Copy
Nyhetsbrevet Evas skrivskola, nr 10/2016
Läs i din webbläsare istället

Planera textens disposition

En noga genomtänkt disposition ger läsaren stöd i läsningen och lyfter fram det du vill ha sagt. Dispositionen är också en viktig del i att anpassa texten till sin genre.
 
I nyhetsbrevet nr 8/2016 skrev jag om att skriva i rätt ordning, vilket innebär att du börjar med att tänka igenom textens perspektiv, syfte och genre. Nästa sak att fundera över är hur du ska strukturera texten, det vill säga textens disposition.
 
Ett allmänt tips är att inte skriva för långa texter. Forskning visar till exempel att vi sällan läser mer än två sidor när vi får ett utskick. Men skriv inte heller så kort att det blir innehållslöst eller svårbegripligt. När språkvetare har undersökt läromedelstexter visar det sig att de alltför ofta är svåra att förstå eftersom de är så kortfattade att sammanhang och förtydliganden försvinner.
 
Välj en typ av disposition som passar ihop med textens genre – att vi känner igen vilken texttyp vi läser underlättar begripligheten mycket. En saga förväntar vi oss till exempel att den berättas kronologiskt, att den börjar med ”Det var en gång” och slutar med ”Och så levde de lyckliga i alla sina dagar”.
 
En nyhetsartikel skrivs oftast med så kallad emfatisk disposition. Det innebär att du börjar med det viktigaste först och sedan går neråt i angelägenhetsgrad – tänk dig texten som en uppochnedvänd triangel.

Det här är en disposition som passar många informerande texter eftersom läsaren direkt får veta vad som är viktigt. Den emfatiska dispositionen kan modifieras så att du lyfter fram det väsentliga i inledningen och sedan återknyter till det i avslutningen med en slutkläm.

Ytterligare en dispositionstyp som kan vara användbar för dig är den tematiska, där du bit för bit går igenom olika aspekter av ett ämne. Ett exempel på en texttyp som brukar vara tematisk är jobbansökan. 
 
I dispositionen ingår också att du tänker på textens styckeindelning – långa stycken gör texten jobbig att läsa. En inledande ingress, rubriker, mellanrubriker, bildtexter, punktlistor och faktarutor är andra typografiska grepp som hjälper läsaren att orientera sig i texten. Det kan du läsa mer om i blogginläggen som jag länkar till nedan.

Gratis prova på

Nu finns det möjlighet att helt gratis prova de första delarna av min webbkurs Så skriver du ditt nyhetsbrev. Du förbinder dig inte till något, men om du beställer betalkursen inom en vecka får du 25 procents rabatt på kursavgiften.

Läs mer på Evas skrivskola och dela gärna vidare länken om du känner någon som du tror skulle kunna ha nytta av kursen.

Filmtipset

Granskning och kommentarer i Word, Evas skrivskola
Jag håller just nu på med min andra webbkurs som kommer att bli en kortkurs i korrekturläsning. Det blir en gratiskurs som riktar sig till dig som behöver korrekturläsa egna eller andras texter i ditt arbete. På min Youtube-kanal finns ett litet smakprov från kursen, en film som visar hur du korrekturläser direkt i Word.
 

Mer skrivtips

På min blogg kan du läsa tips om hur du kan orientera läsaren i texten med hjälp av typografin, samt om genreanpassning och perspektiv.  
Mejla gärna det här nyhetsbrevet till någon du tror skulle tycka att det var intressant, eller dela det i sociala medier (tyvärr går det inte att ändra texten på nedanstående knappar till svenska).
Forward
Share
Tweet
+1
Copyright © 2016 Evas skrivskola, All rights reserved.

Om du har fått mejlet för att någon har delat det till dig kan du välja att prenumerera.
Tidigare nyhetsbrev hittar du i arkivet.

Jag som ger ut Evas skrivskola heter Eva Sahlström och är examinerad språkrådgivare och journalist. Läs mer om mig och mina tjänster på www.sahlstrom.info och följ mig gärna på Facebook där jag bland annat ger skrivtips.
 
Min postadress är:
Evas skrivskola Sorterargatan 12 Vällingby 162 50 Sweden
kontakt@evasskrivskola.se


Vill du göra förändringar i din prenumeration?
Här kan du uppdatera dina inställningar eller avsluta prenumerationen

Email Marketing Powered by Mailchimp