Copy

Ny hotline kan hjælpe med rekruttering af flygtninge


Jobservice Danmark er en ny landsdækkende hotline, der gratis kan kontaktes med henblik på at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner. Hotlinen kan fx anvendes, hvis virksomheden ønsker at engagere sig i indsatsen for at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet.
 
Jobservice Danmark sørger for, at det relevante jobcenter kontakter virksomheden inden for én arbejdsdag. Her bliver virksomheden rådgivet om, hvordan virksomhedens ønsker og behov kan imødekommes.
 
Kontakt til Jobservice Danmark kan ske fra kl. 8-16 på hverdage på telefon 72 200 350 eller via mail på jobservicedanmark@star.dk.
 
Der kan her læses mere om Jobservice Danmark.
 

Aktualitetskursus 5.11.2015


Tirsdag den 5. november 2015 afholder GA kurset HR Update.
 
På kurset får du en gennemgang af de seneste væsentlige arbejdsretlige nyheder. Vi vil komme rundt om ændringerne i:
 • Nyeste retspraksis om 120-dages reglen og handicapdiskrimination
 • Funktionærloven med en ny klausullov på vej med markant ændrede regler for kunde- og konkurrenceklausuler
 • Ferieloven om sygeferiegodtgørelse
 • Funktionærloven om fratrædelsesgodtgørelse
 • Forskelsbehandlingsloven om fjernelse af 70-års reglen
 • Arbejdsløshedsforsikringsloven om G-dage
 • Ligelønsloven om kønsopdelt lønstatistik
Læs mere om kurset her.
 

Direktørkontrakt på engelsk


Grakoms standardkontrakter for arbejdere og funktionærer findes allerede på engelsk. Grakom har nu udarbejdet en standarddirektørkontrakt på dansk og engelsk. Kontrakten anvendes til direktører/topledere under den adm. direktør, det vil sige, at den ansættelsesretlige lovgivning finder anvendelse. Der findes en særlig kontrakt for adm. direktører. Alle kontrakterne findes her.

 

Få et HR-JURA TJEK

Grakoms juridiske afdeling tilbyder et nyt arbejdsretligt værktøj, kaldet ‘HR-JURA TJEK”, der giver et øjebliksbillede af virksomhedens ansættelsesretlige tilstand og giver overblik over virksomhedens muligheder i forhold til
 
• brug af overenskomster
• brug af ansættelsesretlig lovgivning
• vaner og kutymer
 
HR-JURA TJEK består af en gennemgang af virksomhedens ansættelsesbeviser, arbejdstider, lokalaftaler, personalehåndbøger, lønsedler og sygefravær, ligesom de mest almindelige faldgruber vil blive belyst ved besvarelse af et spørgeskema.
 
På baggrund af HR-JURA TJEK udarbejdes en rapport til virksomhedens ledelse.

Læs mere om HR-JURA TJEK her.

 

E-bøger fra DA kan nu hentes fra Grakoms hjemmeside


Det drejer sig om bøgerne
 • Afskedigelsesnævnet
 • Kort om Kontrolforanstaltninger
 • Ferieloven
 • Personalejurahåndbogen
 • Erhvervsuddannelsesloven
Find e-bøgerne her.
 
HR-JURA NYT er Grakoms nyhedsbrev målrettet de HR-ansvarlige i medlemsvirksom-hederne.

Nyhedsbrevet behandler nyheder inden for den ansættelsesretlige lovgivning og de kollektive overenskomster.

Nyhedsbrevet orienterer også om kommende kurser og nye vejledninger på Personalejura fra Grakoms juridiske afdeling.

Nyhedsbrevet er gratis. Til- og afmelding af nyhedsbrevet sker her.
FÅ RÅD OM HR-JURA

Som GRAKOM-medlem er du altid velkommen til at kontakte en af vores advokater, hvis du har spørgsmål om HR-jura.

Advokat Jakob Mose Poulsen 
jmp@grakom.dk 
27 88 55 00

Advokat Peter Balle 
pb@grakom.dk 
28 58 08 80

Advokat Christian Jensen 
chj@grakom.dk 
24 48 53 30
Copyright © 2015 Grakom


Afmeld nyhedsbrev    Rediger dine indstillinger