Copy

Königgrätz 1866 - 2016 

Newsletter listopad 2015

Aktuální informace z průběhu příprav seriálu akcí k 150. výročí bitvy, která změnila Evropu

Podzim byl ve znamení řady organizačních aktivit, jejichž cílem bylo zajistit co nejširší podporu pro důstojný, ale zároveň i atraktivní průběh vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Cílem bylo také informovat odbornou i laickou veřejnost, co se na rok 2016 chystá v Hradci Králové a okolí, a proč by se návštěvníci měli přijet podívat

Organizační výbor

Organizační výbor, který se sešel na svých pravidelných zasedáních v září a říjnu, projednával zejména rozpočet, organizaci společenského večera a diskutoval i o možnosti využít pro výročí tzv. video mapping, tedy promítání snímků na fasády budov. Tato projekce se nakonec uskuteční 1. ledna a 2. července 2016. 

Akce seriálu

V říjnu byla zahájena první akce zařazená do seriálu 150. výročí, a to výstava „Pevnost královéhradecká“ v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Další akce seriálu naleznete na www.koniggratz1866.eu/Program.html.
Na Den válečných veteránů 11. listopadu, se v Hradci Králové zúčastnili zástupci historických pruských a rakouských jednotek na pietní akci na vojenském hřbitově na Pouchově, odpoledne pak proběhlo na Velkém náměstí setkání s veřejností na akci příjezd sv. Martina. Na této akci byly veřejnosti poprvé nabídnuty letáky s kompletním seznamem akcí seriálu k 150. výročí bitvy u Hradce Králové.  Večer se v Muzeu východních Čech v Hradci Králové uskutečnilo společenské setkání k zahájení seriálu akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Po projevech náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Otakara Rumla a primátora Hradce Králové Zdeňka Finka se mohli hosté seznámit s významem bitvy, stavem příprav seriálu vzpomínkových akcí a v premiéře shlédnout TV upoutávku. Součástí večera byly také vystoupení folkové skupiny Kantoři, projekce filmů s tematikou 1866 a komentovaná prohlídka výstavy Pevnost královéhradecká.  

Prezentace projektu

V září jsme představili projekt na valné hromadě Asociace majitelů hradů a zámků (AMHZ) na zámku Boskovice. Bitva u Hradce Králové zaujala účastníky mj. také proto, že ve válce roku 1866 bojovalo mnoho předků či příbuzných nynějších vlastníků českých a moravských zámků. Vybraných akcí k 150. výročí by se měli zúčastnit zástupci představenstva asociace v čele s prezidentkou AMHZ Janou Germenis-Hildprandt (zámek Blatná).
Dne 15. 10. se uskutečnil press trip pro novináře z českých a slovenských médií, kteří veřejnost informují o zajímavých aktivitách v rámci cestovního ruchu a historie. Organizátoři je seznámili s hlavním programem i doprovodnými akcemi v Hradci Králové, na Chlumu a přilehlých obcích. Součástí press tripu byla i návštěva Muzea války 1866 na Chlumu, kde zhlédli hlavní prezentaci vzpomínkového seriálu.
Ve čtvrtek 22. 10. proběhlo sedmé setkání aktérů cestovního ruchu v Hradci Králové. V rámci vydařeného odpoledne v Hotelu Černigov organizátoři představili přítomným připravované akce k 150. výročí bitvy u Hradce Králové a oslovili je s nabídkou spolupráce.
Na veletrhu PAMÁTKY, který se uskutečnil na konci října v Praze, měli jeho účastníci v rámci doprovodného programu možnost se seznámit s průřezem akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové a stavem příprav.
Průběžně se doplňují webové stránky projektu www.koniggratz150.eu. Návštěvníci stránek tak mohou sledovat stav příprav, mediální akce a seznámit se zevrubně s okolnostmi historické bitvy a dalšími souvislostmi vedle češtiny i němčině a angličtině.

Zajímavosti

Projekt Königgrätz 1866 se stal partnerem nové české pohádky Jana Budaře, který by pro ni chtěl využít záběry z jubilejního ročníku. O dalších podrobnostech vás budeme informovat.


Königgrätz 1866 - 2016
projekt vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy, která změnila Evropu
Garda města Hradce Králové o.s.
tel. 608 216 662, www.koniggratz150.eu , info@koniggratz150.eu
 

Odhlásit z odběru novinek   

Email Marketing Powered by MailChimp