Copy
Skrivbrevet från Evas skrivskola, nr 7/2020
Läs i din webbläsare istället

Kan man lita på stavnings­kontrollen?

Med auto­matisk stavnings­kontroll kan man tro att det går att få texten fel­fri – men så bra stavnings­kontroll finns det inte än. Ändå kan du ha stor nytta av den.
 
I Word finns det en möj­lig­het att an­vända sig av en auto­matisk stavnings- och grammatik­kontroll. En sådan kontroll är en kom­pli­cerad process där mycket kan gå fel, så det är inte lätt att bygga den. Bland de saker som en auto­matisk kontroll klarar av hör
  • de flesta stav­fel
  • en del böjnings­fel
  • enstaka ordföljds­fel.
Där­emot klarar inte din dator av innehålls­relaterade fel, så skriver du fel ord som är rätt­stavat, rätt böjt och av rätt ord­klass mar­kerar den auto­matiska kon­trollen i Word inte ordet som fel­aktigt, till exempel om du skriver: De red på de snabba höstarna.
 
Ett annat problem är att ändringsförslagen du får kan vara felaktiga. Därför ska du aldrig lite blint på stavningskontrollen, utan vid osäkerhet gå till de källor som normerar stavningen i Sverige (främst SAOL, Svenska Akademiens ordlista).
 
Men med den auto­matiska kon­trollen ser du direkt väldigt många korrektur­missar, som dubbla mellan­slag, missade bok­stäver, fel­aktig kongruens­böjning (det fina blomman växer i rabatten). Det ökar chansen att du upp­täcker de fel som datorn inte klarar när du senare korrekturläser texten.
 
För att sätta på den auto­matiska kon­trollen går du in i Arkiv/Alter­nativ/Språk­kontroll. Här kan du både välja att slå av eller på stavnings- respek­tive grammatik­kontrollen och välja vilka auto­korrigeringar du vill ha.
 
Du kan även nå inställ­ningarna genom att i fliken Granska klicka på Språk­kontroll/Redi­gerare/Inställ­ningar. I redi­geraren kan du gå igenom de stavnings- och grammatik­missar som Word har markerat.
 
I texten markerar Word stav­felen med en röd, vågig rand under ordet och grammatik­felen med dubbla blå streck. Om du höger­klickar på ett markerat ord får du för­slag som kan vara tänk­bara alter­nativ – men kom ihåg att stavnings­programmet inte för­står inne­hållet.
 
Den auto­matiska kon­trollen är en ut­märkt första hjälp för att rensa undan de mest uppen­bara missarna. Men en människa är alltid bäst på att rätta texten – när jag skriver det här nyhets­brevet har jag till exempel konsta­terat att Word inte känner igen ordet språk­kontroll trots att det an­vänds i pro­grammets menyer.

Sommarpresent

På midsommar­afton gjorde jag en liten ut­maning av Veckans skylt­språk på min Facebook­sida. Om du tyder vad som står på den här skylten och gärna skriver en vän­ligare upp­maning kan du för­äras med en sommar­present från mig: mina tre böcker om skrivande. Extra bonus om du kan lista ut vid vilken typ av byggnad skylten står – och extra­extra bonus om du vet exakt var den står. Skriv dina för­slag i Facebook­inläggets kommentars­fält.
Utmaning

Lästipset

Skrivtips från Evas skriv­skola på Insta­gram och Tale­sätt från Evas skriv­skola på Insta­gram av Eva Sahl­ström
Jag för­länger vårens corona­rabatt under sommaren och säljer både böcker och webb­kurser för halva priset, augusti ut. Om du inte orkar läsa så många ord på semestern re­kommen­derar jag de bild­baserade böckerna med skriv­tips respek­tive tale­sätt från Insta­gram.
Halva priset

Stavning på bloggen

På min blogg har jag skrivit mer om stavnings­program, stav­fel och korrektur­läs­ning.
Evas språkblogg
Mejla gärna det här nyhets­brevet till någon du tror skulle tycka att det var intressant, eller dela det i sociala medier.
Mejla Mejla
Dela Dela
Twittra Twittra
Dela Dela
Copyright © 2020 Eva Sahlström, All rights reserved.

Om du har fått mejlet för att någon har delat det till dig kan du välja att pre­numerera.
Tidigare nyhets­brev hittar du i arkivet.

Jag som ger ut Skrivbrevet från Evas skriv­skola heter Eva Sahl­ström och är examinerad språk­råd­givare och jour­nalist. Jag skriver din text, granskar den eller coachar dig när du skriver. Läs mer om pro­fessionell text­hjälp på min webbplats, där du också får länkar till fler gratis skrivtips. För skrivkurser, gå till kurs­portalen Evas skriv­skola.
 
Min post­adress är:
Eva Sahlström Sorterargatan 12 162 50 Vällingby Sweden
kontakt@evasskrivskola.se


Vill du göra för­änd­ringar i din prenumeration? Läs gärna min integritetspolicy först.
Här kan du upp­datera dina in­ställ­ningar eller av­sluta pre­numerationen


Email Marketing Powered by Mailchimp