Copy

Nieuwsbrief all1 vzw - september 2015

(Nieuwsbrief onleesbaar? Klik op 'View this email in your browser')
 

View this email in your browser
De lancering van Belgiës eerste belangenvereniging voor alleenwoners in juni 2015 kon op heel wat belangstelling rekenen. Op basis van de vele reacties die all1 de afgelopen maanden mocht ontvangen, is het duidelijk dat onze bekommernis leeft bij velen. Carla Dejonghe, voorzitter all1 vzw, licht toe:

De groeiende groep alleenwoners voelt zich de dupe van een Belgische regelgeving die hoofdzakelijk is afgestemd op het traditionele gezin. Tijd voor verandering en een singlesreflex, waarbij beleidsmakers beslissingen steeds toetsen aan hun (soms zware) gevolgen voor alleenwoners. Zij dienen bijvoorbeeld te beseffen dat de hogere elektriciteitsfactuur dubbel zo hard aankomt voor iemand die hier financieel alleen voor opdraait.

Waarom komt er geen proportionelere bijdrage? Die vraag lijkt ons gegrond als je weet dat 1 op 3 Belgische huishoudens vandaag bestaat uit 1 persoon. In grote steden zoals Brussel is dat zelfs al 1 op 2. all1 zal dus blijven lawaai maken voor alleenwoners totdat we komen tot een neutrale regelgeving, waarbij alle leefvormen evenwaardig worden behandeld.
De notaris: oplossingen op maat
 
Velen wenden zich enkel tot een notaris bij de aan- of verkoop van een woning of voor het opstellen van een huwelijkscontract of testament. Maar een notaris doet meer dan dat. Je kan er ook terecht voor gratis advies en een oplossing op maat.


Om de hoge successierechten te omzeilen, wordt er bijvoorbeeld steeds meer geschonken bij leven. Maar hoe kan je als alleenstaande je goederen wegschenken als je er zelf nog gebruik van wil maken? Wel, de schenker kan in de notariële akte steeds bepaalde voorwaarden koppelen aan de schenking, bijvoorbeeld het voorbehoud van vruchtgebruik. Zo behoudt de schenker toch controle over de weggeschonken goederen. Ook de vraag wie er later voor hen zal zorgen, houdt heel wat oudere alleenwoners bezig. Het opstellen van een officieel zorgcontract met een of meerdere personen kan dan een oplossing bieden. Verder kan een persoon die een woning wil aankopen met financiële hulp van derden, dit laten formaliseren door een notariële akte. Dit zorgt voor transparantie en sluit latere discussies over geleend of gegeven geld uit.

Met andere woorden, ook alleenwoners kunnen met hun specifieke vragen terecht bij een notaris. Het eerste consult is gratis.

Bekijk hier een talkshow over alleenstaanden met Carla Dejonghe, voorzitter all1 vzw, en notaris Anne-Sophie Willems

Tomeeto: samen alleen reizen
 
Onlangs ontmoetten we de sympathieke Petra Michiels van Tomeeto, die weekends voor singles organiseert. Tomeeto ziet toe op een evenwichtige samenstelling van de groep (ingedeeld in leeftijdsgroepen en een evenwichtige man-vrouw balans), wat maakt dat de losse deelnemers al snel versmelten tot één gezellige groep. De bijzondere aandacht voor het bourgondische leven tijdens de uitstappen valt ook steeds in de smaak.


Leuk om te weten, Tomeeto heeft het woord ‘éénbeslisser’ uitgevonden. Dat is iedereen die in zijn/haar privéleven regelmatig op zichzelf is aangewezen voor allerlei beslissingen, dus ook voor het boeken van een uitstap. Tomeeto richt zich dus tot alle ‘éénbeslissers’!

Hoopvol signaal uit Brussel:
Laat een vriend erven tegen familietarief

De Brusselse minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld) wil het erfrecht aanpassen, zodat iedereen één niet-familielid kan aanduiden dat tegen ‘familietarief’ kan erven. Het voorstel klinkt als muziek in de oren van all1.

De hervorming zou goed nieuws zijn voor mensen zonder naaste familie. Voor wie zijn erfenis wil nalaten aan zogenaamde ‘derden’, bijvoorbeeld een goede vriend, nicht of petekind, geldt vandaag nog de maximale erfbelasting. In Vlaanderen betaalt de erfgenaam dan tussen 45 en 65 procent erfbelasting. In Brussel en Wallonië kan het tarief oplopen tot 80 procent.

Het voorstel moet nog afgetoetst worden binnen de Brusselse regering. Mits goedkeuring, zal het ten vroegste in werking treden op 1 januari 2017. We hopen alvast dat Vlaanderen en Wallonië het goede voorbeeld dan zullen volgen.

 
Wist je dat ...

Sommige verzekeraars hetzelfde tarief aanrekenen voor alle categorieën? Neem nu de familiale verzekering, die alle leden van een gezin beschermt tegen elke vorm van schade (materieel en/of lichamelijk) die een gezinslid veroorzaakt aan derden. Een groot gezin loopt volgens ons toch een hoger risico op schadegevallen dan een alleenstaande. In de praktijk merkten we echter op dat niet alle verzekeraars aparte categorieën voorzien. In dat geval, betaalt een alleenstaande hetzelfde bedrag voor een familiale verzekering als een familie.

Dit geldt zeker niet voor alle verzekeringsmaatschappijen. Het loont dus om je eens te informeren bij een (onafhankelijke) verzekeringsmakelaar om na te gaan welke maatschappij het voordeligste tarief aanrekent voor jouw specifieke gezinssituatie.  
  

 
Doe-het-zelf tip:
het Repair Café

Iets kapot? Ga ermee naar een Repair Café. Dat is een gratis bijeenkomst waar mensen (samen) spullen herstellen. Materiaal en know-how zijn aanwezig. Jij brengt je kapotte voorwerp mee naar de vrijwillige reparateurs. Dat is goed voor het milieu én je portemonnee. Daarnaast is samen dingen herstellen ook gewoon leuk en leerrijk.  

Vind een Repair Café in je buurt via www.repaircafe.be
Copyright © 2015 all1, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp