Copy
Skrivbrevet från Evas skrivskola, nr 13/2021
Läs i din webbläsare istället

Varför ska din text bli läst?

När du skriver en text be­höver du göra klart för dig var­för mot­tagaren vill läsa den. Då kan du be­stämma vilken slags text du ska skriva och hur du ska ut­forma den.
 
Redan innan du börjar skriva en text bör du veta vad du vill upp­nå med texten. Vill du infor­mera om något, sälja produkter eller kanske roa någon? Genom att fun­dera ut textens syfte kan du ringa in din mål­grupp så att du kan an­passa texten efter rätt mottagare.
 
Men det räcker inte med att klar­göra ditt syfte med texten – du be­höver också fun­dera igenom vad mot­tagaren kommer att ha för mål med att läsa den. Du be­höver helt enkelt flytta per­spek­tivet från dig och ditt syfte med texten, till mot­tagaren och hens mål med att läsa den.
 
Många gånger när du skriver en text tycker du antag­ligen att det du skriver är vik­tigt. Du kanske är väl­digt enga­gerad. Eller så är du inte alls enga­gerad för du skriver bara texten för att du är ålagd att göra det, men du lägger ner mycket tid och kraft på den.
 
Det är lätt att göra miss­taget att tro att läsaren kommer att känna det­samma för din text. Eller åtmin­stone borde göra det.
 
Men så är det ju inte alls. Vi över­sköljs dagligen av texter och kan inte lägga ner tid och enga­ge­mang på alla: nyhets­artiklar, jobb­mejl och privata mejl, buss­tid­tabeller, sms, blogg­inlägg, rapporter på jobbet, recept …
 
Vilket mål man har med att läsa en text kan skifta väldigt mycket. Det är ju inte så att all läs­ning handlar om att vi vill drömma oss bort i på­hittade världar eller att vi vill lära oss något nytt. Du läser kanske ett jobb­mejl för att få reda på om du för­väntas del­ta i ett möte. Eller så kollar du Face­book för att se vad dina vänner gör.
 
De olika målen läsaren har med sin läs­ning på­verkar enga­ge­manget. När du tänker efter inser du nog att det är inte all­tid du är lika intres­serad – och ibland är du kanske inte intres­serad alls.
 
En del texter skummar du igenom för att se om de är värda att ägnas mer tid, andra läser du nog­grant från början. Några läser du för att du be­höver veta det som står i dem i just den situa­tionen, till exempel ett recept när du lagar mat. Andra läser du för att du be­höver lära dig saker du kommer att an­vända i framtiden.
 
Så när du ska skriva en text, fungera över hur mycket tid och enga­ge­mang du tror att läsaren kommer att lägga på den och an­passa din text efter det. Välj genre, omfå­ng och kanal för pub­li­ce­ring efter vad du tror ger störst chans att texten fakt­iskt blir läst.

Latinska uttryck i juletid

Den 1 decem­ber började jag traditions­enligt med en jul­kalen­der på Insta­gram – och i år är det latin­ska ut­tryck som gäller. Jag tar upp ut­tryck som an­vänds mer eller mindre i svenskan och för­klarar dem. Jul­kalen­dern pub­li­ceras även på Face­book och Linkedin. Se till att följa mig i den kanal som passar dig bäst!
Julkalender

Boktipset

Ordspråk från Evas skriv­skola på Instagram av Eva Sahlström
I ett års tid har jag kört ord­språk på Insta­gram, fram till årets jul­kalen­der. Ord­språken har jag nu sam­lat i en bok, som går bra att köpa i nät­bok­hand­larna eller på min kurs­portal Evas skriv­skola. Just nu får nya pre­nume­ranter av det här nyhets­brevet ett ex gratis, och du som redan pre­nume­rerar får naturligt­vis också det.
Gratis bok

Bokpaket som julklapp

Har du svårt att komma på jul­klappar kanske ett tips kan vara lite böcker om språk och skriv­ande? Jag har samlat ihop några av mina böcker i för­mån­liga paket som du köper på min kurs­portal Evas skriv­skola. Det är ett paket med fasta ut­tryck (tale­sätt, lik­nel­ser och ord­språk), ett med nyhets­brev och ett med nyhets­brev och korta skrivtips.
Köp bokpaket
Mejla gärna det här nyhets­brevet till någon du tror skulle tycka att det var intressant, eller dela det i sociala medier.
Mejla Mejla
Dela Dela
Twittra Twittra
Dela Dela
Copyright © 2021 Evas skrivskola, All rights reserved.

Om du har fått mejlet för att någon har delat det till dig kan du välja att pre­numerera.
Tidigare nyhets­brev hittar du i arkivet.

Jag som ger ut Skrivbrevet från Evas skriv­skola heter Eva Sahl­ström och är examinerad språk­råd­givare och jour­nalist. Jag skriver din text, granskar den eller coachar dig när du skriver. Läs mer om pro­fessionell text­hjälp på min webbplats, där du också får länkar till fler gratis skrivtips. För skrivkurser, gå till kurs­portalen Evas skriv­skola.
 
Min post­adress är:
Evas skrivskola Sorterargatan 12 Vällingby 162 50 Sweden
kontakt@evasskrivskola.se


Vill du göra för­änd­ringar i din prenumeration? Läs gärna min integritetspolicy först.
Här kan du upp­datera dina in­ställ­ningar eller av­sluta pre­numerationen


Email Marketing Powered by Mailchimp