Nieuwsbrief all1 vzw - april 2016

View this email in your browser
OOK IN 2015 WERD DE BELGISCHE ALLEENWONER HET ZWAARST BELAST

all1 plant studiedag

Het nieuwste OESO-rapport bevestigt nogmaals wat we al langer wisten: de Belgische alleenstaanden zonder kinderen zijn het zwaarst belast van de hele ontwikkelde wereld. En dat lokte terecht heel wat verontwaardigde reacties uit bij de grote groep alleenwoners.

Ook voor andere categorieën blijft ons land trouwens op het belastingpodium staan. Een Belgisch gezin met twee kinderen en een gemiddeld inkomen moet enkel Frankrijk laten voorgaan qua belastingdruk. Fiscaal expert Michel Maus stelt dat de tax shift van de federale regering pas de komende jaren de last op onze lonen geleidelijk zal verlagen. Het is wel zo dat de torenhoge belastingdruk in ons land sneller daalt dan het OESO-gemiddelde.

De ongelijkheid in de personenbelasting tussen alleenwoners enerzijds en samenwonenden anderzijds is onder andere het gevolg

van het stelstel van de belastingvrije som en het huwelijksquotiënt. Wie kinderen of andere personen ten laste heeft, krijgt extra belastingvrije sommen. Daarnaast kan een samenwonende, door middel van het huwelijksquotiënt, tot 30% van zijn inkomsten doorschuiven naar de belastingbrief van zijn partner met geen of een laag inkomen en zo in een lagere belastingschijf terechtkomen.

Fiscaliteit blijft een complexe materie waarin all1 zich verder wil verdiepen. Kunnen alleenwoners ervoor zorgen dat ze minder zwaar belast worden? Welke fiscale gevolgen heeft het samenwonen met een vriend? Hoe ziet het fiscale plaatje van alleenstaande en co-ouders eruit? Enzovoort. Daarom plannen we in het najaar een studiedag, waar naast het fiscale ook andere aspecten van alleenwonen aan bod zullen komen.

Meer info volgt …      
Wil jij mijn wettelijke vriend zijn?
 
Het voorstel van Jong Groen om vriendschap wettelijk te verankeren, doet denken aan 'De sociale familie' waar de Nederlandse belangenvereniging CISA al jaren voor pleit. CISA wilt dat de sociale verwantschap een gelijkwaardige plaats krijgt, naast het huwelijk en geregistreerd partnerschap. Op die manier zou Nederland evolueren naar een moderne en solidaire samenleving die niet louter georganiseerd is op maat van het klassieke gezin.

Het voorstel van Jong Groen houdt in dat hechte vrienden dezelfde rechten krijgen als broers of zussen. Men denkt dan onder meer aan een vrije dag voor een huwelijk of begrafenis, het recht op tijdskrediet voor mantelzorg en goedkoper erven. De maatschappij staat immers niet stil en vriendschapsbanden worden steeds belangrijker, soms zelfs belangrijker dan familiale banden. De studiedienst van Groen buigt zich momenteel over het thema.

Ook Open Vld komt met een conceptnota die de liberalen binnenkort ter bespreking zullen voorleggen aan het Vlaams parlement. De nota stelt de introductie van ‘de geregistreerde verbintenis’ voor waarmee ze mensen zelf willen laten bepalen welke relaties voor hen dierbaar zijn en welke gevolgen ze daaraan willen koppelen.

Met andere woorden, stof genoeg voor een grondig parlementair debat. All1 hoopt alvast dat er ook op korte termijn al een aantal dingen gerealiseerd zullen worden. Zo werd het zorgverlof in Nederland in 2014 uitgebreid naar “iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt”. In België kan je enkel zorgverlof nemen om je te ontfermen over een zwaar ziek gezins- of familielid (tot de tweede graad). Waarom mag een werkende vriend of nicht niet voor iemand zorgen? Voor palliatief verlof is trouwens geen familierelatie vereist. Het is dus logisch om de familieband als voorwaarde voor zorgverlof eveneens te laten vallen.


'In de kijker'

Vakanties voor eenoudergezinnen

Shilemeza Prins
Bestuurslid van all1 vzw

Ik heb er niet voor gekozen om een alleenstaande moeder van 2 tieners te zijn. Soms valt dat heel goed mee, andere keren vallen de vele tienerdiscussies me zwaar. Ik moet ook steeds alleen nadenken over beslissingen, grote en kleine. Het feit dat ik vrij ben om zelf te beslissen, heeft natuurlijk ook voordelen.

Klusjes maken me zenuwachtig. Het ontbreekt me vaak aan motivatie om alleen aan een grote klus zoals behangen of verven te beginnen. Met twee is dat toch net iets gemakkelijker. Maar ik kan natuurlijk wel mijn goesting doen en doe vrijwilligerswerk waaraan ik veel plezier beleef.

Ik voelde me direct erg aangesproken door het idee om een Belgische belangenvereniging voor alleenwoners op te richten. Ik vind dat ik als alleenstaande moeder met buitenlandse roots zeker mijn stem moet laten horen. Het leven als alleenstaande moeder is duur en het beperkt de mogelijkheden voor mijn gezin, bijvoorbeeld ook als het over vakanties gaat. Onder andere op fiscaal vlak is er nog veel werk aan de winkel.

België telt anno 2016 zo’n 465.000 eenoudergezinnen. Toch wordt er niet altijd rekening gehouden met deze grote groep, ook niet door de klassieke touroperators. Dat vond ook Mariska Nunes, die zelf bij reisorganisatie Corendon werkt. Daarom richtte zij Maris Life (www.marislife.nl) op dat budget- en kindvriendelijke reizen aanbiedt op maat van eenoudergezinnen. Dat houdt in: leuke ouder-kindactiviteiten én qualitytime voor de mama’s en papa’s. Ook Tomeeto (www.tomeeto.be) biedt voortaan naast de reizen voor singles ook eenoudergezinsvakanties aan.

Twee fantastische projecten van inspirerende single mama’s!

Copyright © 2016 all1, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp