Copy
 
   Nieuwsbrief all1 vzw - november 2015

 
View this email in your browser
ROND DE TAFEL MET MINISTER TURTELBOOM OVER 'TURTELTAKS'
 
all1: "Het is duidelijk dat de ‘Turteltaks’, ‘Freya-factuur’ of, meer neutraal uitgedrukt, de nieuwe energieheffing in Vlaanderen een bijzonder complex probleem is. Alleenwoners zijn hier de voornaamste slachtoffers van. Uitzicht op een oplossing op de korte termijn is er niet meteen. all1 beraadt zich daarom over een gepaste reactie. Onze vereniging heeft tijdens een recent gesprek met minister Turtelboom opnieuw de nadruk gelegd op de invoering van een singlesreflex bij beleidsbeslissingen en ook om via andere (fiscale) kanalen de verhoudingsgewijs hogere kosten voor alleenwoners te helpen compenseren."
De nieuwe energieheffing van gemiddeld 100 euro per jaar leeft bij veel alleenwoners in Vlaanderen, zoveel is duidelijk. We ontvingen enorm veel berichten van bezorgde en verontwaardigde burgers. Deze forfaitaire prijsverhoging gaat in tegen all1’s pleidooi voor meer proportionele bijdragen. Daarom vroegen we een onderhoud met Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom aan, waarop we een positief antwoord ontvingen. We kregen volgende info:

De schuld van de groenestroomcertificaten moest weggewerkt worden. De ‘grote ontsporing' dateert uit de periode 2009-2011, waarin engagementen werden aangegaan die nog tot 2028 gebetonneerd zijn in contracten. Deze engagementen kosten 9,2 miljoen euro per jaar en wegen zwaar op het Vlaams energiebudget van 38 miljoen euro. Er werd besloten nu in te grijpen, aangezien de gemiddelde kost per huishouden anders in 2019 naar 250 euro zou stijgen.

 
'Maar waarom dan een forfaitaire heffing?'

Het was een politieke keuze om het bedrag niet te baseren op het verbruik. Dat zou mensen met zonnepanelen immers opnieuw vrijstellen vanwege hun laag verbruik. Er werd wel een sociale correctie voorzien voor beschermde afnemers en klanten met een actieve budgetmeter of stroombegrenzer. Zij betalen 25 euro per jaar.

Een heffing op basis van de gezinssamenstelling, blijkt niet evident te zijn. De jarenlange ervaring met de toekenning van een gratis hoeveelheid elektriciteit per gezinslid toont dit aan. Jaarlijks konden zo’n 20 à 25% van de gezinnen niet genieten van deze gratis elektriciteit vanwege de moeilijke koppeling van de gegevens van de gezinssamenstelling met het corresponderende afnamepunt. De uitwisseling van deze gegevens is complex, o.a. door frequente verhuizingen, vooral in de steden, en voortdurend wijzigende gezinssamenstellingen. Daarnaast wijst het kabinet erop dat het niet is omdat je een gezin van vier kinderen hebt en daarom meer verbruikt, je niet financieel kwetsbaar kan zijn, integendeel. Met andere woorden, een forfaitaire heffing per gezinslid kan ook een zeer asociaal effect hebben.

Tot slot wordt met de keuze voor een forfaitaire heffing per afnamepunt 21% btw vermeden, waarvan de inkomsten naar het federale niveau zouden gaan. Zo wordt er 73 miljoen euro per jaar uitgespaard.

 
all1: “De heffing blijkt niet meer aangepast te kunnen worden, volgens de minister. Dit is uiteraard geen aangenaam antwoord. Als belangenvereniging dringen we aan op compensaties op de korte termijn. De Vlaamse regering moet ook meer inspanningen doen om een heffing op basis van de gezinssamenstelling mogelijk te maken. Ondanks de (terechte) keuze om het gebruik van groene energie te stimuleren, swingen de kosten voor veel kleine inkomens nu de pan uit.”
Als belangenvereniging willen we u in elk geval een aantal tips meegeven om uw energiekosten te helpen drukken.

1) Het blijft lonen om van energieleverancier te wisselen
Veel gezinnen in Vlaanderen zetten deze stap nog niet. Een gemiddeld gezin kon in maart 2015 11%, oftewel zo’n 220 euro, besparen op de elektriciteits- en gasfactuur door te wisselen naar de goedkoopste leverancier. Via de simpele V-test van de Vlaamse energieregulator vind je snel de goedkoopste leverancier in jouw buurt: vtest.vreg.be

2) Zuinig omspringen met elektriciteit en gas
85% van de energiefactuur is gelinkt aan je energieverbruik. Met andere woorden, verschillende onderdelen van de energiefactuur, zoals het transmissienettarief, het distributienettarief en de energiekost, worden berekend op basis van je energieverbruik. Inspanningen om je energieverbruik te verminderen, resulteren dus in een lagere energiefactuur. Op de website www.energiesparen.be vind je heel wat tips over hoe je je energieverbruik kan terugschroeven. Kleine ingrepen zoals het vervangen van gloei- en halogeenlampen of een verouderde koelkast en het volledig uitschakelen van de tv-decoder maken al een verschil.

3) De energielening
De Vlaamse overheid kent goedkope leningen (tussen 0% en 2% interest) toe voor energiebesparende investeringen. Uiteenlopende werken komen hiervoor in aanmerking, zoals het plaatsen van dak- of vloerisolatie, hoogrendementsglas, een zonneboiler, enzovoort. Maar personen met een laag inkomen kunnen met de goedkope lening ook energiezuinige huishoudtoestellen aankopen. Meer info op www.energiesparen.be/energielening De energielening wordt uitgekeerd door het ‘Energiehuis’ in uw gemeente. Je kan ook daar terecht met allerlei vragen.

 

all1 stimuleert onderzoek rond alleenstaanden

all1 stelt zich ten doel om het onderzoek rond alleenstaande volwassenen te stimuleren. Ondanks hun groot aandeel in de bevolking, zijn de Belgische alleenstaanden op wetenschappelijk vlak onderbelicht. Daarom diende all1 een aantal onderzoeksvragen in bij de Wetenschapswinkel, hét aanspreekpunt voor non-profitorganisaties die wetenschappelijke ondersteuning zoeken in de vorm van studentenonderzoek. Studenten beantwoorden er een onderzoeksvraag in het kader van hun eindwerk, begeleid door een ervaren onderzoeker.

Intussen kozen al twee studenten een onderzoeksvraag van all1 uit! Een masterstudente Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel zal zich komend academiejaar buigen over de vraag ‘Hoe verklaart men de steeds toenemende aanwezigheid van alleenstaanden in grootsteden zoals Brussel? Wat is hun profiel en hoe ervaren zij het leven in de stad als alleenstaande?’. Een masterstudente Filmstudies & Visuele Cultuur aan de Universiteit Antwerpen koos dan weer voor de onderzoeksvraag ‘Op welke manier worden alleenstaanden geportretteerd in bepaalde media?’. We kijken alvast uit naar hun onderzoeksbevindingen.

Hoe kan ik lid worden van all1?

Dat is een vraag die we regelmatig ontvangen. We hebben ervoor gekozen om nog geen betalend lidmaatschap in te voeren. all1 vzw is nog maar enkele maanden actief en nog in volle groei. We willen ons in de eerste plaats focussen op onze voornaamste doelstelling: alleenwoners een stem geven, informeren, correct doorverwijzen en hun belangen verdedigen op alle niveaus. We houden onze 'sympathiserende leden', zijnde degenen die zich hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrief, wel graag op de hoogte van onze acties. We staan ook open voor elke suggestie, vraag of opmerking.

Copyright © 2015 all1, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp