Copy

Ansættelse af flygtninge giver bonus


Ved lov af 3. juni har Folketinget vedtaget regeringens aftale med arbejdsmarkedets parter om ansættelse af flygtninge.

 

De nye regler rummer en lang række initiativer. Blandt andet er der indført en bonusordning til virksomhederne som en forsøgsordning for ansættelser i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019.

 

Bonussen kan udgøre op til 2 gange 20.000 kr.

 

Som en del af ordningen er der tillige indført en ny integrationsgrunduddannelse (IGU), der også har fået tilknyttet en bonusordning.

 

Såfremt virksomheden ønsker at gøre brug af de nye regler, kan Grakoms juridiske afdeling kontaktes for rådgivning herom.

 

Læs mere om de nye regler her.


A-brevet afskaffes pr. 1. juli 2016

 

Postloven er blevet ændret således, at en række krav til Post Danmarks pligt til at omdele fysiske breve er blevet lempet.

 

Ifølge de nye regler leveres et standardbrev inden 5 hverdage.

 

Post Danmark er ikke længere forpligtet til at levere A-breve fra dag til dag.

 

Som alternativ til standardbrevet tilbyder Post Danmark et såkaldt quickbrev til en forhøjet pris på 27 kr. Borgere og virksomheder vil altså fortsat kunne sende breve fra dag til dag, men quickbrevet kræver et særligt frankeringsmærke, som købes på posthuse. Quickbrevet kan også købes gennem mobilporto eller online brevporto via en særlig frankeringskode.

 

Det er fortsat muligt at fremsende breve rekommanderet og med afleveringsattest. I den forbindelse er det dog vigtigt at beslutte, om brevet skal sendes som quickbrev eller almindeligt brev, idet det har betydning for, hvornår brevet kan forventes at nå frem.

 

Antallet af omdelingsdage kan reduceres til 5 hverdage om ugen, og Post Danmark er således ikke længere forpligtet til at omdele breve om lørdagen.

 

Post Danmark kan endvidere undlade at omdele post på grundlovsdag og juleaftensdag samt på mellemdage, som fx fredag efter Kristi himmelfartsdag.

 

Der kan her læses Post Danmarks beskrivelser.

 

Den forlængede leveringstid for almindelige breve kan have betydning ved fremsendelse af breve til medarbejdere, hvor det er vigtigt, at virksomheden kan dokumentere, at brevet er kommet frem til medarbejderen inden for en given frist.

 

I lyset af de nye postregler kan det være relevant at overveje muligheden for at fremsende flere dokumenter elektronisk. Det understreger vigtigheden af at få en mailadresse fra medarbejderen i forbindelse med ansættelsen. I Grakoms standardansættelsesbeviser er der en rubrik, hvor medarbejderens mailadresse kan indskrives.


 

Lov om elektroniske cigaretter – Pligt for virksomhederne til at udarbejde politik
 

Den 7. juni 2016 trådte en ny lov om elektroniske cigaretter i kraft i Danmark.

 

Med den nye lov er virksomhederne forpligtede til at udarbejde en skriftlig politik for anvendelse af elektroniske cigaretter.

 

Politikken skal være tilgængelig for brugere, medarbejdere og besøgende og skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt og i givet fald hvor der må anvendes elektroniske cigaretter.

 

Det foreslås herefter, at der tilføjes et afsnit om e-cigaretter i virksomhedens eksisterende rygepolitik. I Grakoms forslag til rygepolitikker har Grakom lagt op til, at der gælder de samme regler for e-cigaretter som almindelige cigaretter, men det er også muligt at lave særskilte regler for e-cigaretter, hvis virksomheden ønsker dette.

 

Grakoms rygepolitik kan ses her.


 
HR-JURA NYT er Grakoms nyhedsbrev målrettet de HR-ansvarlige i medlemsvirksom-hederne.

Nyhedsbrevet behandler nyheder inden for den ansættelsesretlige lovgivning og de kollektive overenskomster.

Nyhedsbrevet orienterer også om kommende kurser og nye vejledninger på Personalejura fra Grakoms juridiske afdeling.

Nyhedsbrevet er gratis. Til- og afmelding af nyhedsbrevet sker her.
FÅ RÅD OM HR-JURA

Som GRAKOM-medlem er du altid velkommen til at kontakte en af vores advokater, hvis du har spørgsmål om HR-JURA.

Advokat Jakob Mose Poulsen 
jmp@grakom.dk 
27 88 55 00

Advokat Peter Balle 
pb@grakom.dk 
28 58 08 80

Advokat Christian Jensen 
chj@grakom.dk 
24 48 53 30
Copyright © 2016 Grakom


Afmeld nyhedsbrev    Rediger dine indstillinger