Copy

Steun Na Partnerverlies

Nieuwsbrief nummer 5                               Februari 2017


 

Nieuwsbrief
 

Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,

Dit is de vijfde en laatste nieuwsbrief van de pilot "Steun na Partnerverlies" in Zwolle. De pilot eindigt officieel op 28 februari 2017. Op 10 februari jl. heeft er een slotbijeenkomst in aanwezigheid van Staatssecretaris Jetta Klijnsma plaatsgevonden. Als lezer van deze nieuwsbrief heeft u voor de slotbijeenkomst een uitnodiging ontvangen.

De slotbijeenkomst stond in het teken van de resultaten van de pilot en de overdracht van de methodiek, die in Zwolle ontwikkeld is. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

De pilot wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Zwolle, Stichting De Jonge Weduwe en Stichting WijZ en richt zich op nabestaanden van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. De pilot duurt in totaal anderhalf jaar en wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De doelstelling is drieledig: Leren, Ondersteunen & Begeleiden en Bewustwording. 

Om iedereen, die geïnteresseerd is in het project gelijktijdig en voortdurend van informatie te kunnen voorzien, hebben we besloten om een nieuwsbrief samen te stellen.

Naar verwachting zal dit de laatste nieuwsbrief vanuit de pilot zijn. Alle informatie over de pilot zoals de opzet, de resultaten en kant en klare producten kunt u vinden en downloaden op de website: www.steunnapartnerverlieszwolle.nl (blauwe knop hieronder). Het is de bedoeling om de website de komende jaren in de "lucht te houden" en ook regelmatig bij te werken (bookmarken loont dus). In de rubriek "Nieuws" op de homepage zullen we toekomstig nieuws blijven delen.

Indien je niet geïnteresseerd bent in de nieuwsbrief kun je je hier afmelden voor de nieuwsbrief
 

Website

Voortgang


In de nieuwsbrief geven we onder het kopje "Voortgang" per doelstelling weer wat de actuele stand van zaken is.  Hiervoor noemen we de doelstelling (cursief) en beschrijven daaronder (kort) de stand van zaken.

1. Leren
Van de ervaringen van nabestaanden willen we leren hoe we hun het beste kunnen benaderen en wat we hun kunnen bieden.

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden was "leren" vooral gericht op "leren van de groep nabestaanden uit 2011" en is dit punt met de verslaglegging hierover eigenlijk afgerond. Toch blijven we dagelijks leren van de nabestaanden met wie we contact hebben.

Zo bleek bijvoorbeeld dat het organiseren van een niet professioneel lotgenotencontact (in twee vormen: koffieochtend en herinneringssieraad maken), een schot in de roos te zijn. Van beide vormen van lotgenotencontact hebben inmiddels 2 bijeenkomsten plaatsgevonden (4 in totaal dus). De ondersteuning vanuit het project was meer faciliterend. Bij de 4 bijeenkomsten waren wel ervaringsdeskundige vrijwilligers aanwezig.   

2. Ondersteunen en begeleiden
Nabestaanden worden actief met een ondersteuningsaanbod benaderd.

In de vorige nieuwsbrief hebben we al een cijfermatig overzicht van de resultaten gepresenteerd. In onderstaande tabel sluiten we hierop aan:
 
Maand Aantal adressen/ brief Persoonlijk contact Huisbezoek/ f2f Koppeling vrijwilliger Behoefte lotgen. contact
Sep. ’15 –
Aug. ‘16
73  35   15   7   6  
Zelfmelder* -   10   5   3   7  
TOTAAL 73   45   20   10   13  

*  Zelfmelders zijn nabestaanden die zichzelf naar aanleiding van de publiciteit rondom de pilot bij de projectleider hebben gemeld of nabestaanden uit de groep van 2011.


Meer inhoudelijk kunnen we zeggen dat nabestaanden vaak een lange aanloop nodig hebben, voordat ze een koppeling met een vrijwilliger zien zitten. Van WijZ aan de andere kant wordt verwacht dat er met elk contact met een nabestaande de deur voor contact op een kier blijft staan. Hierdoor wordt de outreachende manier van contact waar gemaakt en blijft het mogelijk om op een later tijdstip een nabestaande aan een vrijwilliger te koppelen.

De belangrijkste hulpvragen van nabestaanden waarmee we intensiever contact hebben, hebben te maken met werk, praktische zaken, het contact met de familie en het sociale netwerk.   

3. Bewustwording
Bij werkgevers en in de maatschappij in het algemeen, zijn nog veel misverstanden over nabestaanden. Binnen de pilot willen we een bewustwordingsproces op gang brengen. 

Op 20 januari 2017 heeft er onder de titel "Ik zet mijn masker af" een bewustwordingsbijeenkomst voor onderwijsprofessionals plaatsgevonden. Aan de bijeenkomst hebben 20 professionals deelgenomen.
De bijeenkomst werd ingeleid door Petra van Rij (Stichting de Jonge Weduwe), waarbij de noodzaak van een gedegen ondersteuning van kinderen en jongeren in de rouw werd benadrukt. Gerti Mooren (pedagoog en rouwtherapeut), ging verder op het onderwerp in. Zo werd er uitgelegd wat verlies en rouw in de verschillende levensfases met kinderen en jongeren kan doen en welke rol de school kan spelen. Twee jongeren deelden op emotionele wijze hun persoonlijke ervaringen. 

De bijeenkomst werd als inspirerend, leerzaam, betekenisvol maar ook als 'pittig' ervaren.

Uiteraard hopen we dat alle scholen dit thema in 'vredestijd' oppakken en niet pas op het moment dat één van de leerlingen een ouder verliest. Een goede voorbereiding voorkomt dat je met de handen in het haar staat op het moment dat het toch al heel moeilijk is om het 'goede' te doen.
 

Slotbijeenkomst


Op 10 februari 2017 vond er in aanwezigheid van Staatssecretaris Jetta Klijnma van Sociale Zaken en werkgelegenheid en wethouder Nelleke Vedelaar van Zwolle een slotbijeenkomst plaats. De bijeenkomst stond in het teken van de presentatie van de resultaten van de pilot en de overdracht van de ontwikkelde methodiek naar andere gemeenten en regio's.

Naast geïnteresseerden uit andere plaatsen, waren ook veel vrijwilligers en nabestaanden uit de pilot aanwezig. Verdere gasten waren uitvaartverzorgers en rouwbegeleiders uit de regio Zwolle. In een volgende fase (ja, de pilot wordt regulier aanbod!!!) kunnen deze tussenpersonen een belangrijke rol in de benadering van nabestaanden krijgen.

Vanwege een technisch probleem kon helaas het filmpje van Monica, over haar motivatie en haar ervaringen als vrijwilliger bij Steun na Partnerverlies, niet getoond worden. Het filmpje staat nu wel op de website van de pilot.

Over het algemeen was er veel mediabelangstelling voor het afsluiten van de pilot. Voor zover mogelijk plaatsen we links naar de berichtgeving op de website.

Publicaties

Alle publicaties vanuit het project zijn als download beschikbaar op www.steunnapartnerverlieszwolle.nl/downloads
Uiteraard mag iedereen vrijuit gebruik maken van de materialen, die we op de download pagina beschikbaar stellen. Toestemming vragen is niet nodig.

Op de pagina www.steunnapartnerverlieszwolle.nl/overdracht vindt u links en (embedded) filmpjes naar vermeldingen van de pilot Steun na Partnerverlies in diverse media.
 

Pilot wordt regulier aanbod


Nelleke Vedelaar, de wethouder van Zorg en Sociale Zaken in Zwolle heeft tijdens de slotbijeenkomst bekend gemaakt dat de pilot Steun na Partnerverlies in Zwolle navolging gaat vinden binnen het reguliere aanbod van WijZ welzijn.

Hierdoor wordt het niet alleen mogelijk om alle lopende ondersteuningen van nabestaanden (al dan niet gekoppeld aan een vrijwilliger) voort te zetten, maar kunnen we ook nieuwe nabestaanden op een outreachende manier blijven benaderen. In de nabije toekomst kunnen we daarvoor overigens ondersteuning gebruiken van nieuwe vrijwilligers. Houdt de website van WijZ in de gaten voor een oproep.

Overdrachtsdocument


Aan het begin van de pilot was al duidelijk, dat we aan het einde ervan graag het stokje door wilden geven. Wat ons betreft gaan alle gemeenten in Nederland met "Steun na Partnerverlies" aan de slag; gaan ze nabestaanden outreachend ondersteunen en dragen ze hun steentje bij aan de maatschappelijke bewustwording rondom het thema verlies en rouw (op jonge leeftijd).

Wij hebben hiervoor onze ervaringen en de methodieken die we gebruikt hebben samengevat in een overdrachtsdocument voor andere gemeenten en regio's.  We hopen dat het document anderen inspireert om met Steun na Partnerverlies aan de slag te gaan en dat ze kunnen leren van de ervaringen die wij gemaakt hebben.
Overdrachtsdocument
Copyright © 2017 WijZ, All rights reserved.


Wil je jouw gegevens veranderen of je afmelden voor de nieuwsbrief?
Je kunt hier je naam en adresgegevens veranderen of je mailadres afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp