Copy
Skrivbrevet från Evas skrivskola, nr 13/2020
Läs i din webbläsare istället

Publicera text digitalt

Idag pub­li­ceras väl­digt mycket text digi­talt, vilket ger dig stora möjlig­heter att nå ut med ditt bud­skap. Men det finns en del att tänka på om du är van att pub­li­cera på papper.
 
Med tanke på hur mycket text som pro­duceras i så många olika samman­hang kan man gissa att digi­tal pub­li­cering är det vanlig­aste idag – tänk bara på hur mycket text som pro­du­ceras i sociala medier.
 
Digital pub­li­cering är billig, enkel och miljö­vänlig. Du trycker inte upp en tryck­saker och böcker som ska för­varas, distri­bueras och kanske till sist slängas utan att ha kommit till an­vänd­ning. Men det finns en del du be­höver tänka på när du väljer digital pub­li­cering.
 
Är du van att pub­li­cera på papper kanske det är lätt hänt att du gör samma typ av lay­out och pub­li­cerar texten som en pdf. Lik­som en pappers­version har pdf:en fast layout vilket kan fungera bra om den läses på en skärm av den stor­lek som den är skapad för.
 
Men idag måste du räkna med att en stor an­del av dina läsare surfar på mobilen, med en liten skärm. Och då passar det bäst med ett flödande format, där texten an­passar sig till skärmens stor­lek. Så fungerar en webb­sida eller en e-bok i formatet epub.
 
Nackdelen för dig som av­sändare är att du tappar en del av kon­trollen över layouten. För­delen för mot­tagaren är att hen kan göra an­pass­ningar som till exempel gör texten till­gäng­ligare. Du kan, och bör, göra en pdf till­gäng­lig (vilket jag skrev om i nr 6/2020), men det går bara till en viss grad.
 
Är texten pub­li­cerad på en webb­sida eller som e-bok kan läsaren göra egna an­pass­ningar, till exempel öka graden på typ­snittet vilket kan under­lätta mycket om man inte ser så bra.
 
Om du pub­li­cerar din text på en webb­sida är det viktigt att du ser till att webb­platsen följer webb­standard så att den fungerar så bra som möj­ligt för be­sökare med funktions­ned­sätt­ningar. Och att själva webb­platsen har så kallad respon­siv, följ­sam, design vilket inne­bär att den an­passar sig till be­sökarens skärm­storlek.
 
En längre text kan vara lämp­ligare att pub­li­cera i formatet epub, det vanlig­aste formatet för e-böcker. Det är inte svårt att göra själv med ett program för att göra epub-filer (jag an­vänder Jutoh).
 
Dock får du räkna med att det kan finnas an­vändare som ännu inte har tagit till sig epub-formatets för­delar. Själv testade jag att göra min bok Vanliga korrektur­fel både som epub och pdf. När jag hade den som bonus­gåva till nya pre­nume­ranter på det här nyhets­brevet under hösten in­såg jag att majo­ri­teten laddade ner pdf:en.
 
Så ibland kan du be­höva över­väga alter­nativet att göra två varianter av din text för att nå så många läsare som möjligt.

Böcker som pdf

Efter­som jag har in­sett att många av mina läsare fort­farande verkar före­dra pdf fram­för epub har jag gjort pdf-inlagor till alla mina böcker. Så om du köper böckerna från min kurs­portal Evas skriv­skola kan du välja om du vill ladda ner epub, pdf eller båda. Köper du från nät­bok­handlarna är det bara epub som gäller.
Om korrektur

Läs­tipset

Liknelser från Evas skriv­skola på Insta­gram av Eva Sahl­ström
Min senaste bok är en sam­ling av det senaste årets serie som jag har kört på Insta­gram med lik­nel­ser som tema. Just nu får nya pre­nume­ranter av det här nyhets­brevet boken som bonus­gåva. Och du som redan är pre­nume­rant får den förstås också gratis.
Gratis e-bok

Kort om korrektur

Du har väl inte missat att jag har släppt min webb­kurs i korrektur­läsning? Året ut säljer jag den för halva priset, så passa på att köpa den nu. Det är en själv­studie­kurs som du kan göra var och när du vill, så länge du har en internet­upp­koppling. Passar för dig som vill lära dig arbets­metoder för korrektur­läsning.
Halva priset
Mejla gärna det här nyhets­brevet till någon du tror skulle tycka att det var intressant, eller dela det i sociala medier.
Mejla Mejla
Dela Dela
Twittra Twittra
Dela Dela
Copyright © 2020 Evas skrivskola, All rights reserved.

Om du har fått mejlet för att någon har delat det till dig kan du välja att pre­numerera.
Tidigare nyhets­brev hittar du i arkivet.

Jag som ger ut Skrivbrevet från Evas skriv­skola heter Eva Sahl­ström och är examinerad språk­råd­givare och jour­nalist. Jag skriver din text, granskar den eller coachar dig när du skriver. Läs mer om pro­fessionell text­hjälp på min webbplats, där du också får länkar till fler gratis skrivtips. För skrivkurser, gå till kurs­portalen Evas skriv­skola.
 
Min post­adress är:
Evas skrivskola Sorterargatan 12 Vällingby 162 50 Sweden
kontakt@evasskrivskola.se


Vill du göra för­änd­ringar i din prenumeration? Läs gärna min integritetspolicy först.
Här kan du upp­datera dina in­ställ­ningar eller av­sluta pre­numerationen


Email Marketing Powered by Mailchimp