Copy

Königgrätz 1866 - 2016 

Newsletter VIII. - červenec 2016

Informace z průběhu seriálu akcí k 150. výročí bitvy, která změnila Evropu

35000 diváků vytvořilo nezapomenutelnou kulisu hlavní bitevní scény.  
Hlavní vzpomínkové akce
 
Vyvrcholení vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866 proběhlo ve dnech  29. června 2016 až 3. července 2016. V tomto období se uskutečnilo v Hradci Králové, Střezeticích, Máslojedech a na Chlumu několik desítek akcí, které shlédlo na 50 000 návštěvníků.

K významným hostům patřili mj. místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, pražský arcibiskup Dominik Duka, rakouský velvyslanec Alexander Grubmayr a švýcarský velvyslanec Markus Alexander Antonietti. Zajímavostí byla také přítomnost potomků významných vojáků bitvy u Hradce Králové roku 1866. Vzpomínkové akce navštívili praneteř velitele rakouské armády Ludvíka Benedeka Michaela Benedek a Tomáš Czernín, jehož prapradědeček Theobald byl účastníkem jezdecké srážky u Střezetic.

Na jednotlivých akcích se podílelo celkem cca 1300 účinkujících a 200 organizátorů.    

Jednotlivé akce

Středa 29. 6. až pátek 1. 7. 2016 - Hradec Králové
Mezinárodní konference: Prusko-rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, sociálních, hospodářských a kulturních dějin
Ve dnech 29. června až 1. července 2016 se v Muzeu východních Čech v Hradci Králové uskutečnila mezinárodní konference, připravovaná ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Z význačných oborových kapacit, které na konferenci přednášely, lze jmenovat následující: Dennis Showalter (Colorado College, Spojené státy americké), Geoffrey Wawro (Univerzita Severní Texas, Spojené státy americké), Ethan S. Rafuse (US Army Command and General Staff College, Spojené státy americké), Joel Ratcliff (Státní univerzita Mississippi, Spojené státy americké), Lothar Höbelt (Univerzita Vídeň, Rakousko), Christian Ortner (Vojenskohistorické muzeum Vídeň, Rakousko), Thorsten Loch a Lars Zacharias (Centrum pro vojenské a sociální dějiny Bundeswehru v Postupimi, Německo), Miloš Řezník (Německý historický institut ve Varšavě), Eduard Kubů (Univerzita Karlova v Praze), Andor Mészáros (Univerzita Budapešť) či Marie Macková (Univerzita Pardubice).
Pátek 1. 7. 2016 - Bojiště Střezetice 1866, Hradec Králové, bojiště Chlum 1866 
Pomník jezdecké srážky u Střezetic 1866
V pátek 1. července 2016 byl u obce Střezetice odhalen bronzový pomník jezdecké srážky, která se odehrála ke konci bitvy u Hradce Králové dne 3. července 1866. Sousoší představuje těžce raněného koně a vojáka. Sousoší jezdce s koněm je umístěno na betonovém podstavci obloženém kameny a je 6 metrů dlouhé a dva a půl metru vysoké. Umístěné je těsně za Střezeticemi, po pravé straně silnice vedoucí ze Střezetic do Všestar.
S myšlenkou na vytvoření pomníku přišel Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Podobu pomníku vytvořil sochař Petr Novák z Jaroměře, jenž se plastikám koní věnuje. Je mimo jiné i autorem jezdecké sochy prvního československého prezidenta T.G. Masaryka v Lánech z roku 2010.
Bitevní scéna „Srážka jezdectva u Střezetic 1866“
Po odhalení pomníku shlédlo 5000 návštěvníků bitevní ukázku na bojišti Střezetice 1866. V ní se představila téměř stovka jezdců – husaři, huláni a kyrysníci, a také několik set pěšáků a dělostřelců v dobových uniformách s historickými zbraněmi. Předvedli manévr, při němž záložní rakouské jezdectvo mělo zabránit pruským jezdeckým oddílům pronásledovat rakouskou armádu, která ustupovala z Chlumu. V ukázce byl předveden i moment útoku rakouských jezdců v čele s generálmajorem knížetem Windischgraetzem, kterého ztvárnil český herec Václav Vydra.
Koncert skupiny „Hradišťan & Jiří Pavlica“ 1. 7. 2016
Páteční koncert na Velkém náměstí v Hradci Králové sledovalo kolem 1000 diváků.
Ohňový pochod obcí Chlum 1. 7. 2016
Tradiční večerní průvod s pochodněmi, který prošel bojištěm a obcí, byl za značného zájmu veřejnosti zakončen pietním aktem na Pruském hřbitově.
Sobota 2. 7. 2016 - Hradec Králové
Slavnostní bohoslužba
V katedrále svatého Ducha se 1. července konala mše sv. za mír u příležitosti připomínky 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Bohoslužbu celebroval Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. V závěru bohoslužby pozdravil přítomné kardinál Dominik Duka.
Další program
Snímky přibližují další sobotní akce v Hradci Králové. Koncerty vojenských kapel, ukázky a pochody vojsk, ceremonie a na závěr koncert Filharmonie Hradec Králové následovaný pochodňovým průvodem, videomappingem a velkým ohňostrojem. 

Turisté mohli dále navštívit divadelní představení Divadla Drak "U kanonu stál", výstavy v Muzeu východních Čech nebo mimořádný podvečerní program v planetáriu „Co říkaly hvězdy večer před bitvou“.  
Neděle 3. 7. 2016 - bojiště Chlum 1866
Nedělní akce na Chlumu patřila v dosavadní historii vzpomínkových akcí na válku 1866 vůbec k největší.
Příprava areálu bojiště včetně staveb velkých dekorací trvala několik měsíců a ještě dlouho před akcí se stala nová vesnička se čtyřmi domy a mlýnem oblíbeným cílem návštěvníků areálu. Ve výroční den se po pietním aktu u Baterie mrtvých a koncertech vojenských kapel shromáždilo v hledištích téměř 35000 diváků, aby shlédlo velkou bitevní scénu Königgrätz 1866. Více než 700 pěších vojáků, téměř stovka jezdců, 25 kanónů a 1500 kg pyrotechnického materiálu, propracovaná režie, hudební aranžmá, ozvučení a slovní doprovod, to všechno vytvořilo výjimečnou scenérii autentičnosti a emocionálního prožití tragických historických událostí. Ty byly oceněny velkým aplausem zcela zaplněných chlumských strání.
Bitevní scéna Königgrätz 1866 ze dne 3. 7. 2016 v jedné minutě
1. července - 13. listopadu 2016 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
Nová výstava představuje průběh prusko-rakouské války jako klíčové události 19. století.

Návštěvníci se mohou vydat ve stopách přímého účastníka válečného tažení z léta roku 1866 Ladislava Prokopa, rodáka z východních Čech, a to podle jeho autentických vzpomínek.

Na výstavě  lze spatřit četné součásti výzbroje a výstroje armád z roku 1866.
 

Zajímavosti

Bitevní scénu 3. 7. 2016 navštívil pan Tomáš Czernin - prapravnuk Theobalda hraběte Czernina, který se bojů u Hradce Králové zúčastnil a je vyobrazen na horním snímku v detailu z obrazu Václava Sochora "Jezdecká srážka u Střezetic". Na fotografii je spolu s kardinálem Dominikem Dukou.
Další informace o seriálu 150. výročí naleznete na www.koniggratz150.eu


Königgrätz 1866 - 2016
projekt vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy, která změnila Evropu
Garda města Hradce Králové o.s.
tel. 608 216 662, www.koniggratz150.eu , info@koniggratz150.eu
 

Odhlásit z odběru novinek   

Email Marketing Powered by MailChimp