Copy
IBN-Nieuwsbrief nummer: 2015-01
november 2015
Bekijk de nieuwsbrief hier online.

Inhoudsopgave

Eerste IBN-Nieuwsbrief

 
Het is november 2015 en als leden van Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (IBN) kijken we met trots terug op het symposium ‘Educational Meeting on Biosimilar Monoclonal Antibodies’, van 3 september 2015.
Als vervolg op het symposium presenteert Initiatiefgroep Biosimilars Nederland u hierbij de eerste IBN-Nieuwsbrief. Bij de samenstelling van de IBN-Nieuwsbrief gaan we steeds zorgvuldig en navolgbaar te werk. Leidend daarbij is de driehoek van zorggebruiker, zorgaanbieder en zorgverzekeraar, aangevuld met wetenschappelijke onderzoekers. U vindt hierover meer terug in de uitgangspunten van IBN. 
Op regelmatige basis zal IBN u op de hoogte houden over de activiteiten van de initiatiefgroep en relevante ontwikkelingen in Nederland en Europa op het gebied van biosimilars. Hiervoor gebruiken we enkele vaste rubrieken, zoals u in deze eerste IBN-Nieuwsbrief al kunt zien.
Vanzelfsprekend nodigen we u graag uit mee te denken over de inhoud van de nieuwsbrief of kopij daarvoor aan te leveren, om de doelstellingen van de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland te verwezenlijken.

Namens Initiatiefgroep Biosimilars Nederland
Prof.dr. Arnold Vulto

Apotheek ErasmusMC Rotterdam
(a.vulto@erasmusmc.nl)
 
Inmiddels hebben de deelnemers het verslag van het symposium ontvangen evenals een verzoek deel te nemen aan een enquête over het symposium. Aan hand van de uitkomst van de enquête kunnen we onze uitingen en acties beter afstemmen op onze doelgroepen. Heeft u de enquête nog niet ingevuld, dan kunt u dat alsnog doen. 
Klik hier voor meer foto's van het symposium
 
Dat biosimilars bij de verschillende beroepsgroepen in de belangstelling staan, bleek wel uit de grote opkomst tijdens het symposium ‘Educational Meeting on Biosimilar Monoclonal Antibodies’ op 3 september 2015 in het auditorium van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De grote opkomst (130 deelnemers) is ook begrijpelijk. In een tijd van alsmaar stijgende kosten van (dure) geneesmiddelen, bieden biosimilars een goed alternatief. Meer kennis, ervaring én draagvlak bij artsen en patiënten over deze geneesmiddelen zijn wel gewenst. Klik hier voor het verslag van het symposium. Binnenkort verschijnt ook een Engelstalige versie van het verslag.
Bekijk onderstaande de videosamenvatting van het symposium.
 
De reacties op het gehouden symposium, die we als leden van Initiatiefgroep Biosimilars Nederland hebben ontvangen, waren zo positief zodat er een vervolg komt. Via de IBN-Nieuwsbrief en de website www.biosimilars-nederland.nl houden we u op de hoogte over komende ontwikkelingen.
 
Videosamenvatting van het symposium: Educational Meeting on Biosimilar Monoclonal Antibodies
 
Hiernaast ziet u een overzicht van Nederland met daarin aangegeven de diverse plaatsen waar onderzoek naar biosimilars plaats vindt. In iedere IBN-Nieuwsbrief lichten we een onderzoek voor u uit en houden u zo op de hoogte.
Ook willen we in deze rubriek de zogeheten 
Best Practices melden.


 
 
Reuring
Een persbericht van de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV) over de inzet van biologische geneesmiddelen waaronder biosimilars, van 2 oktober 2015, veroorzaakte beroering bij leden van NVZ, NVZA en NFU. In het persbericht stelde EGV namelijk dat Nederland de EU-Richtlijnen over patiëntveiligheid niet naleeft.
De NVZ, NVZA en NFU reageerden met een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sportonderwerp, met als onderwerp: Verantwoord gebruik biologicals. In de brief leest u hoe NVZ, NVZA en NFU de Vaste commissie uitleggen dat de mening van EGV nuance behoeft. Lees hier de brief van NVZ, NVZA en NFU.


Inmiddels heeft EGV via haar website toegegeven dat het persbericht enige nuancering behoeft.
Zodra het verslag van de Vaste Commissie VWS hierover openbaar is, maken we dit bekend via onze website.

Lantus Biosimilars
Per 1 september 2015 is biosimilar insuline glargine beschikbaar gekomen onder de merknaam AbasaglarTM. Het wordt geleverd in een voorgevulde pen (KwikpenTM). Het middel is uitgebreid biologisch en chemisch onderzocht en rechtstreeks vergelijkende onderzoeken met insuline glargine (Lantus) toonden een gelijke werkzaamheid en veiligheid voor beide middelen. Het wordt in de handel gebracht door de firma Lilly.
 
Diabetes-nieuws
Verzekeraar Menzis kondigde een preferentiebeleid aan met betrekking tot langwerkende insuline glargine waarbij ook deze biosimilar is betrokken. Dit leidde tot heftige reacties in het veld bij onder andere Diabetes Vereniging Nederland (DVN). DVN heeft een standpunt daarover ingenomen en ondersteunt het biosimilar-standpunt van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, maar heeft wel enkele toevoegingen. Inmiddels zijn partijen met elkaar in overleg
Lees meer: Biosimilars: de visie van DVN

Bogin past naam aan
Naast generieke geneesmiddelen leggen de Bogin-leden zich steeds meer toe op de ontwikkeling en productie van biosimilars, Daarom heeft Bogin besloten haar naam en doelstelling aan te passen naar biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland, waarbij de afkorting Bogin blijft bestaan. "Hierdoor wordt het voor farmaceutische bedrijven die biosmilars brengen ook mogelijk om lid te worden van Bogin.", aldus Martin Favié van Bogin.
Bogin zet zich in voor een brede acceptatie door patiënten en artsen van biosmilars en generieke geneesmiddelen waardoor de toegang tot geneesmiddelen voor patiënten wordt bevorderd.

Vergelijkbaarheid TNF remmers 
De heer Alfons den Broeder en de heer Robert Landewé van de commissie kwaliteit Nederlandse Vereniging voor reumatologie (NVR), hebben in september 2015 het standpunt van de NVR herzien en aangepast. Deze update vond plaats na wijziging van de standpunten van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Federatie Medisch Specialisten over biosimilars. 
Dit standpunt betreft de voor de behandeling van reumatoïde artritis (RA), M. Bechterew/axiale- spondyloartritis (axiale-SpA), artritis psoriatica (AP) en Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) geregistreerde TNF remmers (adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab, zowel innovator als biosimilar geneesmiddelen). Andere voor reumatische aandoeningen geregistreerde niet-TNF remmende biologicals (abatacept, anakinra, rituximab, tocilizumab, ustekinumab, canakinumab) vallen buiten de scope van dit standpunt, evenals behandeling met TNF remmers bij andere indicaties. Lees hier verder.

Aanpassing standpunt biosimilars Federatie Medisch Specialisten 
Begin 2015 publiceerde de Federatie Medisch Specialisten (FMS) een uitgebreid standpunt over het gebruik van biosimilars. In het standpunt zijn de ins & outs van biosimilars beschreven en daarnaast aanbevelingen gedaan voor de inzet van biosimilars. Goed en veilig voorschrijven van biosimilars draagt bij aan kostenbeheersing in de zorg, aldus de FMS.
In het herziene standpunt (oktober 2015) heeft FMS de 'Conclusies nieuwe patiënten' enigszins aangepast. Het standpunt ten aanzien van het gebruik van een biosimilar is van 'geen bezwaren' gewijzigd naar 'voorkeur voor goedkoopste middel vanwege doelmatigheid van zorg'.
Lees hier het volledige standpunt biosimilars van de FMS.
 
 
Introducties
In Prescribing Outlook New Medicines September 2015 van de Engelse National Health Service (UK NHS) vonden we onderstaande tabel op pagina 7. In de tabel ziet u de in het Verenigd Koninkrijk verwachte introducties van biosimilars. De leden van IBN volgen de ontwikkelingen met belangstelling en houden u op de hoogte. 

De verwachtingen voor 2016 en 2017 zijn nogal optimistisch. Zoals u verder in deze nieuwsbrief kunt lezen heeft Boehringer Ingelheim de ontwikkeling van een rituximab-biosimilar gestaakt. Op dit moment zijn biosimilars van etanercept, infliximab, insuline glargyline en enoxaparine (2x) bij het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) in behandeling voor markttoelating. De gemiddelde doorlooptijd voor een biosimilar bij de EMA is ongeveer 18 maanden. De onzekerheden voor 2017 zijn nog groter. Dat toelating door de EMA / CHMP nog niet betekent dat een product ook in Nederland op de markt komt, laat onderstaande tabel zien.

Biosimilars toegelaten door het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA)
Onderstaand treft u een lijst met door de European Medicines Agency (EMA) toegelaten biosimilars,
d.d. 1 januari 2015.
Deze biosimilars zijn overigens niet allemaal in Nederland in de handel.
Klik hier voor de website van de EMA.

 
Om de zin van de onzin over biosimilars te scheiden treft u in deze rubriek, zowel positieve  als 
negatieve, uitspraken en/of commentaar aan over biosimilars. Bent u een opvallende uitspraak over biosimilars tegengekomen en wilt u die graag delen? Of heeft u zelf een quote? Informeer ons daar over via info@biosimilars-nederland.nl.

Als opening deze keer een prikkelende quote van Rob Janknegt, ziekenhuisapotheker en eindredacteur van de IBN-Nieuwsbrief.
 
"Er is medisch gezien geen enkele behoefte aan biosimilars. Het ware beter wanneer fabrikanten van biologicals onmiddellijk na het verstrijken van de patentperiode de prijs met 75% laten zakken."

Toelichting:
  • Het belang van een lagere prijs na verlopen van de patentperiode is groot.
  • Het is echter een feit dat biosimilars medisch inhoudelijk geen enkele toegevoegde waarde hebben.
  • Het bouwen van fabrieken en ontwikkelen van biosimilars heeft derhalve ook geen enkele medische toegevoegde waarde. Het zou veel beter zijn als dat geld werd besteed aan nieuwe geneesmiddelen of het optimaliseren van de toepassing van bestaande geneesmiddelen.
  • Dit beleid zou een hoop gedoe besparen rondom het omzetten van bestaande patiënten  waardoor besparingen vanaf dag één na het verlopen van het patent kunnen worden bereikt.
  • En het zou Initiatiefgroep Biosimilars Nederland ook een hoop werk besparen.
Aldus Rob Janknegt.
Reacties op bovenstaande quote kunt u sturen naar info@biosimilars-nederland.nl.
 

 
 
Gabi online
Is een interessante website voor nuttige informatie over biosimilars. De leden van Initiatiefgroep Biosimilars Nederland zullen met regelmaat onderwerpen van Gabi online onder uw aandacht brengen, maar raden u van harte aan de website van GaBi online ook zelf regelmatig te bezoeken. 
Generics en Biosimilars Initiative (Gabi) werd opgericht in 2008 door Prof.Huub Schellekens, Lasia Tang (uitgeverij Pro Pharma Communications Internationaal) en Prof. Arnold Vulto. GaBi is een onafhankelijke organisatie en heeft als missie het bevorderen van wereldwijd efficiënt gebruik van hoogwaardige en veilige geneesmiddelen tegen een betaalbare prijs, en zo de toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van gezondheidszorg te ondersteunen. GaBi heeft een actieve nieuws-website (waar u zich kunt abonneren op een nieuwsbrief) en geeft ook een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift uit te weten het GaBi Journal. 


Ontleend aan GaBI Online:
Boehringer Ingelheim stopt de ontwikkeling van biosimilar rituximab (30/10/2015).
Dat het ontwikkelen van biosimilars niet eenvoudig is, laat de geschiedenis van rituximab biosimilars zien. Het patent op rituximab is al twee jaar verlopen (november 2013), en er is nog steeds geen biosimilar beschikbaar. Boehringer Ingelheim is nu, na Teva en Samsung, de derde firma die de ontwikkeling van een rituximab-biosimilar stopzet. 
Voor meer details klik hier. 
 

Rituximab is een antilichaam gericht tegen het CD-20 transmembraan eiwit op B-lymfocyten en onderdrukt daarmee de imuunrespons van het lichaam. Het wordt, toegediend als infuus, toegepast bij (ernstige) ziektes zoals verschillende soorten lymfeklierkanker (lymfomen) en bij actieve arthritis. Een 2 jaar durende kuur bij lymfoombehandeling kost ongeveer € 15.000 a € 20.000. Het referentieproduct (MabThera, Roche) behaalde in 2014 een wereldwijde omzet van ca. 7 miljard dollar.
 


20 November 2015
 
Bijeenkomst Platform IBN
Deze Platform IBN-bijeenkomst vindt plaats te Utrecht. De agenda kunt u hier bekijken.
Twitter
LinkedIn

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor de IBN-Nieuwsbrief.

AANMELDEN     AFMELDEN     CONTACT     COLOFON