Copy
Digitale nieuwsbrief RAVON
View this email in your browser
18 februari 2016 

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor de bescherming van de Nederlandse reptielen, amfibieën en vissen. 
RAVON bestaat 25 jaar
In februari 2016 bestaat RAVON precies 25 jaar. RAVON is voortgekomen uit de Stichting Herpetologische Studiegroepen (de SHS), het eerste landelijke initiatief dat al in 1987 was opgericht. Met de opname van vissen in de doelstelling werd de SHS omgevormd tot de stichting RAVON.
Ons 25-jarig jubileum laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Met onze donateurs en vrijwilligers vieren wij het feest op de RAVON-dag op 12 november te Nijmegen. Deze dag zal geheel in het teken staan van 25 jaar bescherming van reptielen, amfibieën en vissen en we zullen ongetwijfeld stilstaan bij de ontwikkelingen in die 25 jaar. Dit jaar zal onder andere ook een jubileumboek worden gepresenteerd, met daarin een terugblik op onze rijke historie en een vooruitblik op wat er op stapel staat voor de komende jaren. Foto’s uit de oude doos zijn welkom, hiervoor is een speciaal fotoalbum gemaakt op www.ravon.nl.
 
Meer informatie: Raymond Creemers, r.creemers@ravon.nl
 
Herkenningskaart donderpadden en grondels
Met de komst van de vele exotische grondelsoorten in Nederland is het opletten bij de determinatie van deze bodemvissen. Vaak worden soorten door elkaar gehaald, vooral bij zichtwaarnemingen met de zaklamp (na zonsondergang) of tijdens het snorkelen. Deze herkenningskaart biedt hulp bij de determinatie, ook van bovenaf en is vanaf vandaag te downloaden op www.ravon.nl/herkenningskaarten.

Meer informatie:
Martijn Schiphouwer, 
martijn.schiphouwer@ravon.nl
Muurhagedis in Maastricht
In het februari nummer van het Natuurhistorisch Maandblad is een uitgebreid artikel verschenen over De Muurhagedis in Maastricht. In dit artikel wordt ingegaan op het populatieherstel van de Muurhagedis, de huidige status van de soort en de kansen voor het dier bij de toekomstige stedelijke ontwikkelingen.

Download artikel.

Meer informatie: Frank Spikmans,
f.spikmans@ravon.nl
Natuurtijdschriften.nl
RAVON werkt samen met Naturalis Biodiversity Center om onze publicaties vrij toegankelijk te maken via het internet. Op natuurtijdschriften.nl kun je inmiddels alle artikelen uit jaargang 1 t/m 17 (2015) van ons tijdschrift RAVON raadplegen. Ook de soortteksten uit de Atlas ‘De amfibieën en reptielen van Nederland’  zijn inmiddels vrijgegeven. Zoeken van artikelen kan op naam auteur, titel of trefwoord. Ook hele nummers zijn te raadplegen.
 
Meer informatie: Kris Joosten,
k.joosten@ravon.nl
Naar een rijk IJsselmeer
Ook vissen komen aan bod tijdens de (vogel)vaartocht op MS Friesland op 12 maart 2016 over het IJsselmeer. Aan boord van het schip organiseert het Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart diverse lezingen en pitches over natuurontwikkelingsprojecten zoals de vismigratierivier bij de Afsluitdijk. RAVON brengt dit bijzondere initiatief graag onder de aandacht.
 
Meer informatie: www.ravon.nl/activiteiten
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Stichting RAVON, All rights reserved.

Colofon
RAVON
Postbus 1413

6501 BK NijmegenJe ontvangt deze e-mail omdat
je hebt aangegeven dat je deze
digitale nieuwsbrief wilt ontvangen.


unsubscribe from this list    update subscription preferences