Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

BIM Loket Nieuwsbrief
December 2016

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
Wij wensen u hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2017!

BIM basis ILS wordt enthousiast ontvangen

Aanmeldingen stromen binnen

Sinds begin december fungeert de BIM Loket website als platform voor het initiatief vanuit de markt om een BIM basis ILS overeen te komen. Een groeiend aantal partijen in de bouw sluit zich aan bij de afspraak om een basis informatieleveringsspecificatie te hanteren. In de eerste week hebben zich al 64 partijen gemeld op bimloket.nl/BIMbasisILS.

De BIM basis ILS is geen nieuwe standaard maar een antwoord op de vraag: hoe gaan we informatie in de bouw gestructureerd en eenduidig uitwisselen? De afspraken hebben betrekking op het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. De eenvoud en het beperkte aantal afspraken moet leiden tot een brede toepassing en draagvlak bij elke schakel in de keten, van opdrachtgever tot onderhoudsmonteur.

Het BIM Loket ondersteunt dit initiatief van harte. Alle relevante documenten worden daarom via onze website ontsloten. De downloads zijn ter beschikking gesteld door de initiatiefnemers. Het beheer wordt vormgegeven in samenwerking met buildingSMART Benelux.
 

Hoe weet je nou welke software open BIM-standaarden toepast?

Gebruikersworkshop BIM Loket op 24 januari.

Het BIM Loket nodigt u uit voor een gebruikersworkshop “Inzicht in implementatie en gebruik open BIM-standaarden” op 24 januari. De workshop richt zich op BIM-managers en hun interne klanten. Om open BIM-standaarden te gebruiken, bent u aangewezen op beschikbare implementaties in software. Maar hoe weet u in welke software de voor u relevante standaarden zijn geïmplementeerd? Uit gesprekken met gebruikers en BIM-managers werd duidelijk dat velen van u met deze vraag worden geconfronteerd. In de workshop onderzoeken wij samen met u hoe het BIM Loket u hierbij kan helpen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website.
 

Kabinet werkt aan Bouwagenda om sector te versterken

Vraagsturing en digitalisering schakels in de transitie

De Bouwagenda is een meerjarig programma van alle samenwerkende partijen in de keten. Met dit programma wil het kabinet de bouwsector versterken, en komen tot oplossingen voor maatschappelijke problemen. De Bouwagenda wordt opgesteld door de Taskforce Bouw onder leiding van Bernard Wientjes, die opereert vanuit De Bouwcampus. De agenda voor 2017-2021 zal komend voorjaar (nog voor de verkiezingen) worden gepresenteerd.

In de Kamerbrief Bouwagenda signaleert het kabinet de noodzaak van een structurele verandering in de sector. Een transitie van aanbod- naar vraagoriëntatie, van nieuwbouw naar vernieuwbouw, het ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen en circulaire businessmodellen en het beter benutten van de mogelijkheden van ICT en digitalisering. ICT-standaarden worden als dwarsdoorsnijdend thema in de brief genoemd.

Lees de Kamerbrief Bouwagenda.
 

Uitkomsten BIM-maturity enquête 2016

Waar staan we als sector met BIM?

In opdracht van de BIR en de NEVI voerde de Universiteit Twente een tweejarig onderzoek uit naar de volwassenheid van het BIM-gebruik in Nederland. In aanvulling op de eerder uitgevoerde sectoranalyse uit 2014, werd begin dit jaar een online enquête afgenomen onder 105 organisaties. Het doel was om een beter beeld te vormen van de verschillen en overeenkomsten tussen deelsectoren wat betreft BIM-maturity. De onderzochte organisaties zijn verdeeld over de verschillende deelsectoren: opdrachtgevers en eigenaren, architecten, ingenieurs, bouwbedrijven B&U, bouwbedrijven GWW, installatiebedrijven en toeleveranciers/producenten.

Om de BIM-maturity van partijen in te schalen, is gebruik gemaakt van een BIM-maturity model dat door de Universiteit Twente is ontwikkeld. Daarnaast werd inzicht verkregen in barrières die het gebruik en de ontwikkeling van BIM belemmeren en gaven respondenten hun mening over de relevantie van voorgelegde toekomstvisies. Op basis van de uitkomsten van de enquête kunnen prioriteiten worden afgeleid om de BIM-maturity in specifieke deelsectoren of de bouw in het algemeen te bevorderen.

Lees verder over de uitkomsten.
De sectorrapportage is (gratis) te downloaden.
 

De rode draad tussen Geo en BIM

3e GeoBIM conferentie trekt opnieuw internationale top

Op 24 en 25 november vond in Amsterdam de derde editie van de jaarlijkse conferentie GeoBIM Europe plaats. De conferentie kende opnieuw een interessant deelnemersveld van hoog niveau. Ongeveer honderd experts uit diverse Europese landen, maar ook uit Canada en India brachten de werelden van Geo en BIM bijeen. De plenaire setting maakte discussie met alle betrokkenen mogelijk.
Enkele highlights:
  • Naast virtual reality is reality data in opkomst. Hiermee komen modellen nog veel echter over;
  • De ICT-techniek is voldoende vergevorderd. Het is nu vooral een kwestie van delen en samenwerking;
  • De aandacht voor assetmanagement data, ofwel lifecycle BIM, neemt toe;
  • Er liggen kansen voor geopositioning en BIM bij environmental planning en city development.

Geo en BIM hebben als rode draad de i van informatie, die vanuit verschillende invalshoeken (GIS, BIM, assetmanagement) samenkomt. BIM Loket was als co-organizer betrokken bij dit GeoBIM congres, samen met strategische partners Geonovum en BouwInformatieRaad. We kijken terug op een geslaagd congres!

Kijk voor een fotoimpressie en presentaties op geo-bim.org/Europe.
 

Brochure BIM Loket nu ook in het Engels

BIM Loket: using BIM standards to build a stronger industry

Waar staat het BIM Loket precies voor? Hoe ziet het palet aan open BIM-standaarden eruit? Welke partijen zitten er achter het BIM Loket? Onze algemene brochure geeft beknopt antwoord op deze en andere vragen. Naast de Nederlandstalige versie is de brochure nu ook in Engelse vertaling beschikbaar. Handig voor uw internationale relaties. Blader hem online door. Een gedrukt exemplaar kunt u meenemen op de Bouwcampus. Of vraag een gratis exemplaar aan via info@bimloket.nl.

Corporate brochure BIM Loket "BIM Loket: using BIM standards to build a stronger industry".
 

BIM Loket Kennisdag samengevat in handzame flyer

Tussen pioniers en next generation…

Heeft u onze Kennisdag op 7 oktober gemist? Of was u juist aanwezig en bent u benieuwd naar de uitkomsten van de workshops waar u niet bij kon zijn? We hebben de dag nog eens voor u samengevat in een kennisbericht.

U kunt het kennisbericht hier downloaden.
 

Kort nieuws

Swingend jubileumfeest STABU in woord en beeld  
Op 3 november vierde STABU zijn 40-jarig bestaan met een feestelijk evenement. Ruim 250 bezoekers kwamen naar Fort Voordorp om te komen proeven van noviteiten, kennis te delen, nieuwe contacten te leggen, het jubileumboek in ontvangst te nemen en te netwerken. Een foto-impressie en video-opnamen van de presentaties zijn terug te vinden op de STABU-website. Ook kan het jubileumboek hier nog worden aangevraagd.

Doekle Terpstra nieuwe voorzitter UNETO-VNI
Doekle Terpstra (60) treedt 1 februari 2017 aan als voorzitter van ondernemersorganisatie UNETO-VNI. De Ledenraad van UNETO-VNI heeft woensdagavond 30 november unaniem ingestemd met zijn benoeming. Terpstra volgt Titia Siertsema op die de afgelopen vier jaar het voorzitterschap bekleedde.
Lees verder...
 

Agenda

10 januari 2017
RIONED Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer
Cinemec Utrecht
meer informatie

17-20 januari 2017
InfraTech 2017
Ahoy Rotterdam
meer informatie

6-10 februari 2017
Bouwbeurs 2017
Jaarbeurs Utrecht
meer informatie

29-30 maart 2017
BIM World
Parijs
meer informatie

17 mei 2017
BIM praktijkdag
Jaarbeurs Utrecht
meer informatie
 
 
© Copyright Stichting BIM Loket 2015-2016 | www.bimloket.nlAfmelden voor deze nieuwsbrief |  Gegevens aanpassen

Email Marketing Powered by Mailchimp