Copy

Grafisk Pension udvider sundhedsordning


Udvidelsen har virkning fra 1. januar 2017, og udvidelsen betyder blandt andet, at også privatrelaterede lidelser omfattes af sundhedsordningen.

Endvidere medfører udvidelsen, at den tværfaglige behandling nu også omfatter behandling hos akupunktør, at psykologisk rådgivning og krisehjælp fremover også vil kunne tilbydes ”face to face”, når psykologen finder det nødvendigt, at ordningen udvides med kostvejledning og mulighed for diætist, og at der tilknyttes en helt ny ydelse til sundhedsordningen, der giver mulighed for at få stillet en hurtig diagnose hos speciallæge og efterfølgende genoptræning. 

Nyt er det også, at medarbejderne online kan tage en test – Sundhedsprocenten -, der giver en vurdering af helbred og livsstil samt kommer med anbefalinger til, hvad der med fordel kan ændres.

Læs mere om sundhedsordningen her.

For nærmere information om sundhedsordningen og hjælp til håndtering af syge medarbejdere henvises til 7755 6961. Jeres medarbejdere kan som altid kontakte Sampension på 7755 6240.

 

Overenskomstforhandlinger i gang

 
Grakoms formand Palle Rosendahls tale til OK 2017-åbningsmødet med HK/Privat, 3F og DMA tirsdag den 24. januar 2017.

"Vi skal lave kloge justeringer i rette tid. Så vi undgår store omvæltninger med kort varsel. Det ansvar skal vi løfte". Det var et af Statsministerens budskaber i hans nytårstale ved indgangen til 2017.

Brancheforeningen Grakom løfter gerne sit medansvar for kloge justeringer i rette tid. Det er derfor Grakoms ønske, at vi bruger overenskomstforhandlingerne til at lave kloge justeringer, der fremmer investeringslysten i den grafiske branche her i Danmark. Og det skal være justeringer, der giver branchen tryghed.

Læs hele talen her


 

Nyt fra Højesteret om omplacering af gravid ved opsigelse

 
Højesteret har ved dom af 25. oktober 2016 afgjort, at opsigelse af en medarbejder under medarbejderens graviditet ikke var begrundet i graviditeten. Endvidere nåede Højesteret frem til, at der ikke var pligt til at omplacere medarbejderen til en stilling, som blev ledig efter opsigelsestidspunktet, men inden fratrædelsestidspunktet.

Højesteret fastslog, at det almindelige ansættelsesretlige princip om, at rimeligheden af en opsigelse skal vurderes ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet, også gælder ved bedømmelse af en afskedigelse efter reglerne i ligebehandlingsloven. 

Arbejdsgiveren blev herefter frifundet.
 


Nye anmeldelsesregler ved graviditetsbetinget fravær

 
Fremover vil det have konsekvenser for adgangen til refusion af barselsdagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke anmelder graviditetsbetinget sygefravær inden fem uger fra første fraværsdag. Tidsfristen for anmodning om refusion var tidligere inden 8 uger efter fraværsperiodens udløb.
 
Ændringen betyder, at hvis en arbejdsgiver ikke har anmeldt en lønmodtagers graviditetsbetingende sygefravær senest 5 uger efter den første fraværsdag, vil der først være ret til refusion af barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor fraværet er anmeldt til Udbetaling Danmark.
 
Reglerne træder i kraft i januar 2017.
HR-JURA NYT er Grakoms nyhedsbrev målrettet de HR-ansvarlige i medlemsvirksom-hederne.

Nyhedsbrevet behandler nyheder inden for den ansættelsesretlige lovgivning og de kollektive overenskomster.

Nyhedsbrevet orienterer også om kommende kurser og nye vejledninger på Personalejura fra Grakoms juridiske afdeling.

Nyhedsbrevet er gratis. Til- og afmelding af nyhedsbrevet sker her.
FÅ RÅD OM HR-JURA

Som GRAKOM-medlem er du altid velkommen til at kontakte en af vores advokater, hvis du har spørgsmål om HR-jura.

Advokat Jakob Mose Poulsen 
jmp@grakom.dk 
27 88 55 00

Advokat Peter Balle 
pb@grakom.dk 
28 58 08 80

Advokat Christian Jensen 
chj@grakom.dk 
24 48 53 30
Copyright © 2017 Grakom

Grakom
Helgavej 26
Odense 5230
Denmark

Add us to your address book


Afmeld nyhedsbrev    Rediger dine indstillinger