Copy
  Nieuwsbrief all1 vzw - oktober 2016
View this email in your browser
Sibylla Moens, masterstudente in filmstudies & visuele cultuur, boog zich in haar thesis over de vraag ‘Op welke manier worden alleenstaanden in Vlaamse fictieprogramma’s geportretteerd?’. Hoewel de grote groep alleenstaanden zeer divers is, krijgen zij vaak te maken met stereotypering. Men vervalt al snel in clichés met aan de ene kant de ‘happy single’ en aan de andere kant de ongelukkige en eenzame alleenstaande. De realiteit is toch wat genuanceerder. Trapt de Vlaamse televisie in dezelfde val?

Televisie speelt alleszins een belangrijke rol in hoe kijkers de sociale realiteit waarnemen. Stereotypes van alleenstaanden op televisie zouden dus een impact kunnen hebben op de wijze waarop zij in het echte leven beoordeeld worden. Sibylla analyseerde zes Vlaamse fictieprogramma’s. Zij stelt vast dat het single zijn vooral op een ongenuanceerde manier aan bod komt.
Het ene alleenstaande personage gaat veel uit, eet diepvriesmaaltijden en flirt graag, een ander personage is de zeer ambitieuze vrouw die achteraf spijt heeft van haar keuze om zich vooral te focussen op haar carrière ten koste van een relatie en gezin. Een alleenstaand mannelijk personage is dan weer een womanizer die de ene vrouw na de andere verovert. De mannelijke alleenstaande personages ondervinden in de fictieseries trouwens beduidend minder last van hun status dan de vrouwelijke. De positievere aspecten die verbonden zijn aan het alleen-zijn, zoals meer tijd voor zichzelf, hobby’s en een uitgebreider sociaal leven komen nagenoeg niet voor in de series.

Het onderzoek bevestigt dat de geanalyseerde fictieseries gebruik maken van een eerder stereotype en eenzijdige representatie van alleenstaanden. Het gebeurt echter eerder op een impliciete manier. In geen enkele serie werd er een expliciet oordeel geveld over alleen-zijn.
Na ‘Solo‘ van Nathalie Le Blanc, is er nu een nieuw Vlaams boek op de markt dat zich volledig wijdt aan het onderwerp ‘alleenstaanden’ én de strijd aangaat met stereotypen. ‘De nieuwe single. Wat als je (opnieuw) alleen bent?’ van psychologe Maureen Luyens en docente Griet Demeter gaat in op de specifieke vragen van alleenstaanden die al een lange relatie achter de rug hebben en doorbreekt zo de klassieke clichébeelden over alleenstaanden.
Eén op de drie huishoudens bestaat uit één persoon, maar geen twee alleenstaanden zijn gelijk. Een grote groep is na een relatiebreuk of overlijden plots weer alleen. Het leven van een alleenstaande twintiger is natuurlijk helemaal anders dan dat van een gescheiden moeder met jonge kinderen of een zeventigjarige die weduwe wordt. De auteurs hebben veel aandacht voor de grote verscheidenheid binnen de groep en belichten zowel de moeilijke kanten van alleen-zijn als de nieuwe mogelijkheden.
De rode draad doorheen het boek: “Wat je ook voelt, je hoeft je er niet voor te schamen én anderen maken het ook mee. Het is normaal.”

"Het laatste taboe in Nederland is alleenstaand zijn", zei de Nederlandse premier Mark Rutte onlangs in het Nederlandse televisieprogramma 'Zomergasten'. Alleenstaanden moeten zich steeds verantwoorden voor hun 'relatiestatus' en ook de Nederlandse premier werd bijgevolg door een presentator uitgehoord over zijn liefdesleven. "Snapt u dat mensen het vreemd vinden?" Rutte herhaalde tijdens het interview dat hij gelukkig is en er niet bewust voor heeft gekozen om alleenstaand te zijn, “maar dingen lopen zoals ze lopen”.

De vooroordelen lijken dus ook bij onze Noorderburen niet snel te zullen verdwijnen …

U kan de uitzending van 'Zomergasten' hier herbekijken.

'Wat als mijn ex geen onderhoudsgeld meer betaalt voor de kinderen?'
 
Steeds meer ouders nemen het niet zo nauw met de betaling van het onderhoudsgeld. In 2015 steeg het aantal kinderen dat recht heeft op een voorschot op onderhoudsgeld met 15%. Die evolutie zet zich helaas ook dit jaar door. Als uw ex-partner niet (correct) betaalt, hebt u twee opties: u neemt een deurwaarder onder de arm of u richt zich tot de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO), een onderdeel van de federale overheidsdienst Financiën. Belangrijk verschil is dat de tussenkomst van DAVO gratis is aangezien het de onderhoudsplichtige is die voor de werkingskosten moet opdraaien. Voor een gerechtsdeurwaarder moet u zelf eerst de kosten voorschieten. Dat voorschot wordt enkel terugbetaald als de gerechtsdeurwaarder er effectief in slaagt de sommen te recupereren.

Meer info op www.davo.belgium.be of via het gratis nummer 0800 12 302
Copyright © 2016 all1, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp