Copy
Digitale nieuwsbrief RAVON
View this email in your browser
18 januari 2016 

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor de bescherming van de Nederlandse reptielen, amfibieën en vissen. 
Derde Flora- en Faunacongres
Op 25 januari a.s. van 09:30 tot 17:30 uur vindt het derde Flora- en Faunacongres (pdf programma) plaats in het Natuurplaza te Nijmegen (routebeschrijving).

Deze dag wordt georganiseerd door de soortenorganisaties, verenigd in SoortenNL, in samenwerking met LandschappenNL.
 
Doel van de dag is om te verkennen op welke wijze bestaande kennisnetwerken over natuur elkaar nog meer kunnen versterken en hoe allerlei maatschappelijke initiatieven daar weer hun voordeel mee kunnen doen. Want dankzij de vele vrijwilligers en kennisnetwerken die ons land rijk is, weten we ontzettend veel van onze natuur maar die kennis wordt nog niet altijd optimaal gedeeld en gebruikt.
 
Voor aanmelden, klik hier.
Waar is de schimmel Bsal nu al gevonden?
Vuursalamanders in Nederland zijn vrijwel uitgestorven door chytride, veroorzaakt door de aanwezigheid van B. Salamandrivorans (Bsal), de salamander-etende schimmel. 
De schimmel Bsal is momenteel in opmars in Nederland en België en zal zeer waarschijnlijk binnenkort andere landen bereiken. Verschillende inheemse salamandersoorten, zoals de kamsalamander en de Alpenwatersalamander, zijn net als de vuursalamander gevoelig voor de schimmel en sterven binnen korte tijd nadat ze ermee in aanraking zijn gekomen. De actuele verspreiding is inmiddels op een kaart weergegeven op de RAVON website, net als antwoorden op veel gestelde vragen.
Na  potvisstrandingen ook zeeschildpadden?
Deze winter is er al heel wat aangespoeld op de Nederlandse stranden. Zéér sporadisch spoelt er ook een zeeschildpad aan, meestal in de wintermaanden. Zeeschildpadden zijn dwaalgasten en overleven ons klimaat niet. Dus als een gestrande zeeschildpad nog leeft dan wordt deze, ongeacht de conditie, altijd naar een opvang gebracht en niet teruggezet in zee. Wat je kunt doen bij het vinden van gestrande zeeschildpadden kun je lezen in het vernieuwde Zeeschildpadden-protocol en herkenningskaart. Op de achterzijde van het protocol zijn de soorten weergegeven die kunnen aanspoelen.
Nieuwe Rode Lijst Vissen
Per 1 januari 2016 is de nieuwe Rode Lijst Vissen van kracht geworden. Van de ruim 40 vissoorten die zich binnen de Nederlandse grenzen voortplanten staan er 19 op de nieuwe Rode Lijst. Bijna evenveel als op de vorige Rode Lijst uit 1997. Hoopvol is dat de mate van bedreiging voor een aantal soorten is afgenomen. In een uitgebreid rapport (pdf) kun je alles lezen over de analyse die RAVON voor de aan zoetwater gebonden vissoorten heef uitgevoerd. Dit jaar zal hierover ook een artikel verschijnen in ons tijdschrift RAVON.
 
Staat jouw stip op de kaart?
Ieder jaar geven vrijwilligers veel waarnemingen door van reptielen, amfibieën en vissen; zowel losse waarnemingen als projectgeboden waarnemingen (meetnetten, verspreidingsonderzoek). Als dank hiervoor geven wij in december altijd een waarnemingenoverzicht uit (klik hier voor pdf). Per soort presenteren wij de resultaten in de vorm van kaarten waarin met rode stippen de uurhokken (5x5 km) zijn weergegeven waar de soort is waargenomen. Ook is per soortgroep een korte toelichting op deze kaarten gegeven. Geef ook dit jaar je waarnemingen weer door op telmee.nl of waarneming.nl!
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Stichting RAVON, All rights reserved.

Colofon
RAVON
Postbus 1413

6501 BK NijmegenJe ontvangt deze e-mail omdat
je hebt aangegeven dat je deze
digitale nieuwsbrief wilt ontvangen.


unsubscribe from this list    update subscription preferences