Copy

Königgrätz 1866 - 2016 

Newsletter V. - duben 2016

Aktuální informace z průběhu příprav seriálu akcí k 150. výročí bitvy, která změnila Evropu

Pořadatelé vzpomínkových akcí v březnu připravili konferenci na téma potenciál války a bojiště 1866 pro cestovní ruch v našem regionu. Na konferenci vystoupilo 19 přednášejících a jejich příspěvky vyslechlo v průběhu dne cca 150 posluchačů. Významnou událostí v kalendáři vzpomínkových akcí bylo zahájení sezony na Chlumu s představením dlouho očekávané knihy PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ.  Dalšími prezentačními akcemi byly cestovní veletrhy v Hradci Králové a Pardubicích. Důležitým setkáním spojeným s prezentací byla účast zástupců projektu pořadatele na zahájení vzpomínkových akcí "Der Bruderkrieg 1866" v Bavorsku.  

Akce seriálu

Nová kniha PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ. 
Publikace představuje podobu, fungování a vybavení rakouské, saské a pruské armády, které se v roce 1866 střetly na českých bojištích. Na 600 stranách a ve zhruba stejném množství profesionálních fotografií jsou tak poprvé a v takové kvalitě postupně představeny chladné zbraně, ruční palné zbraně, děla, sedla, uniformy a detailní součásti výstroje vojsk konfliktu. Knihu je možné zakoupit prostřednictvím www.koniggratz1866.eu/E-shop.html
ZAHÁJENA SEZÓNA 2016 NA CHLUMU
V sobotu 26. března 2016 byla v Muzeu války 1866 na Chlumu slavnostně zahájena aktuální návštěvnická sezóna. Pestrý odpolední program začal nástupem Historického C. k. Řadového pěšího pluku č.18 a pruského 1. Gardového pěšího pluku v celkovém počtu 24 uniformovaných mužů. Návštěvnickou sezónu 2016 poté zahájil hejtman Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc. Po úvodních projevech ředitelky Muzea východních Čech v Hradci Králové Nadi Machkové Prajzové a ředitele projektu Königgrätz 1866 Radka Balcárka zazněla čestná salva obou zmíněných historických rakouských a pruských jednotek. Slavnosti se účastnil také 1. náměstek hejtmana Otakar Ruml. Blíže k sobotnímu programu zde
Turisté si bitvu u Hradce Králové budou moci připomenout výroční turistickou známkou
Pořadatelé vzpomínkových akcí připravili pro veřejnost další upomínkový předmět. Od 25. 3. 2016 je v prodeji turistická známka číslo 1659 pod názvem 150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866 - Königgrätz 2016.

Turistická známka vydaná k 150. výročí bitvy u Hradce Králové slouží jako suvenýr a zároveň jako potvrzení o dosažení určitého místa. Z tohoto důvodu se turistická známka prodává pouze na pokladně Muzea války 1866 na Chlumu, v Infocentru na Eliščině nábřeží, Turistických informačních centrech na Velkém náměstí a v hale hlavního nádraží ČD a Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Nová hra s námětem bitvy na Chlumu 1866
Geolokační hru představila v těchto dnech společnost GEOFUN, s.r.o. Aby bylo možné tuto hru hrát, je potřeba stáhnout do chytrého telefonu aplikaci pro systémy Android a iOS GEOFUN, která je zcela zdarma. Následně je potřeba se zaregistrovat a poté stáhnout konkrétní geosrandu, kterou si člověk chce zahrát.
Geosranda Bitva na Chlumu 1866
V rámci geosrandy Bitva na Chlumu v roce 1866 je virtuálním průvodcem legendární kanonýr Jabůrek. Geosranda se aktivuje pomocí systému GPS u Adalbertina v Hradci Králové. Poté musí hráči po boku průvodce zjistit, co je jejich bojovým úkolem, a kterou bitevní pozici mají obsadit, aby stáli na správné straně barikády a jeho císařská milost zvítězila. Geosranda je primárně určena pro cyklisty, jelikož její délka přesahuje 10 km, nicméně je přístupná i pro pěší hráče. Geosrandu lze absolvovat kdykoliv za příznivého počasí. V Hradci Králové si takto můžete vyzkoušet celkem pět her. Tři z nich můžete absolvovat na kolech – kromě „Bitvy na Chlumu 1866“, také „Tour de Hradec Králové“ a „Lesem nelesem, cestou necestou, jedu za Tebou…“. Dvě pěší hry se odehrávají přímo ve městě – „Královéhradecká šipkovačka“ a „Událo se v Jiráskových sadech“. Více na www.geofun.cz
 
Konference k 150. výročí války 1866 v našem regionu
Konference se uskutečnila 11. března 2016 jako součást veletrhu Infotour a cykloturistika v královéhradeckém KC Aldis. Zabývala se možnostmi využití války a bojišť 1866 pro cestovní ruch v našem regionu.
Další akce seriálu 150. výročí naleznete na www.koniggratz150.eu

Prezentace projektu

Během měsíce března byl projekt představen na veletrzích Infotour a cykloturistika v Hradci Králové od 11. do 12. března; RegionPropag, Sport&Adrenalin v Pardubicích ve dnech 18. - 19. 3. 2016.
Fotografiemi se vracíme k březnové výstavě studentských fotografií „Němá vzpomínka 1866“
Prezentace projektu „Königgrätz 150“ v Bavorsku
Na konci března se v rámci dlouhodobé spolupráce Gardy města Hradec Králové s projektem Der Bruderkrieg 1866 uskutečnilo setkání spojené s prezentací v bavorském městě Stammheim. Zde byl v místním muzeu slavnostně zahájen seriál vzpomínkových akcí na německé války z roku 1866.

Podobně jako v případě přípravy vzpomínkových akcí bitvy u Hradce Králové i tady pracovní skupina již dva roky chystá akce, které budou připomínat na různých místech SRN od března do července 2016 válečné události z roku 1866.
Připomeňme, že válka roku 1866 zasáhla velkou část Evropy. Na jihu Rakousko čelilo Itálii. Další bojiště války bychom našli například u hannoverské Langensalzy, ale také v Bavorsku, Duryňsku a dalších místech, neboť pro dosud nejednotné Německo se svým způsobem jednalo o občanskou válku. Hlavním dějištěm války se však stala oblast severních a východních Čech s rozhodující bitvou u Hradce Králové.

Je potěšující, že vzpomínkové akce bitvy u Hradce Králové se dostaly do hlavní brožury projektu Der Bruderkrieg 1866 a němečtí zájemci projevili závazný zájem o účast na hlavních vzpomínkových akcích bitvy u Hradec Králové.  

Zajímavosti

5.7.1866, dva dny po bitvě přisunuli Prusové k Hradci Králové asi 120 děl a začali město dvakrát během dne ostřelovat. Jejich palba však nezpůsobovala takovou škodu, aby město donutila kapitulovat. Po vystřelení asi 400 granátů se pruské velení rozhodlo od dobývání pevnosti upustit...


Königgrätz 1866 - 2016
projekt vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy, která změnila Evropu
Garda města Hradce Králové o.s.
tel. 608 216 662, www.koniggratz150.eu , info@koniggratz150.eu
 

Odhlásit z odběru novinek   

Email Marketing Powered by MailChimp