Copy
IBN-Nieuwsbrief nummer 2: 2016-01
Februari 2016
Bekijk de nieuwsbrief hier online.

Inhoudsopgave

1e Nationale Congres dure geneesmiddelen
Op 22 januari jl. vond in Zeist het eerste nationale congres over dure geneesmiddelen plaats.
Prof.dr. Marcel M. Levi, internist, Voorzitter Raad van Bestuur AMC te Amsterdam, Dr. Arthur van Zanten, Medisch Directeur, Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, en Dr. Peter Roos, ziekenhuisapotheker, Hoofd Apotheek Erasmus MC te Rotterdam, vormden samen de programmacommissie van dit congres.

Bekijk hier het programma van het congres.

De sprekers
Een rij met interessante sprekers heeft tijdens het congres de bekostiging van dure geneesmiddelen in Nederlandse ziekenhuizen van diverse kanten belicht. Eén van de sprekers was Prof. Dr. Arnold G. Vulto. Zijn inleiding betrof: 'De rol van de biosimilar ambassadeur' - Noodzaak van onafhankelijke informatie en scholing. Bekijk hier de presentatie.
The Dutch Endocrine Meeting 
Biosimilars and Endocrinology
Internist-endocrinoloog en lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen de heer Anton Franken, heeft tijdens The Dutch Endocrine Meeting van 29-30 januari 2016 een voordacht gegeven over biosimilars.
Naast aandacht voor de biosimilar pathway, werd ook de rol en effecten van de  biosimilars binnen de endocrinologie besproken zoals het biosimilar GroeiHormoon en biosimilar insuline glargine.
Bekijk hier de presentatie.
Bericht uit de praktijk
In deze rubriek lichten we een onderzoek voor u uit of melden we een zogeheten Best Practice. Zo houden we u op de hoogte.
BIO SWITCH studie in de Maartenskliniek
In februari 2015 is in Nederland de eerste biosimilar infliximab toegelaten (hetzelfde product onder twee merknamen: Inflectra en Remsima). De biosimilar is toegelaten voor dezelfde indicaties als het referentieproduct Remicade.
De kwaliteit van Remicade en Inflectra / Remsima is hetzelfde, beide bevatten ze het werkzame medicijn infliximab. In uitgebreid wetenschappelijk onderzoek bij reumapatiënten is aangetoond dat de biosimilars
Inflectra / Remsima even goed, effectief en veilig zijn als Remicade. De prijs van de biosimilar is echter veel lager.
 
In juli 2015 hebben de afdelingen Reumatologie van Sint Maartenskliniek Nijmegen, Maartenskliniek Woerden, Radboudumc Nijmegen en Rijnstate Arnhem besloten om over te stappen van Remicade naar infliximab biosimilar (Remsima of Inflectra). Hierdoor dragen de ziekenhuizen, samen met de patiënten, bij aan het betaalbaar houden van goede zorg in de toekomst.

Aangezien klinische monitoring van patiënten die overstappen op een biosimilar wordt aanbevolen door onder andere de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), hebben de ziekenhuizen met elkaar afgesproken om de werking van Remsima te controleren in de dagelijkse praktijk door middel van de BIO-SWITCH studie. 
De BIO-SWITCH studie is een multicenter exploratieve prospectieve cohort studie, waarin de effectiviteit, veiligheid en immunogeniciteit van het overstappen van innovator infliximab (Remicade) naar biosimilar infliximab (Remsima of Inflectra) gedurende 1 jaar wordt gemeten in patiënten met reumatoïde artritis, artritis psoriatica of spondylartritis. In totaal zijn 192 patiënten, die zijn overgestapt van Remicade naar infliximab biosimilar, geïncludeerd in de BIO-SWITCH studie en momenteel vinden de zes maanden follow-up metingen plaats.

 
Standpunt biosimilars Federatie Medisch Specialisten
In IBN-Nieuwsbrief 2015-01 hebben we helaas een verkeerd document gekoppeld aan in het bericht over de aanpassing van het standpunt over biosimilars. Onze excuses voor eventueel ongemak.
Voor de volledigheid treft u onderstaand linkjes aan naar het standpunt uit februari 2015 en de twee herziene standpunten die eveneens vorige jaar door de FMS werden opgesteld.
Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV)
In ons vorige nummer hebben we u bericht over de ontstane reuring na een persbericht van de EGV en een brief van EGV aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid. In de brief geeft EGV aan dat de patiëntveiligheid in het geding is, omdat naar de mening van de stichting bepaalde wetgeving in Nederland niet zou zijn ingevoerd.
Inmiddels is het verslag van de Vaste Commissie Volksgezondheid van 8 oktober jl. over Medicatieveiligheid openbaar. Via deze link leest u het verslag van het algemeen overleg.
Op pagina 5 van het verslag wordt ingegaan op de brief van de Stichting EGV.
Op pagina 21 antwoordt Minister Schippers dat zij in overleg is met de veldpartijen om gefaseerd barcodering in te voeren, te beginnen in de tweede lijn. Er wordt geen gewag gemaakt van enig knelpunt met betrekking tot patiëntveiligheid.
De conclusie van de IBN is: een storm in een glas water, gebaseerd op misinformatie.

Doek valt voor Stichting EGV
Inmiddels heeft het bestuur van de Stichting EGV besloten per 1 januari 2016 de stichting te ontbinden en de helpdesk stop te zetten. De reden om tot ontbinden van de stichting over te gaan is onvoldoende financieel draagvlak. Voor meer informatie bezoek de website van Stichting EGV

Geruchtmakende artikelen in De Correspondent over belangenverstrengeling en biosimilars
In De Correspondent zijn drie zeer grondig gedocumenteerde artikelen verschenen van de hand van onderzoeksjournalist Lucien Hordijk over de prijsvorming van geneesmiddelen, de belangenverstrengeling rondom de Stichting EGV en een populaire uitleg over biosimilars. 
 
 

Ook niet-leden van De Correspondent kunnen de bovenstaande artikelen lezen door gebruik te maken van onderstaande link, vervolgens de hieronder aangegeven code en de gevraagde informatie in te voeren. Daarna kunt u een maand gratis bij de artikelen van De Correspondent.  Met een lidmaatschap kunt u natuurlijk meer dan alleen de artikelen hierboven lezen. Belangstellenden kunnen dan ook reageren op de stukken. "Ik probeer zo een wat gespecialiseerder publiek naar mijn artikelen te krijgen, omdat je hele mooie inhoudelijke discussies kunt starten." aldus Lucien Hordijk.
Voor niet-leden van De Correspondent ga naar https://decorrespondent.nl/code/hordijk
Voer vervolgens deze code in: lhdc88

Aldus de hoofdredacteur
Het relaas over de belangenverstrengeling rondom de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening in De Correspondent (zie boven) is betreurenswaardig: de Stichting blijkt minder “eerlijk” dan de naam suggereert. Het is voor patiënten van groot belang dat er goede toegankelijkheid is tot essentiële geneesmiddelen en dat patiëntenverenigingen zich hier sterk voor maken, is volkomen terecht. 
De recente gebeurtenissen rondom de st egv geven echter aan dat we daarbij geen belangenverstrengeling met fabrikanten dient plaats te vinden. 
Het is te hopen dat de Tweede Kamer deze problematiek zeer kritisch evalueert en reageert met adequaat beleid om toegankelijkheid tot essentiële geneesmiddelen in de nabije toekomst te borgen. Overheveling van dure geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget kan meer druk op prijsonderhandelingen geven, waardoor de toegankelijkheid voor patiënten wordt bevorderd. 
Begin Januari 2016 heeft de Europese Commissie besloten de eerste biosimilar voor etanercept toe te laten tot de markt (Benepali, Biogen). Deze biosimilar is een versie van Enbrel, een middel dat wordt gebruikt bij diverse vormen van reuma. Voor de behandeling van reumatische aandoeningen zijn er nu twee biosmilars op de markt verkrijgbaar: het intraveneuze middel infliximab (Inflectra, Remsima) en het subcutane product etanercept (Benepali).
 
Follitropine alfa (rFSH)
Per 1 januari 2016 is de biosimilar Ovaleap®  beschikbaar.  Ovaleap® wordt gebruikt in fertiliteitsbehandelingen en is, evenals haar referent Gonal-f®, verkrijgbaar in 300, 450 en 900 eenheden. Voor de toediening is de Ovaleap Pen® ontwikkeld. Dit is een herbruikbare injectiepen met een doorzichtige patroonhouder, wat bijdraagt aan minimalisatie van (medicatie)verspilling. Ovaleap® wordt aangeboden door Teva Nederland.

 
EMA registraties
In het maandelijkse overzicht van de European Medicines Agency (EMA) van 11 januari 2016 kunnen we lezen dat de volgende registratie-aanvragen in behandeling zijn genomen:
- Adalimumab (referentieproduct: Humira): 2 biosimilars
- Enoxaparine (referentieproduct Clexane): 2 biosimilars
- Etanercept (referentieproduct: Enbrel): 1 biosimilar
- Infliximab (referentieproduct: Remicade): 1 biosimilar
- Insuline glargine (referentieproduct: Lantus) 1 biosimilar
- Pegfilgrastim (referentieproduct Neulasta): 2 biosimilars
- Rituximab (referenteproduct: MabThera): 1 biosimlar.
De beoordeling van deze producten neemt in de regel 12-15 maanden in beslag.
Niet elk product haalt de eindstreep. De CHMP heeft op 25 november 2015 de aanvraag voor een insuline biosimilar (Solumarv van de firma Marvel Lifesciences) afgewezen.
De Quote
Om de zin van de onzin over biosimilars te scheiden treft u in deze rubriek, zowel positieve  als negatieve, uitspraken en/of commentaar aan over biosimilars. Bent u een opvallende uitspraak over biosimilars tegengekomen en wilt u die graag delen? Of heeft u zelf een quote? Informeer ons daar over via info@biosimilars-nederland.nl.

Deze keer brengen we twee quotes onder uw aandacht en beide quotes zijn van Mw. Drs. E.I. Schippers, minister van Volksgezond, Welzijn en Sport.

QUOTE 1:
“Ik wil het gebruik van biosimilars stimuleren. Door de komst van biosimilars ontstaat concurrentie op het oorspronkelijke gepatenteerde middel. Dit kan tot substantiële besparingen leiden. Zeker nu voor de komende jaren een aantal belangrijke biologicals bij kanker en reuma uit patent gaan. Als dit onvoldoende resultaat oplevert, overweeg ik om de vergoeding van originele producten te beperken”. 

Mw. Drs. E.I. Schippers, minister van Volksgezond, Welzijn en Sport in haar brief aan de Tweede kamer van 29 januari 2016 over een Nieuwe Geneesmiddelenvisie (pagina 19) - lees hier de brief
 
QUOTE 2:
“De beroepsgroepen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen stimuleren maximale inzet van goedkopere, gelijkwaardige alternatieven, waaronder biosimilars. Biosimilars zijn goedkopere alternatieven voor dure biologicals. Daar waar medisch mogelijk en verantwoord schrijven behandelaren deze biosimilars voor. Bij het overzetten van een patiënt van een biological op een biosimilar dient adequate klinische monitoring plaats te vinden. Dit dient in goed overleg met de patiënt te gebeuren. Gemeenschappelijk wordt verder gewerkt om de infrastructuur rondom biosimilars te verbeteren.”

Bijlage bij de brief van de Minister van VWS: “Integraal Pakket van Maatregelen ter borging van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen”, vastgesteld door alle betrokken partijen in de zorg, waaronder specialisten, ziekenhuizen, patiënten, verzekeraars etc. - lees hier de bijlage.

 
Reacties op bovenstaande quotes kunt u sturen naar info@biosimilars-nederland.nl.
 
 Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)
In Australië is het apothekers toegestaan om samen met de patiënt te besluiten welke formulering van infliximab (Remicade of Inflectra) wordt afgeleverd op een recept, tenzij de voorschrijver expliciet heeft aangegeven dat merksubstitutie niet is toegestaan. Voor zover na te gaan, wordt dat in Australië niet expliciet gecombineerd met een registratie van werkzaamheid en veiligheid.
Lees hier: Letter to pharmacists - Biosimilar infliximab on the PBS
 
Nieuws van GaBI (Generics and Biosimilar Initiative, www.gabionline.net)
Op de website van GaBI zijn twee voor een breder publiek interessante artikelen verschenen.
- GaBI heeft een update uitgebracht van een overzicht van aflopende marktexclusiviteit de komende jaren van biologische geneesmiddelen. Patenten kunnen daar een onderdeel van uitmaken. Pas na het verlopen van marktexclusiviteit kan een biosimilar op de markt komen. Een nuttig overzicht om te leren na welke datum biosimilars beschikbaar kunnen komen. Bekijk hier het overzicht.
 
- De redactie van GaBI heeft ook een overzicht gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen in 2015 op het gebied van biosimilars. Het overzicht laat goed zien, dat het biosimilars-veld zich dynamisch ontwikkelt. Bekijk hier het overzicht.
28 en 29 april 2016
EBG Biosimilars Conference (EGA Working Group), Londen
Informatie over deze conferentie vindt u hier

De redactie van de IBN-Nieuwsbrief beveelt deze conferentie aan vanwege de volgende onderwerpen:
  • Multi-stakeholder Approach: Key to the Success of Biosimilar MedicinesMore - voor meer informatie klik hier
  • Key Enabler for Uptake: Reducing the Information Gap on Biosimilar Medicines among StakeholdersMore - voor meer informatie klik hier
  • Increasing Access to Biosimilar Medicines in the Hospital Settings around Europe More - voor meer informatie klik hier

 
Twitter
LinkedIn

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor de IBN-Nieuwsbrief.

AANMELDEN     AFMELDEN     CONTACT     COLOFON