Copy

De kers op de taal 12

Nieuwsbrief
Een maand geleden vond de Week van het Nederlands plaats. Wat is er tijdens die week allemaal gebeurd, en wat blijft er nu nog van over? 
Op 20 en 21 november organiseert de Stichting Nederlandse Dialecten in samenwerking met be.brusseleir haar jaarlijkse Streektaalconferentie in Brussel. Thema dit jaar is 'Dialect in de meertalige grootstad.' Inschrijven is gratis en kan via de website. Daar vind je ook het programma.
Enkele bedenkingen over Nederlanders en Vlamingen, aan de hand van het congres van het Genootschap Onze Taal en het VRT-evenement REYERStaal.
In juni verscheen het boek Typisch Vlaams, met 4000 woorden en uitdrukkingen die eigen zijn aan het Nederlands in België. Enkele weken geleden al schreef ik er een recensie over. Intussen heb ik er een videorecensie aan toegevoegd.
Share
Tweet
Forward
+1
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Schrijf je in
Schrijf je in
Copyright © 2015 Webred Taal & Documentatie, Alle rechten voorbehouden.


uschrijf je uit    pas je voorkeuren voor inschrijving aan 

Email Marketing Powered by Mailchimp