Copy
Skrivbrevet från Evas skrivskola, nr 3/2020
Läs i din webbläsare istället

Mer om formatmallar

Om du använder format­mallarna i Word får du en en­het­lig forma­tering i hela doku­men­tet som du enkelt kan ändra. Dess­utom blir det lättare för dig att redi­gera texten.
 
I förra nyhetsbrevet (nr 2/2020) beskrev jag var­för du ska använda format­mallar när du skriver en text i Word för att under­lätta form­givningen i andra program. Då spelar det inte så stor roll hur mallarna är forma­terade i Word, men om ditt Word­dokument ska pub­li­ceras som det är be­höver du se till att texten har ett läs­vänligt och enhet­ligt utseende.
 
Detta gör du lättast genom att ställa in i format­mallarna hur rub­riker, bröd­text etc. ska forma­teras. Under fliken Start/Format hittar du format­galleriet med format­mallarna. Höger­klicka på till exempel mallen Rubrik 1 och välj Ändra så kan du ändra typ­snitt, tecken­färg, av­stånd före och efter stycket, indrag på första raden etc. (se hur du gör här).
 
När du gör änd­ringar här kommer alla före­komster av Rubrik 1 i ditt doku­ment att ändras och nya förekomster följer de änd­ringar du har gjort. Så se till att du klickar på rätt format­mall för varje stycke du ska skriva – i prak­tiken blir det inte så ofta efter­som man kan ställa in mallarna så att de auto­matiskt följs av det stycke du antag­ligen vill ha som nästa (till exempel Brödtext efter Rubrik 1). Det brukar vara för­inställt.
 
För det vanligaste text­typerna du brukar skriva är det prak­tiskt att ha redan sparade dokument­mallar  – ställ in format­mallarna som du vill ha dem i ett tomt doku­ment och välj Spara som/Wordmall. Då finns det bland mallarna nästa gång du väljer Nytt dokument.
 
Att använda format­mallarna under­lättar också för dig själv när du skriver, sär­skilt om du skriver ett långt doku­ment. Till exempel kan du lätt göra en inne­hålls­för­teckning: ställ markören där du vill ha inne­hålls­för­teckningen och välj Refe­renser/Innehållsförteckning så får du en snygg inne­hålls­för­teckning med olika rubrik­nivåer i ett litet nafs.
 
Vill du få över­blick eller vill söka efter ett speciellt ord går du in på Visa/Navigerings­fönstret eller Start/Redigering/Sök. Då får du upp navigerings­fönstret till vänster om ditt doku­ment. Här kan du välja att se alla rubriker, se alla sidor eller se resul­tatet från en sök­ning du kan göra i sök­rutan överst.
 
I läget Rubrik kan du dessutom flytta om stycken genom att klicka på en rubrik, hålla nere mus­knappen och dra stycket till dit du vill ha det. I läget Sidor kan du klicka på den sida du vill gå till. I läget Resultat ser du alla före­komster av det ord du sökt på i sitt samman­hang och kan klicka dig fram mellan före­komsterna.
 
Och gör du änd­ringar av styckenas ordning eller ändrar i en rubrik efter att du lagt in inne­hålls­för­teckningen upp­daterar du den snabbt genom att klicka på den och välja Upp­datera.

Veckans skyltspråk

Du har väl inte missat serien Veckans skylt­språk på min Face­book­sida som jag drog igång i janu­ari? Om du går till Face­book­sidan hittar du de tidigare in­läggen och vill du få upp de kom­mande skylt­språken i ditt flöde gillar du Facebook­sidan.
Veckans liknelse

Filmtipset

Kan du Word? av Ulrika Gott­hards­son, Ut­tryck­eriet
Här är ett blogg­inlägg och en instruk­tiv film om hur du an­vänder format­mallarna i Word, som min kollega Ulrika Gott­hards­son har gjort. I filmen kan du till exem­pel se var i Word man klickar för att göra änd­ringar i format­mallarna eller få fram navi­gerings­fönstret.
Se film

Typografi på bloggen

Kolla även in Snabba skriv­tips om typo­grafi res­pek­tive skriv­teknik.
Evas språkblogg
Mejla gärna det här nyhets­brevet till någon du tror skulle tycka att det var intressant, eller dela det i sociala medier.
Mejla Mejla
Dela Dela
Twittra Twittra
Dela Dela
Copyright © 2020 Evas skrivskola, All rights reserved.

Om du har fått mejlet för att någon har delat det till dig kan du välja att pre­numerera.
Tidigare nyhets­brev hittar du i arkivet.

Jag som ger ut Skrivbrevet från Evas skriv­skola heter Eva Sahl­ström och är examinerad språk­råd­givare och jour­nalist. Jag skriver din text, granskar den eller coachar dig när du skriver. Läs mer om pro­fessionell text­hjälp på min webbplats, där du också får länkar till fler gratis skrivtips. För skrivkurser, gå till kurs­portalen Evas skriv­skola.
 
Min post­adress är:
Evas skrivskola Sorterargatan 12 Vällingby 162 50 Sweden
kontakt@evasskrivskola.se


Vill du göra för­änd­ringar i din prenumeration? Läs gärna min integritetspolicy först.
Här kan du upp­datera dina in­ställ­ningar eller av­sluta pre­numerationen


Email Marketing Powered by Mailchimp