Copy
Niet goed leesbaar? Klik hier.

Cosmetica NU - jaargang 10, editie 2

10 Mei 2016

Inhoudsopgave

Jaarvergadering en themabijeenkomst: 'de puntjes op de i'

Op 14 april 2016 vond de jaarvergadering van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV), Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) en de Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV) plaats. Na een besloten ledendeel van de afzonderlijke verenigingen, verwelkomden de verenigingen ruim 110 genodigden voor de themabijeenkomst ‘De puntje op de i’: investeren, innoveren, internationaliseren. De verenigingen blikken met veel plezier terug op het programma, ingevuld met actuele onderwerpen en een plezierig samenzijn. Lees in dit verslag wat onze interessante gastsprekers te vertellen hadden.

Ook publiceerde de NCV haar jaarverslag 2015.

Veiligheidsmonitor: cosmetica geven zelden klachten

Jaarlijks inventariseert de NCV hoeveel gezondheidsklachten worden veroorzaakt door gebruik van cosmetica. Het instrument dat zij daarvoor gebruikt is de Veiligheidsmonitor. Uit de monitor blijkt dat de verhouding klachten per productgroep in 2014 vergelijkbaar was met de trend van de laatste jaren. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal klachten iets toegenomen en het aantal gevalideerde klachten per 1 miljoen verkochte verpakkingen iets afgenomen. Gevalideerde klachten zijn klachten die bevestigd zijn door bijvoorbeeld een huisarts of dermatoloog. In de periode 2010-2014 zijn per 1 miljoen verkochte producten 2-3 klachten (zeer) waarschijnlijk door het gebruik van cosmetica veroorzaakt. Het resultaat van de veiligheidsmonitor toont aan dat cosmetica veilig zijn in gebruik.

Europa veiligste markt ter wereld voor haarkleurproducten

Dat was de boodschap van een factsheet dat de Europese Commissie in februari dit jaar publiceerde over de veiligheid van haarkleurproducten op de Europese markt. Het document is gebaseerd op 18 opinies over haarkleurproducten, van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (SCCS), die tussen 2013 en 2016 zijn verschenen. Er wordt uitgelicht dat de consument zich geen zorgen hoeft te maken over gezondheidsrisico’s bij het gebruik van haarverf. De Commissie verzekert de consument dat zij altijd waakzaam is en voortdurend bezig met het beoordelen en beheersen van de risico’s, om er op die manier voor te zorgen dat Europa de veiligste markt in de wereld blijft, voor haarkleurmiddelen en andere cosmetische producten.

NCV-seminar Dermatologie & Cosmetica: parfum

Op 20 april 2016 vond het 16e NCV-seminar Dermatologie & Cosmetica plaats. Dermatologie & Cosmetica-seminars hebben tot doel om de expertise bij dermatologen en experts uit de cosmetica-industrie te vergroten en te verdiepen. In dit 16e seminar stond ‘Parfum’ centraal.  In cosmetica worden parfums gebruikt om een prettige geur aan een product toe te voegen. Het gebruik van parfumstoffen leidt bij sommige gebruikers tot complexe allergiereacties. Beide elementen van het parfum kwamen in het seminar aan bod. Het jaarlijks terugkerende seminar wordt altijd al goed bezocht, maar dit jaar nóg beter dan anders. Steeds meer dermatologen weten van het bestaan van het seminar, zien het belang in van de samenwerking met cosmetica-experts en ook het thema parfum werd relevant gevonden.

NCV in jury Beauty Awards

Op 21 maart 2016 organiseerden Kosmetiek en de Beauty Trade Professional  de Beauty Awards. Deze awards werden tijdens een feestelijk event in Studio 21 uitgereikt  aan zeven schoonheidsspecialisten in verschillende categorieën. De NCV had zitting in de jury. Meer informatie: www.beauty-award.nl.

Alternatieven voor dierproeven, met dank aan EU 

Niemand wil dierproeven. Sterker, iedereen wil ervan af: overheid, onderzoekers en ook de cosmetica-industrie. Tegelijkertijd is juist de afgelopen jaren de behoefte aan dierproeven enorm toegenomen. Naarmate samenlevingen welvarender worden, stellen ze strengere eisen aan de veiligheid. Van chemicaliën en medicijnen – zelfs als die al tientallen jaren op de markt zijn – wordt meer dan vroeger geëist dat ze niet giftig, kankerverwekkend of allergeen zijn. Lees meer in Elsevier.

NCV levert bijdrage aan SEURAT

De cosmetica-industrie is aangesloten bij SEURAT.  SEURAT-1 (Safety Evaluation Ultimatly Replacing Animal Testing) is een initiatief van de industrie in samenwerking met de Europese Commissie, dat als doel heeft om met alternatieven (dus zonder dierproeven) de veiligheid van ingrediënten en cosmetica te kunnen beoordelen. Zowel de Europese Commissie als de cosmetische industrie hebben een bijdrage van 25 miljoen geleverd aan SEURAT-1, wat heeft geleid tot een totaal budget van 50 miljoen euro. Ook de NCV heeft jaarlijks een bescheiden bijdrage geleverd aan dit budget. In 2015 is het SEURAT-1 project succesvol afgerond. Het onderzoeksprogramma zal worden voortgezet in het Alternatives to Animal Testing (AAT) consortium. Bij dit consortium zijn wederom de cosmetica-industrie, Cosmetics Europe en de Europese Commissie betrokken.

Test je kennis over cosmetica!

De NCV heeft een kennisquiz ontwikkeld voor iedereen die zijn kennis over cosmetica wil testen. Iedereen gebruikt tenslotte dagelijks diverse cosmeticaproducten, maar weten zij ook waaraan deze producten moeten voldoen en wat de symbolen op het etiket eigenlijk betekenen?
Speel de quiz!
Wenst u onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen of wilt u uw gegevens wijzigen?
 Wijzig uw gegevens of direct uitschrijven
 
Email Marketing Powered by MailChimp