Copy
Брой 12, септември 2016
Лого на НАРУ - стилизирана разтворена книга във формата на буквата "У" и бял кръг представляващ глава на човек, който я чете. Надпис Национална асоциация на ресурсните учители
Надпис "Отново на училищеб" върху черна дъска с рисунка на моче, момиче и ябълка
СЪДЪРЖАНИЕ
"Тренинг" - Преплетени ръце в цветовете на полското, хърватското, българското, словашкото и германското знамена
"Проект" - Логото на проекта - восъчен печат с пламък във формата на сърце
"Терапия" - рисунка на детски ръце
"Интервю" - снимка на диктофон

Обучение в Словакия

 

 

Участници в обучението

Във връзка с изпълнение на международен проект „Европейска школа по общностно организиране“ по програма „Еразъм+“, Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) изпрати за обучение трима  начинаещи общностни организатори от България. Обучението  се проведе между 14-20 септември 2016 г. в град Зволен Словакия като в него участваха Ивелина Михайлова от фондация „Социална промяна и включване“ София, Ани Кърнева от асоциация „Евроинтеграция“ Варна и Александър Кръстев от Дружество на психолозите в България(ДПБ) и член на УС на НАРУ- България.

Участниците преминаха първи модул на обучение, който включваше теоретични и практически занимания свързани с различни модели на общностното организиране, ролята и идентичността на общностния организатор, както и споделяне на практически опит от страна на домакините.

След завръщането си тримата общностни организатори ще работят с местни  общности на локално ниво. Групите ще се срещат веднъж седмично. Организаторите ще планират дейности заедно с групата, ще наблюдават процеса и ще дават обратна връзка на самата група.

През месец януари 2017г. в Полша ще се проведе вторият модул от обучителния цикъл на начинаещите общностни организатори от България.

Логата на организациите, част от проекта

към съдържание

Първа среща по проект "Candle"


Председателят на НАРУ г-жа Калина Христова говори пред участници в срещата

От 8 до 10 септември в Регионален център - София - град се проведе първата партньорска среща по проект "Light a Candle Bright your Future" на НАРУ. 

Проектът е съвместна инициатива между НАРУ и организации от Италия, Литва, Англия, Турция и Румъния. В рамките на проекта ще бъдат обучени младежки работници, които ще основат 7 социални предприятия за производство на свещи. Управлението и производството в работилниците за свещи ще бъде ръководено изцяло от младежи с интелектуални затруднения.

Партньорската среща започна с приветствие от Калина Христова - Председател на НАРУ и Атанас Димитров - координатор на проекта. 

Участващите европейски организации се запознаха с основните идеи, заложени в проекта, както и предстоящите две обучения за младежки работници.  Бяха представени основните дейности по проекта, очакваните резултати и стратегиите за постигането им. По време на различните дискусионни панели бяха обсъдени и допълнителни идеи, които да допринесат за по-пълноценната реализация на проекта.

Първата работилница за свещи  вече е изградена в Регионален център - София - град и много скоро се очаква да започне да функционира. В нея ще работят младежи с интелектуални затруднения, като произведените свещи ще бъдат продавани в специален онлайн магазин.

Лого на ЦРЧР и Еразъм+

към съдържание

Обучение по сензорна интеграция

Участниците в обучението със своите сертификати

Водещият специалист по сензорна интеграция в Европа Кристияне Кулл участва в обучение за сензорни котерапевти, уникално по рода си в България. Събитието е съвместна инициатива на НАРУ, Фондация "Стъпка за невидимите деца на България" и Движение "Аутизъм днес".

По време на първата лекция тя подчерта: "Мозъкът на аутистичните личности е с нарушена лимбична организация. Основното проявление е в нарушение на възможността да усещаш другите. Нервната система представлява баланс от функции на възбуда и релакс. "

"Децата с аутизъм са диспраксични и затова тичат постоянно без да могат да се съсредоточат. Понякога сензорната дисфункция при децата може да се стимулира от неговите родители, затова е важно да бъдат включени в програма за подкрепа и самите семейства."
"В основата на приобщаването е как се чувства едно дете от реакциите на другите деца. В сензорната интеграция е залегнало разбирането, че е по-добре децата да общуват в среда с различни деца отколкото само с възрастни."

Участниците в тренинга са представители от различни социални услуги, регионални центрове и специалисти на частна практика от цялата страна.Обучението ще продължи до 14 септември с много практични демонстрации в сензорната зала на Регионален център-София-град.

Калоян Дамянов от РЦПППО-София-град, Мина Ламбовски от Тацитус и Лили Минкова от НАРУ

към съдържание

Интервю с проф. Куул-Садахарам


 

проф. Кристиане Кул-Садахарам със своята преводачка

- Професор Садахарам, как Сензорната интеграция подкрепя децата с аутизъм в училище ?

- Сензорната интеграция е инструмента, който приготвя тялото и мозъка на детето за по-добра концентрация и повишено внимание. Основният фокус  тук е и върху социо-емоционалното развитие на детето. Това подпомага детето в това да приема други деца около него и с подкрепата на учителите да се подпомогне интеракцията между децата. Сензорната интеграция е подхода, които поставя основите на детето да е способно да използва различните училищни пособия като химикал, молив и т.н.. Подпомага визуално-пространствената ориентация, която от своя страна е отговорна за цялостното усвояване на учебният материал (виж етапи от 1 до 4)

- През 2014 година вие обучихте първите български специалисти, които вече използват сензорната интеграция в работата си. Имате ли някаква обратна връзка от тях ?

- Да, впечатлението ми от предишната група е че около 70% от тях използват този подход в своята работа. Мога да видя техния прогрес, желанието им за работа и високата им мотивация да научават все повече.

- Сега за втори път обучавате български специалисти, доволни ли сте от нашите колеги ?

- Наблюденията ми от това посещение са, че хората са вече много по-запознати със спецификата на тази материя и съответно специалистите в групата бяха силно мотивирани и с добра базова подготовка. В този въвеждащ семинар групата успя да вземе най-ценните е есенциални принципи от теорията и практиката.

- Какво бихте посъветвали родителите на деца с аутизъм у нас да направят за децата си? 


Прочетете цялото интервю на сайта teach.bg

към съдържание
Copyright © 2016, Всички права запазени.

Не сте доволни от бюлетина?
Променете профила си или се отпишете от списъка с абонати


This email was sent to atanasdimitrovh@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
НАРУ България · Vladovo 1 · Sofia 1000 · Bulgaria

Email Marketing Powered by Mailchimp