Copy
Skrivbrevet från Evas skrivskola, nr 8/2021
Läs i din webbläsare istället

När du måste skriva för alla

Bäst texter får du om du skriver dem för en väl av­gränsad mål­grupp, så du kan anpassa inne­hållet och tonen till dem som kommer att läsa den. Men ibland måste du skriva för alla.
 
För att din läsare ska förstå och ta till sig din text är det viktigt att du har klart för dig vem du skriver för. Du behöver helt enkelt snäva in din mål­grupp och skriva texten ur mot­tagarens perspektiv.
 
Men ibland måste du skriva för alla, trots att det inne­bär en alldeles för bred och hetero­gen mål­grupp. Till exempel kanske du före­träder en myndig­het som har till uppgift att finnas till för alla medborgare.
 
Men även andra verksam­heter kan ha stora, hetero­gena mål­grupper. Jobbar du på en skola och ska kommuni­cera med elevernas för­äldrar har de gemen­samt att de är vårdnads­havare till elever på skolan, men i övrigt kanske de skiljer sig åt väldigt mycket. Det kan ställa till problem för dig när du ska kommunicera med dem.
 
Om du känner att din mål­grupp blir väldigt hetero­gen får du gilla läget och göra det bästa av situa­tionen. Antag­ligen kommer du inte att kunna skriva texter som passar alla. Här är några tips på hur du kan tänka:
 
  • Fundera ut vilka gemen­samma problem som person­erna i den hetero­gena mål­gruppen har och som du kan lösa.
  • Försök att tänka ut vem i mål­gruppen som har störst behov av den text du skriver.
  • En lös­ning kan vara att skriva flera texter, till exempel på lätt svenska eller på ett språk som du vet att många i mål­gruppen har som moders­mål. Men då be­höver du antag­ligen anlita någon som kan skriva de texterna – och handlar det om informations­texter på en webb­plats får du inte en utan kanske tre texter som ska hållas uppdaterade.
  • Försök att dela upp mål­gruppen så mycket det går. På en webb­plats kan du till exempel ha olika spår för under­grupper av den stora mål­gruppen, till exempel spåren Vårdnads­havare, Elever, Personal eller Privat­personer, Före­tagare. Ett annat sätt att dela upp mål­gruppen kan vara att använda olika sociala medier som används till exempel av olika åldersgrupper.
Det här är inte lätt, men på samma sätt som när du skriver för en homo­gen mål­grupp behöver du sätta dig in i mot­tagarens per­spek­tiv och för­stå vad det är hen vill veta från dig.
 
Vill du veta mer om hur du skriver mottagar­anpassat har jag gjort en kurs åt Moder­skeppet, där jag lär dig hur du ska tänka för att få till en text som får läsaren att läsa din text, förstå den och vilja läsa din nästa text.
Kurs på Moderskeppet

Skriv för att engagera

Nu har min första kurs på Moder­skeppet lanserats: Skriv för att enga­gera. Om du inte är medlem på Moder­skeppet och känner dig tveksam om det är värt det (det är det!), håll utkik i mina sociala kanaler. Efter semest­rarna tänkte jag ha tävling om present­kort som jag har fått för ut­del­ning.
Moderskeppet

Lästipset

Älskade berättelser i sommartid från Orage förlag
Vill du läsa olika typer av be­rättelser och dikter med sommar­tema finns den per­fekta sam­lingen i den här tjocka tid­ningen, som du bör hitta hos din tidnings­handlare. Här finns texter av bland annat Astrid Lind­gren, Carl Larsson, Jens Lilje­strand, Bodil Malm­sten, Gustaf Fröding och Karin Boye. Väldigt väl korrektur­läst är den också!

Snabba skrivtips

Här är några snabba skriv­tips om mottagar­anpassning:
Snabba skrivtips
Mejla gärna det här nyhets­brevet till någon du tror skulle tycka att det var intressant, eller dela det i sociala medier.
Mejla Mejla
Dela Dela
Twittra Twittra
Dela Dela
Copyright © 2021 Evas skrivskola, All rights reserved.

Om du har fått mejlet för att någon har delat det till dig kan du välja att pre­numerera.
Tidigare nyhets­brev hittar du i arkivet.

Jag som ger ut Skrivbrevet från Evas skriv­skola heter Eva Sahl­ström och är examinerad språk­råd­givare och jour­nalist. Jag skriver din text, granskar den eller coachar dig när du skriver. Läs mer om pro­fessionell text­hjälp på min webbplats, där du också får länkar till fler gratis skrivtips. För skrivkurser, gå till kurs­portalen Evas skriv­skola.
 
Min post­adress är:
Evas skrivskola Sorterargatan 12 Vällingby 162 50 Sweden
kontakt@evasskrivskola.se


Vill du göra för­änd­ringar i din prenumeration? Läs gärna min integritetspolicy först.
Här kan du upp­datera dina in­ställ­ningar eller av­sluta pre­numerationen


Email Marketing Powered by Mailchimp