Copy
Nyhetsbrevet Evas skrivskola, nr 2/2018
Läs i din webbläsare istället

Symmetri för­enklar läs­ningen

Vill du skriva din text så den blir lätt­läst och störnings­fri gäller det att ha koll på symmetri­regeln: att leden på båda sidor om och är lika. Följer du inte den riskerar du att för­virra dina läsare och för­svåra deras läs­ning.
 
Kanske minns du från skolan att och sam­ordnar satser och sats­delar som är av samma slag, den så kallade symmetri­regeln. Men det verkar vara många som inte minns det, för det är ett ganska van­ligt korrektur­fel som dess­utom kan vara knepigt för korrektur­läsaren att rätta till.
 
Här är några auten­tiska exempel på brott mot symmetri­regeln:

De älskade att flyga och kamrat­skapet som fanns i eskad­rarna.
 
”Fred i vår tid” ledde till att Tjecko­slovakien sveks och ett fatalt över­mod hos Führern.
 
En av dess före­trädare heter Jean-Paul Sartre och skrev en bok som heter Existen­tialismen är en humanism.

 
Inom språk­vården har brott mot symmetri­regeln traditionellt setts främst som ett este­tiskt probl­em, men språk­forskaren Lars Melin har visat att det här antag­ligen är ett fel som för­virrar läsaren, sän­ker läs­hastig­heten och för­sämrar för­ståelsen (se Läs­tipset nedan). För­utom att det blir otyd­ligt vilka led som fak­tiskt är lik­ställda upp­fylls inte läsarens för­väntningar på vad som ska följa på och:et. Det gör att man tappar läs­flytet.
 
Min egen erfaren­het är också att det verk­ligen är ett fel som stör på be­tydligt djupare nivåer än bara stilis­tiska – när jag hakar upp mig i läs­ningen av en text är det väl­digt ofta på grund av brott mot symmetri­regeln.
 
Hur und­viker du då detta fel? Ja, ett tips är att tänka på och som ett likhets­tecken eller som en gung­bräda – symmetri­regeln kallas också jämvikts­regeln. Båda leden ska väga jämnt genom att vara av samma slag och vara upp­byggda på samma sätt. I exemplen ovan kombineras olika ord­klasser, satser och tempus med varandra vilket gör mening­arna svårlästa. Istället kan man skriva:
 
De älskade flyg­ningen och kamrat­skapet som fanns i eskad­rarna.
 
”Fred i vår tid” ledde till att Tjecko­slovakien sveks och att Führern greps av fatalt över­mod.
 
En av dess före­trädare hette Jean­-Paul Sartre och han skrev en bok som heter Existentia­lismen är en humanism.

 
Det kanske van­ligaste exemplet på brott mot symmetri­regeln är när skribenten slarvar med adjektiv­böj­ningen genom att till exempel skriva:
 
Hon målade sitt hus, bil och cyklar istället för att skriva Hon målade sitt hus, sin bil och sina cyklar.
 
Ytter­ligare ett van­ligt brott mot symmetri­regeln är att ha led av olika slag i en punkt­uppställ­ning. Men det får jag nog ta upp i ett eget nyhets­brev om just punkt­upp­ställningar.
 

Van­ligast och ovan­ligast

Lars Melin skrev för några år sen en artikel i Språktidningen om vårt vanligaste ordoch – och kom fram till att det också var vårt ovan­lig­aste. Jag tänkte ha en följe­tong om detta intressanta ord här i nyhets­brevet under våren så värm gärna upp med den här ar­tikeln.
 

Lästipset

Symmetri­mysteriet – ett fall för språk­polisen av Lars Melin
Den här upp­satsen är inte super­lätt att läsa om man inte är lite insatt i psyko­lingvistik, men klart läs­värd om man funderar över hur stort problem brott mot symmetri­regeln är. Vill du ha det lite mer populär­veten­skapligt för­klarat, läs slutet av ar­tikeln jag tipsar om i före­gående notis.
 
 

Testpilot skrivcoachning

Jag håller på att ut­forma en ny paketerad tjänst med individu­ell skriv­coachning och söker test­piloter. I så fall får du prova process­orienterat skrivande med text­respons via e-post, helt an­passat till dina egna texter, till ett mycket för­mån­ligt pris. Hör av dig om du vill veta mer på eva@sahlstrom.info.
Mejla gärna det här nyhets­brevet till någon du tror skulle tycka att det var intressant, eller dela det i sociala medier.
Mejla
Dela
Twittra
Dela
Copyright © 2018 Eva Sahlström, All rights reserved.

Om du har fått mejlet för att någon har delat det till dig kan du välja att pre­numerera.
Tidigare nyhets­brev hittar du i arkivet.

Jag som ger ut Evas skriv­skola heter Eva Sahl­ström och är examinerad språk­råd­givare och jour­nalist. Jag skriver din text, granskar den eller coachar dig när du skriver. Läs mer om pro­fessionell text­hjälp på min webbplats, där du också får länkar till fler gratis skrivtips.
 
Min post­adress är:
Eva Sahlström Sorterargatan 12 162 50 Vällingby Sweden
kontakt@evasskrivskola.se


Vill du göra för­änd­ringar i din prenumeration?
Här kan du upp­datera dina in­ställ­ningar eller av­sluta pre­numerationen

Email Marketing Powered by Mailchimp