Copy
Skrivbrevet från Evas skrivskola, nr 6/2021
Läs i din webbläsare istället

Sätt mottagaren i centrum

Ofta handlar det om skriv­regler och gramma­tik när skrivande disku­teras. Men det viktig­aste för att din text ska bli läst är att du tänker på att sätta mot­tagaren i centrum.
 
Visst är det viktigt att vi följer de normer vi har för skrift­språket. Genom att vi har en enhet­lig­het för hur vi stavar och ställer upp texten blir det lättare för läsaren att auto­matisera läs­ningen och kunna fokusera på inne­hållet istället för på ytan.
 
Men när skrivande dis­kuteras handlar det alldeles för ofta bara om denna nivå av skrivandet. Då handlar det oftast om de eller dem, var eller vart, hennes eller sin. Eller kanske allra helst sär­skrivningar, alla språk­polisers favorit­hat­objekt.
 
Det handlar väldigt sällan om texten är skriven så att läsaren har en möjlig­het att ta till sig bud­skapet. Eller över­huvud­taget vill läsa texten.
 
Ändå är väl hela meningen med att skriva en text att den ska bli läst? Det är dock något jag märker att många glömmer bort. Det är inte ovan­ligt att tänka att det vik­tiga är att texten blir skriven, för du är till­sagd av en lärare, en chef eller någon annan att du ska skriva den.
 
Men om den inte blir läst, var­för skulle den då skrivas?
 
Om du vill att ditt skrivande ska bli menings­fullt, då be­höver du lägga ditt huvud­sak­liga fokus på inne­hållet så att du skriver en text som mot­tagaren vill läsa – och kan ta till sig.
 
Detta gör du genom att mot­tagar­anpassa din text. Det inne­bär att du sätter din mot­tagare i centrum, och skriver en text som hen vill läsa, som hen har en möjlig­het att förstå och som fungerar i den situa­tion den kommer att läsas i.
 
Mottagaranpassning kan egent­ligen kokas ner till en enda fråga, den fråga jag lärde mig att all­tid ha i bak­huvudet när jag gick journalist­utbild­ning tidigt 1990-tal – vem skriver jag för? Den frågan funge­rade bra för allt jag skrev i över tjugo år.
 
Då vidare­utbildade jag mig inom text­vård och lärde mig mer om hur man gör för att skriva en text som lockar till läs­ning och dess­utom är be­grip­lig. Det är sådant jag delar med mig av i det här nyhets­brevet och i mina bloggar. I kommande nyhets­brev tänkte jag ut­veckla tipsen om hur du mottaga­ranpassar din text.
 
Men tänk på att det egent­ligen inte är svårare än frågan: Vem är det jag skriver för?

Kurs på Moderskeppet

Nästa vecka släpps min första online­kurs på Moder­skeppet: Skriv för att enga­gera. Där får du mina bästa tips om mottagar­anpass­ning ned­kokade till en kurs på lite drygt en timme. Håll ut­kik i mina sociala kanaler om du inte redan är med­lem på Moderskeppet.
Moderskeppet

Boktipset

Skriv­brevet från Evas skriv­skola 2015–2018 av Eva Sahlström
Allt mina skriv­tips bygger på mot­tagar­anpass­ning, och här har du de första fyra årens nyhets­brev samlade i en bok (ytter­ligare en för 2019–2020 är på gång). Finns hos de stora nät­bok­hand­larna, men är alltid billigast på min kurs­portal Evas skrivskola.
Köp bok

Mer på bloggen

På min blogg har jag också skrivit om mot­tagar­anpass­ning, till exempel:
Evas språkblogg
Mejla gärna det här nyhets­brevet till någon du tror skulle tycka att det var intressant, eller dela det i sociala medier.
Mejla Mejla
Dela Dela
Twittra Twittra
Dela Dela
Copyright © 2021 Evas skrivskola, All rights reserved.

Om du har fått mejlet för att någon har delat det till dig kan du välja att pre­numerera.
Tidigare nyhets­brev hittar du i arkivet.

Jag som ger ut Skrivbrevet från Evas skriv­skola heter Eva Sahl­ström och är examinerad språk­råd­givare och jour­nalist. Jag skriver din text, granskar den eller coachar dig när du skriver. Läs mer om pro­fessionell text­hjälp på min webbplats, där du också får länkar till fler gratis skrivtips. För skrivkurser, gå till kurs­portalen Evas skriv­skola.
 
Min post­adress är:
Evas skrivskola Sorterargatan 12 Vällingby 162 50 Sweden
kontakt@evasskrivskola.se


Vill du göra för­änd­ringar i din prenumeration? Läs gärna min integritetspolicy först.
Här kan du upp­datera dina in­ställ­ningar eller av­sluta pre­numerationen


Email Marketing Powered by Mailchimp