Copy
Nieuwsbrief Initiatiefgroep Biosimilars Nederland nummer 19
Februari 2023
Bekijk de nieuwsbrief hier online.

Inhoudsopgave

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:
 • Van het bestuur
 • Medicines for Europe Conference 2022
 • Europese Commissie: Multistakeholder Event 13 December 2022
 • Klinisch-farmacologisch toptijdschrift geheel gewijd aan voortschrijdende inzichten biosimilars
 • Vierjaarsontwikkeling uitgaven dure geneesmiddelen en aantal behandelde patiënten
 • Beperk onnodig behandelen van patiënten met dure geneesmiddelen
 • Registratie van biosimilars de afgelopen 16 jaar in een oogopslag
 • Registratie biosimilars: stand 1 januari 2023
 • Agenda
Nieuws van Biosimilars-Nederland
Van het bestuur
Welkom bij onze IBN Nieuwsbrief van februari 2023 waarin wij de aandacht vestigen op twee belangwekkende bijeenkomsten over biosimilars die plaatsvonden in Europa. We hebben ook een cadeautje voor u: onder redactie van de Leuvense MABEL-onderzoeksgroep verscheen het boek ‘Biosimilars in Europe’ dat u gratis kunt downloaden.
Graag vragen wij uw aandacht voor het behartenswaardige interview van internist/oncoloog Prof. Gabe Sonke. Wat we zien is dat wij als patiënten steeds meer geld moeten uitgeven aan nieuwe geneesmiddelen waarbij er twijfels bestaan over de wezenlijke toegevoegde waarde hiervan. In het rapport Medisch Specialistische Zorg 2022 zien we die scheefgroei aan uitgaven ook. Zie daarvoor de opmerkelijke figuren verder in deze Nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier en wij staan open voor uw suggesties om deze Nieuwsbrief verder te verbeteren.
Medicines for Europe Conference 2022: 18th Biosimilar Medicines Conference
Translating the Pharmaceutical Legislation into Access & Affordability


Er zijn in Europa een paar biosimilar-bijeenkomsten die er toe doen. Een van de belangrijkste is de jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door Medicines for Europe, de industriële belangenorganisatie van bedrijven die generieke geneesmiddelen en biosimilars in de handel brengen.
 
Waarom is deze bijeenkomst elk jaar weer interessant? Omdat verschillende partijen elkaar daar ontmoeten, waaronder registratieautoriteiten zoals de European Medicines Agency (EMA), de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en de Canadese registratie-autoriteit, maar ook de World Health Organisation (WHO), verzekeraars (of andere betalende partijen), patiëntenorganisaties, onderzoekers van bedrijven en academische onderzoekers op het gebied van health technology assessment en biosimilars. Gedurende de twee dagen dat de bijeenkomst duurt, wisselen zij vrijelijk van gedachten. Op 6 en 7 oktober 2022 vond in Brussel deze bijeenkomst voor de 18e keer (na een Covid-onderbreking) plaats. De bijeenkomst telde zes sessies (totaal ongeveer 30 sprekers). Vaste onderdelen waren een update in het registratiebeleid, de stand van zaken in de biosimilarmarkt, de toegang van patiënten tot biologische geneesmiddelen. De onderzoekers uit de Leuvense MABEL-groep hebben een samenvatting gemaakt van wat er zoal is besproken. In de IBN Nieuwsbrief van maart zullen we specifiek terugkomen op de presentatie van Max Newton van marketing-onderzoeksbureau IQVIA: Sustainability of the European biosimilar market and competition.
 
Europese Commissie: Biosimilar Medicines - Multistakeholder Event 13 December 2022

Een andere relevante jaarlijkse bijeenkomst met alle betrokkenen in het (Europese) veld van de biosimilars wordt georganiseerd door de Europese Commissie. Deze bijeenkomst is een manier waarop de Europese Commissie in contact blijft met patiëntenorganisaties, verzekeraars, zorgprofessionals zoals artsen en apothekers en bedrijven die betrokken zijn bij biosimilars.
 
Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder andere hoe biosimilars bij kunnen dragen aan de toegankelijkheid van biologische therapieën en hoe biosimilars bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg in Europa. Er was veel aandacht voor de uitwisselbaarheid van biologische geneesmiddelen (van referentie geneesmiddel naar biosimilar en van biosimilars onderling, mits verwijzend naar hetzelfde referentie geneesmiddel). In de IBN Nieuwsbrief van januari schreven we al over het recente (positieve) EMA-standpunt over de uitwisselbaarheid van biologische geneesmiddelen. Verder was er aandacht voor hoe in Europa het vertrouwen in biosimilars als gelijkwaardig alternatief kan worden vergroot. En tot slot de ronde tafel discussie waar het om te doen was: Wat moet Europa doen om biosimilars nog succesvoller te maken, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst? Wilt u de presentaties van de bijeenkomst terugzien? Dan kan dat op de website van de Europese Commissie.
 
In de volgende nieuwsbrief zullen we apart aandacht besteden aan editie 2022 van het rapport van marketing bureau IQVIA ‘The impact of biosimilar competition in Europe’ dat ze presenteerden tijdens de bijeenkomst. Wie daarop niet kan wachten? U kunt het rapport hier opvragen.
 
Klinisch-farmacologisch toptijdschrift geheel gewijd aan voortschrijdende inzichten biosimilars

Van slechts enkele van de tientallen biologische geneesmiddelen zijn biosimilars beschikbaar (van ongeveer 19 moleculen, zie onderaan deze Nieuwsbrief). Dat betekent dat de ontwikkeling van biosimilars efficiënter moet. Het toptijdschrift Clinical Pharmacology & Therapeutics (CPT) kwam in januari 2023 met een themanummer vrijwel geheel gewijd aan biosimilars. Sinds we biosimilars hebben, is er veel voortschrijdend inzicht in de ontwikkeling, de registratie en de markt. Het themanummer besteedt aandacht aan het gebruik van kwaliteitsindicatoren en het afnemende belang van patiëntenonderzoek bij de ontwikkeling van biosimilars. Een samenvatting vindt u op onze website.
 
Marktontwikkelingen
Vierjaarsontwikkeling uitgaven dure geneesmiddelen en aantal behandelde patiënten
In de Monitor Medisch Specialistische Zorg 2022 staat een uitgebreide paragraaf over de uitgavenontwikkeling en het gebruik van ’dure’ geneesmiddelen door patiënten. Figuur 2 op pagina 13 is illustratief voor de rare verhouding tussen de uitgaven en het aantal patiënten dat behandeld wordt met diverse groepen geneesmiddelen.
 
Figuur 2. Totale uitgaven (mln. €) en patiëntaantallen dure geneesmiddelen naar ontstaans- en concurrentietype per jaarJe ziet in één oogopslag dat de enorme uitgavengroei komt door geneesmiddelen waarvoor geen concurrentie is, omdat er meestal nog patent op zit (de donkergekleurde blokken in de linker afbeelding). Uit de redelijk constante uitgaven aan geneesmiddelen met concurrentie (de lichtgekleurde blokken in de linker afbeelding) en de enorme groei in het aantal behandelde patiënten (de lichtgekleurde blokken in de rechterafbeelding) blijkt het grote belang van concurrentie door onder andere biosimilars. En voor dure geneesmiddelen uit de lichtgele blokken nemen zelfs de uitgaven af terwijl er meer patiënten worden behandeld. Dit is een duidelijk voorbeeld waarom we zuinig moeten zijn op een duurzame en aantrekkelijke biosimilarmarkt.
 
[Lees meer]
Beperk onnodig behandelen van patiënten met dure geneesmiddelen
 
Maar er is meer. Om de explosieve stijging van de geneesmiddeluitgaven af te remmen moeten we ook kritisch kijken welke patiënten voor behandeling met dure geneesmiddelen in aanmerking komen. In een interview in de NRC van 6 januari 2023 (gratis voor NRC-abonnees) geeft internist en oncoloog Gabe Sonke namelijk aan dat maar 10 procent van alle tot 2013 in Europa geregistreerde oncolytica de kwaliteit van leven aantoonbaar verbetert en dat minder dan 40 procent van de middelen eraan bijdraagt dat de patiënt langer leeft. Dat betekent dat de helft van de patiënten dure geneesmiddelen krijgt, met vaak forse bijwerkingen, maar er niet langer door leeft. Sonke zou daarom graag zien dat de autoriteiten strengere richtlijnen opstellen voor markttoelating. Bijvoorbeeld voor patiënten met een bepaald profiel gebruik je het middel niet. Of: medicijnen die maar een enkele maand uitstel geven, worden niet goedgekeurd. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van leven van de patiënten en we vermijden het onnodig uitgeven van veel geld aan medicijnen met weinig nut.
Registratie biosimilars
Registratie van biosimilars de afgelopen 16 jaar in een oogopslagBovenstaande figuur laat in een oogopslag de ‘biosimilar-werkzaamheden’ zien van de EMA de afgelopen 16 jaar (stand 28 september 2022). In totaal heeft de EMA 114 dossiers beoordeeld. Daarvan beoordeelde ze 89 positief en 2 negatief. Bij 23 dossiers trok de aanvrager het dossier terug voordat de EMA een besluit had genomen. Dat betekent meestal dat de EMA van plan was een negatief oordeel te geven en de aanvrager de kans gaf de eer aan zichzelf te houden. Daarnaast zijn na goedkeuring van de handelsvergunning nog eens 15 producten teruggetrokken, meestal om commerciële redenen.
Registratie biosimilars: stand 1 januari 2023
Op de website van Biosimilars Nederland vindt u weer de gebruikelijke overzichten van de op dit moment toegelaten biosimilars:
 • een overzicht van alle producten en hun indicatie gerangschikt naar registratiedatum. De EMA heeft in 2022 over 8 producten een positief oordeel gegeven. Alleen 2 insulines waren daarvan ‘nieuw’. Wanneer die goedgekeurde producten in de handel komen en in welke landen bepaalt het farmaceutisch bedrijf van die producten.
 • Een overzicht van alle geregistreerde merken, gerangschikt naar werkzame stof. In dat overzicht staat ook dat de EMA zich momenteel buigt over 15 aanvragen voor een handelsvergunning. De meeste zijn ‘meer van hetzelfde’ producten. Nieuwe moleculen zijn: aflibercept, eculizumab, natalizumab, tocilizumab (zelfs 3 aanvragen) en ustekinumab. Na goedkeuring van de handelsvergunning kunnen deze producten op de markt komen als eventuele bestaande patentgeschillen zijn opgelost.
Agenda
25-26 Mei 2023: 19e editie van de MFE Biosimilars Conference in Amsterdam. Zie hier voor meer informatie.
 
Tot slot
De nieuwsbrieven van Biosimilars Nederland kunt u terugvinden op onze website
Wij nodigen u uit deze nieuwsbrief te verspreiden in uw netwerk naar biosimilar-geïnteresseerden. Via deze link kunnen zij zich zelf abonneren op de IBN Nieuwsbrief.

U kunt ons volgen op LinkedIn en op Twitter
 
Voorts houden we ons aanbevolen voor tips en suggesties voor onze nieuwbrief en nieuwsflits. Uw reacties zijn welkom op: info@biosimilars-nederland.nl

Mocht u deze e-mails niet meer willen ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de link onderaan deze e-mail.
Twitter Twitter
LinkedIn LinkedIn

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor de IBN-Nieuwsbrief.

AANMELDEN     AFMELDEN     CONTACT     COLOFON

 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Initiatiefgroep Biosimilars Nederland · Grevelingen 18 · Pijnacker, 2641 XZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp