Copy

Februari 2022

De nieuwsbrief van het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam & Diemen is bestemd voor relaties binnen het netwerk. Hij wordt digitaal verstrekt en kent een regionaal en landelijk deel. Het doorsturen van de nieuwsbrief naar andere geïnteresseerde collega’s wordt op prijs gesteld.

Regionaal

Het is alweer drie jaar geleden dat er een heroriëntatie plaatsvond in ons netwerk. Tijd om weer kort de balans op te maken. Doen we de goede dingen? Wat kan beter, anders of moeten we meer of iets anders doen? Een aantal leden is opnieuw geïnterviewd zoals het bestuur en leden van de netwerkbijeenkomst hebben zich uitgesproken. Zie factsheet.

Communicatie in een ander jasje

De nieuwsbrief blijft, maar er komen ook andere vormen van communicatie vanuit het NPZA. Zoals ‘Het KWARTiertje’ elke eerste week van de maand en ‘De Tegel’ elke derde week van de maand. Het KWARTiertje brengt in een kwartier een mooi artikel, podcast, interview en is te herkennen aan het vierkant met vier kwarten.  De Tegel is speciaal bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden met aandachtsgebied palliatieve zorg of teamtaak palliatieve zorg.

Doodgaan is nog een heel gedoe!

Dit werd uiteindelijk de titel van het thema dat wijknetwerkpartners in de Baarsjes op de agenda van de Wijktafel hadden gezet. Nannette Evenhuis, palliatief verpleegkundige van Cordaan, mocht op deze wijktafel palliatieve zorg onder de aandacht brengen. Lees meer over hoe het netwerk palliatieve zorg en wijktafels en buurtteams elkaar beter leren kennen en vinden. Lees meer.
In de ‘expertbibliotheek’ gaat het om het lezen van collega’s, betrokken bij de palliatieve zorg. Van kaderhuisarts en hospicearts tot en met de specialistische verpleegkundige en ethicus. In 2022 mogen we een experiment uitvoeren en kijken of de resultaten schaalbaar zijn. Meer informatie.

Samen beslissen

Twee leden van het palliatief support team, Juliette Parlevliet (klinisch geriater en palliatief arts) en Jonne van Overbeeke (verpleegkundig specialist) Amsterdam UMC, vertellen over hun ervaringen met 'samen beslissen in de palliatieve zorg'. Een mooi interview. Lees het hier.

Amsterdamsymposium succesvol

Op 3 februari vond het 10e Amsterdam symposium plaats. Het thema, Integratie van palliatieve zorg in de dagelijkse patiëntenzorg, werd van verschillende kanten belicht. De online goody bag met de presentaties, publicaties en andere materialen is hier te downloaden. 

Projectidee

Vanuit het Consortium is gezamenlijk een projectidee ingediend bij ZonMw, subsidieoproep 'Inzet van proactieve zorgplanning in de praktijk'. We willen hiermee de samenwerking tussen eerste- en tweede- of derdelijns zorg en ondersteuning op het gebied van proactieve zorgplanning verbeteren in het Consortium. In mei horen we of we het projectidee verder mogen uitwerken.

Nieuws uit de innovatiegroepen

Pal in de stad

De innovatiegroep Pal in de Stad stelt het nieuwe programma voor 2022 samen. Dit jaar heeft het programma het thema;

De gewoontes die er toe doen!
Het belang van rituelen, tradities en gewoonten bij leven en dood

Gesprekken om de programmering in te vullen zijn in volle gang. In de volgende nieuwsbrief hopen we jullie het programma te presenteren. Houd intussen de website van Pal in de Stad in de gaten. 

Deskundigheidsbevordering

Voorjaarprogramma
De visie op deskundigheidsbevordering van NPZA is aangescherpt en geconcretiseerd wat vertaald is in het voorjaarsprogramma deskundigheidsbevordering. Centraal in het programma staan onderwerpen waar aandachtsvelders palliatieve zorg verdieping kunnen vinden. Met aandachtsvelders bedoelen wij verzorgenden en verpleegkundigen die werken in de rol van aandachtsvelder op een afdeling of deze rol als teamtaak hebben en de basiscursus palliatieve zorg hebben gevolgd).
Wil je de basiscursus palliatieve zorg volgen? Dat kan weer in april 2022.

Rouw en nazorg

Rebecca van Ewijk, Hof van sloten namens de innovatiegroep:
3 minimale eisen waaraan rouw en nazorg kan voldoen heeft de innovatiegroep voor onze regio opgesteld. Vanuit elk domein (ziekenhuis, thuiszorg, verpleeghuis, hospicevoorziening) waren één of twee personen vertegenwoordigd. Hoe deze minimale eisen uitvoering kunnen krijgen, werd gepresenteerd in de beleidsgroep. Deze complimenteerde de innovatiegroep voor de formulering en ziet mogelijkheden om het voorstel te implementeren in de organisaties. De innovatiegroep werkt door aan een wegwijzer voor nabestaanden met daarin onder andere een sociale kaart, literatuur en andere producten. We hopen dat halverwege maart alles gereed is om het materiaal via de leden van de beleidsgroep en de contactpersonen te verspreiden.

Kort

  • Webinar transmurale palliatieve zorg (TAPA$). In het project TAPA$ is gekeken naar wat de kwaliteit is van transmurale palliatieve zorg en wat daarvoor een passende bekostiging is. Op basis van de ervaringen van de koploperinitiatieven, is een online toolkit beschikbaar.
  • Er is een toolbox voor passende palliatieve zorg bij COPD verschenen
  • De publicaties 'Praten over het levenseinde' voor artsen en patiënten is
  • Doe hier de competentiescan palliatieve zorg voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen, ontwikkeld door O²PZ
  • PZNL doet een peiling onder zorgverleners over markering en proactieve zorgplanning. Wil je mee doen?
  • Vervolgsubsidie voor het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ). Lees hier de vervolgstappen.
  • Informatiekaarten over palliatieve zorg geven uitleg over palliatieve sedatie of praten met een patiënt over behandelbeperkingen: hoe doe je dat op een begrijpelijke manier?
  • Posters over surprise question bij specifieke aandoeningen; COPD, hartfalen, Dementie en Parkinson.
  • Podcast voor verpleegkundigen over palliatieve zorg uit de WaardeCast
  • Stichting Komma laat ouders voortleven.

Agenda Scholing 2022

25 januari t/m
15 maart
Een Vierluik met het onderwerp ‘De Ander’ en gaat over mensen die anders zijn en anders leven, maar tegelijkertijd ook weer niet. Een viertal webinars georganiseerd door Carend.
7 maart
8 maart
14.00-15.00 uur
22 maart
15:00 – 17:00
PaTz verpleegkundigen bijeenkomst
Een bijeenkomst voor verpleegkundigen die deelnemen aan PaTz-groepen
31 maart – 1 april
5 én 19 april
Beide dagen
van 13:00 – 15:00
ZinverZetten. Een training in twee delen voor aandachtsvelders palliatieve zorg gebaseerd op het gedachtengoed van Rene Gude. Een brede, praktische en niet moralistische invulling van zingeving die goed aansluit op het dagelijks bestaan en waarmee je anderen kunt helpen bij zingevingsvragen.
7 én 21 april
12 april
14:00 - 15:00
26 april
15:00 – 17:00
Een interactieve workshop met als titel;
‘Weet jij hoe ’t zit?’ – ‘Alles goed geregeld als nu en later’
Over o.a. (levens-)executeur – (levens-)testament - bewindvoering – nalatenschap.

Meedenken en doen 

 
Het Netwerk: dat zijn we allemaal. We kunnen niet zonder jouw hulp of meedenken over thema’s die spelen. Wil je ook meedoen om het Netwerk in beweging te houden, mail naar: secretariaat@npza.nl

Wij werken samen met:

Bereikbaarheid Netwerk Palliatieve Zorg

Email:                secretariaat@npza.nl
Website:            klik hier 

Netwerkcoördinator: Wies Wagenaar, wieswagenaar@npza.nl
Projectleider: Daniëlle van Bennekom, daniellevanbennekom@npza.nl
Secretariaat: Inge de Boer, secretariaat@npza.nl
Website en nieuwsbrief: Merlijn Janssen Steenberg, merlijn@studiowhitecat.net
 
Website
Copyright © 2022 Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen, All rights reserved.