Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

BIM Loket Nieuwsbrief
Maart 2016

Ontmoet ons op de BIM praktijkdag

Maak gebruik van de vroegboekkorting tot en met 24 maart

Op donderdag 21 april 2016 vindt in de Jaarbeurs de BIM praktijkdag plaats, praktijkcongres over BIM-implementatie. De BIM praktijkdag wordt georganiseerd door Cobouw en Jaarbeurs, in samenwerking met de Bouw Informatie Raad en het BIM Loket. Wij zijn als BIM Loket en BIR samen op de informatiemarkt aanwezig met een live helpdesk. Bezoekers kunnen hier terecht met vragen over BIM en open BIM-standaarden. De rode draad van de BIM praktijkdag bestaat uit concrete projecten waar met BIM wordt gewerkt. Deze praktijkcases komen uit de hele keten en uit alle disciplines: ontwikkelaars, woningcorporaties, architecten, aannemers, adviseurs, installateurs en beheerders. De praktijkcases worden afgewisseld met korte presentaties over actuele ontwikkelingen in het BIM-landschap.

Korting
Schrijf u nu in voor de BIM praktijkdag 2016 en profiteer tot en met 24 maart van vroegboekkorting. Daarnaast kunnen leden van de Bouw Informatie Raad (BIR) en de bij de BIR aangesloten brancheorganisaties BNA, Bouwend Nederland, FME, NLingenieurs, Opdrachtgeversforum in de bouw en UNETO-VNI met een gereduceerd tarief de BIM praktijkdag bezoeken. Informeer bij deze organisaties naar de mogelijkheden.

COINS 2.0 gepresenteerd op 7 april

Dagprogramma gewijd aan nieuwste versie

Op donderdag 7 april wordt op De Bouwcampus in Delft COINS versie 2.0 gepresenteerd. COINS is een open BIM-standaard die de uitwisseling van digitale informatie ondersteunt tussen verschillende IT-platforms en -omgevingen binnen bouwprojecten. De standaard zorgt ervoor dat verschillende soorten informatie in samenhang in één database kunnen worden vastgelegd, zoals functies, eisen- en objectenbomen, GIS-data, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheken. Versie 1.0 van de COINS-standaard werd gepubliceerd in juli 2010. Kijk voor meer informatie over op de CoinsWiki. De COINS-standaard wordt ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de BIR. De planning is om de standaard in de loop van juni 2016 over te dragen aan het BIM Loket.

Meer over het programma op 7 april

Nederlandse slotsessie BuildingSMART conferentie op 14 april

Dutch BIM Success Stories

Van 11 tot en met 14 april vindt in Rotterdam de buildingSMART International Standards Summit plaats. Het evenement richt zich op BIM-experts vanuit de hele wereld die bij de ontwikkeling en levering van de open standaarden in de bouw betrokken zijn. De meest recente standaarden, processen, instrumenten en projecten passeren de revue tijdens plenaire en parallelsessies.

Op de slotdag verzorgen BIM Loket en buildingSMART Benelux samen een ochtendsessie onder de titel Dutch BIM Success Stories, over de ontwikkelingen rond open BIM-standaarden  in Nederland en het gebruikersperspectief. Dit sluit aan bij onze ambitie en die van buildingSMART International om sterker in te zetten op user leadership. Aanmelden kan via de registratiepagina. Voor bezoekers die alleen de slotdag bezoeken, geldt een gereduceerd tarief.

Activiteiten BIM Loket clusters

Wat gebeurt er achter de schermen?

De activiteiten van het synergieprogramma van het BIM Loket zijn georganiseerd in drie samenhangende clusters: Voorlichting & Adoptie, Informatietechnologie en Gezamenlijk Beheer.

Voorlichting & Adoptie
We werken op dit moment aan een markt- en adoptiestrategie. Een praktisch idee dat tijdens de laatste werksessie kwam bovendrijven, gaan we op korte termijn doorvoeren; een reeks BIM Loket estafette-bijeenkomsten rond open BIM-standaarden. Daarnaast vinden verkennende gesprekken in de markt plaats om zicht te krijgen op de behoeften die er onder meer in de B&U bestaan. Ook werken we aan de voorbereiding van de BIM praktijkdag op 21 april, waar we samen met de BIR een live helpdesk verzorgen.

Informatietechnologie
Het BIM Loket krijgt een vertegenwoordiging in de NEN-commissie NC381184, Automation Systems and Integration. Deze commissie richt zich op alle aspecten van informatiemanagement en integratie. Een nieuw aandachtspunt, en een belangrijke reden voor het BIM Loket om aan te sluiten, is de oprichting van een technische commissie Building Information Modelling (TC442). Deze Europese norm is bedoeld om eenduidige, uniforme regelgeving ten opzichte van BIM door te voeren op Europees niveau. Hierbij zullen voornamelijk ISO-standaarden (bijv. IFC, maar wellicht ook VISI) worden verwerkt in Europese regelgeving. Namens het BIM Loket zullen Martijn de Riet (clustertrekker), Henk Schaap en Mark Wieringa zitting nemen in NEN-commissie NC381184. Vanuit deze NEN-commissie zal het BIM Loket ook betrokken zijn bij de CEN; in de werkgroepen nemen diverse van onze beheerders/experts deel.. Er is een pool/leeslijst met experts voor internationale afstemming. Mocht u interesse hebben om bij deze pool aan te sluiten, neem dan contact op met Martijn de Riet. Een internationale strategie is in de maak.

Gezamenlijk beheer
Sinds begin dit jaar vallen naast CB-NL en NL/SfB nu ook GB-CAS, NLCS en VISI onder het gezamenlijk BIM Loket beheer. Afgelopen periode was het dan ook druk om een groot aantal contracten af te sluiten! Ook worden de eerste ervaringen opgedaan in de samenwerking.

BIM Loket nu officieel licentiehouder NL/SfB

Oude classificatiestandaard wordt nog veel gebruikt

In september vorig jaar besloot het bestuur BIM Loket om de licentie op de classificatiestandaard NL/SfB over te nemen van de BNA, branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus. De NL/SfB-standaard is eigendom van het CIB (International council for research and innovation in building and construction). Op 1 februari tekenden BIM Loket-directeur Jacqueline Meerkerk en Wim Bakens, secretaris-generaal van het CIB, de licentieovereenkomst. Daarmee is het BIM Loket nu ook formeel licentiehouder.

Bouw Informatie Raad en BIM Loket ontmoeten elkaar

Succesvolle strategiesessie in LEF future center

Op 9 februari kwamen bestuur en partners van het BIM Loket en de leden van de Bouw Informatie Raad (BIR) bijeen in het LEF future center, voor een gezamenlijke strategiesessie. Op de agenda stond de vraag hoe beide partijen elkaar zo goed mogelijk kunnen versterken. Het leidde tot een goede discussie, in een open sfeer. Het BIM Loket kan rekenen op een actieve steun van de BIR. Ook is de rolverdeling (strategisch-tactisch) verder concreet gemaakt. De BIR ziet als haar taak BIM-ontwikkeling en het zorgen voor eenheid. Het BIM Loket, ontstaan als initiatief van de BIR, heeft vooral een praktische aanjaagfunctie naar partijen: enthousiasmeren, uitventen en kennisdeling rond de open BIM-standaarden. Verder wil de BIR vooral ook zelf het goede voorbeeld geven. BIR en BIM Loket bereiden op dit moment samen een bestuurlijke B&U-sessie met een aantal stakeholders voor.

Webinar BIM in de praktijk voor de waterwereld

Open BIM-standaarden en OTL bij Rijkswaterstaat

Op 29 februari verzorgde Herman Winkels (voorzitter van het BIM Loket bestuur en programmamanager BIM bij Rijkswaterstaat) een webinar over het gebruik van BIM bij aanleg en onderhoud van infrastructuur. Het deed dat op verzoek van het Platform WOW (water ontmoet water), een platform rond de samenwerking tussen beheerders van water en vaarwegen. Het webinar gaat onder meer in op het belang van het gebruik van open BIM-standaarden en het opzetten van een objecttypebibliotheek. Het webinar is online beschikbaar na inloggen (e-mailadres: herman.winkels@rws.nl, wachtwoord: Winkels@3).

Spreekuur BIM Loket

Kom langs met uw vragen en suggesties

Met vragen over BIM en open BIM-standaarden kunt u altijd terecht bij onze helpdesk. Maar soms is het prettiger om gewoon met iemand te kunnen praten, bijvoorbeeld om kennis te maken. Daarvoor dient het BIM Loket spreekuur. Eén keer in de twee maanden kunt u ons bezoeken op De Bouwcampus. Het eerstvolgende spreekuur is op 25 april, van 10:00-12:30. Meldt u zich even aan via info@bimloket.nl, dan plannen wij een afspraak met u in.

Agenda

22 maart 2016
Stuurcommissie BIM Loket

5 april 2016
Bestuur BIM Loket

9 mei 2016
Raad van Toezicht BIM Loket

7 april 2016
Presentatie COINS 2.0 + expertbijeenkomst
De Bouwcampus, Delft
aanmelden

12 april 2016
VISI gebruikersbijeenkomst
Amsterdam
meer informatie

11-14 april 2016
BuildingSMART International Spring Summit (BIM Loket & chapter Benelux sessie op 14 april)
De Doelen, Rotterdam
inschrijven

21 april 2016
BIM praktijkdag
Jaarbeurs, Utrecht
aanmelden

22 april
Tactische B&U sessie BIR-BIM Loket
(op uitnodiging)

25 april 2016
BIM Loket spreekuur
De Bouwcampus, Delft
aanmelden

11 mei 2016
Provinciale BIM-themabijeenkomst
m.m.v. BIM Loket

11 mei 2016
Erasmus MC BIM seminar (dagvoorzitterschap BIM Loket)
Erasmus MC – Onderwijscentrum, Rotterdam
Aanmelden

16-19 oktober 2016
5th International Symposium on Life -Cycle Civil Engineering, IALCCE2016
Delft
meer informatie
 
© Copyright Stichting BIM Loket 2015 | www.bimloket.nlAfmelden voor deze nieuwsbrief |  Gegevens aanpassen

Email Marketing Powered by Mailchimp