Copy

Kursus i arbejdstider og holddrift

2. februar 2016 hos Grakom i Odense fra kl. 10-14

På kurset gennemgås reglerne om arbejdstider og holddrift med udgangspunkt i den grafiske overenskomst. Arbejdstidsreglerne i digitalprint- og serigrafoverenskomsten og funktionæroverenskomsten vil ligeledes blive gennemgået. Derudover vil arbejdsmiljølovens arbejdstidsregler blive behandlet.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her.


Ny klausullov vedtaget i Folketinget


Folketinget har den 10. december 2015 vedtaget lov om ansættelsesklausuler. 
Loven medfører betydelige ændringer i forhold til de nuværende regler.
Kunde- og konkurrenceklausuler, der er indgået før 1. januar 2016, påvirkes ikke af loven.
 
Læs mere om loven her.

 

Malernes Fagforening trækker blokadevarsel mod medlemsvirksomhed tilbage


Sagen omhandler en medlemsvirksomhed, der udfører alle former for skiltearbejde på storformatprintere og plottere. Virksomheden modtog i februar 2014 et overenskomstkrav med blokadevarsel fra Malernes Fagforening, idet Malernes Fagforening ønskede overenskomst på virksomheden.
 
På vegne af virksomheden protesterede Grakom Arbejdsgivere mod blokadevarslet. Malernes Fagforening fastholdt varslet.
 
DA indleverede for Grakom et klageskrift til Arbejdsretten med påstand om, at blokadevarslet var ulovligt. LO for Malernes Fagforening gjorde gældende, at arbejdet, der blev udført på virksomheden, var omfattet af maleroverenskomsten, og at Malernes Fagforening herefter kunne kræve overenskomst. Grakom/DA gjorde gældende, at arbejdet var omfattet af digitalprint- og serigrafoverenskomsten, som er indgået mellem Grakom og HK/P, hvorefter blokadevarslet var ulovligt.
 
10 dage før, sagen skulle have været hovedforhandlet ved Arbejdsretten, hævede Malernes Fagforening blokadevarslet mod virksomheden. Herefter ophævede DA arbejdsretssagen.
 
Grakom er tilfreds med Malernes Fagforenings tilbagetrækning af blokadevarslet. Grakom anser Malernes Fagforenings opgivelse af blokaden som en anerkendelse af, at skiltearbejdet i virksomheden retteligt er omfattet af digitalprint- og serigrafoverenskomsten. Grakom håber, at Malernes Fagforening for fremtiden vil undlade at forsøge at fremsætte overenskomstkrav og indlede konflikt over for virksomheder, der er medlem af Grakom Arbejdsgivere. I modsat fald vil Grakom ligesom i denne sag foranledige eventuelle konfliktvarsler indbragt for Arbejdsretten.
 
Såfremt medlemmer af Grakom bliver kontaktet af en fagforening vedrørende indgåelse af overenskomst, anbefales det, at virksomheden omgående retter henvendelse til Grakom.
 


Afslag på ansøgning var ikke forskelsbehandling


Grakom har repræsenteret en medlemsvirksomhed i Ligebehandlingsnævnet i en sag om påstået forskelsbehandling i forbindelse med afslag på en jobansøgning. I afslaget henviste virksomheden bl.a. til, at de havde valgt at ansætte en yngre tekstforfatter med erfaring på dette felt. Heroverfor blev det gjort gældende, at afslaget skyldtes manglende uddannelsesmæssige kvalifikationer ligesom klageren ca. var jævnaldrende med de tre, der blev indkaldt til jobsamtale. Som følge af virksomhedens argumentation fik klageren ikke medhold.

Læs den ansættelsesretlige nyhed her.


 

E-bøger fra DA kan nu hentes fra Grakoms hjemmeside


Det drejer sig om bøgerne
  • Hovedaftalen
  • Forligsmandsloven
  • Arbejdsmiljøloven
  • Sygedagpengeloven
Find e-bøgerne her.
 


Få et HR-JURA TJEK

Grakoms juridiske afdeling tilbyder et nyt arbejdsretligt værktøj, kaldet ‘HR-JURA TJEK”, der giver et øjebliksbillede af virksomhedens ansættelsesretlige tilstand og giver overblik over virksomhedens muligheder i forhold til
 
• brug af overenskomster
• brug af ansættelsesretlig lovgivning
• vaner og kutymer
 
HR-JURA TJEK består af en gennemgang af virksomhedens ansættelsesbeviser, arbejdstider, lokalaftaler, personalehåndbøger, lønsedler og sygefravær, ligesom de mest almindelige faldgruber vil blive belyst ved besvarelse af et spørgeskema.
 
På baggrund af HR-JURA TJEK udarbejdes en rapport til virksomhedens ledelse.
 
Læs mere om HR-JURA TJEK her.
 
HR-JURA NYT er Grakoms nyhedsbrev målrettet de HR-ansvarlige i medlemsvirksom-hederne.

Nyhedsbrevet behandler nyheder inden for den ansættelsesretlige lovgivning og de kollektive overenskomster.

Nyhedsbrevet orienterer også om kommende kurser og nye vejledninger på Personalejura fra Grakoms juridiske afdeling.

Nyhedsbrevet er gratis. Til- og afmelding af nyhedsbrevet sker her.
FÅ RÅD OM HR-JURA
 
Som Grakom-medlem er du altid velkommen til at kontakte en af vores advokater, hvis du har spørgsmål om HR-jura.

Advokat Jakob Mose Poulsen 
jmp@grakom.dk 
27 88 55 00

Advokat Peter Balle 
pb@grakom.dk 
28 58 08 80

Advokat Christian Jensen 
chj@grakom.dk 
24 48 53 30
Copyright © 2015 Grakom


Afmeld nyhedsbrev    Rediger dine indstillinger