Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

BIM Loket Nieuwsbrief
Oktober 2016

Op de laatste dag van deze maand kunnen we terugzien op enkele mooie mijlpalen. Zo hielden we een goed gevoel over aan de eerste, en zeer levendige, BIM Loket Kennisdag. De BIR bracht het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan uit (hier werd reikhalzend naar uitgekeken binnen de sector). Op 27 oktober tekende Herman Winkels namens het BIM Loket voor de City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’. En oktober was ook de maand waarin de Tweede Kamer de motie Oosenbrug aannam, die het gebruik van open standaarden bij de overheid verplicht stelt.

Voor uw agenda: op 24 en 25 november vindt in Amsterdam de derde editie van GeoBIM Europe plaats. Het BIM Loket treedt op als co-organizer.

Eerste BIM Loket Kennisdag smaakt naar meer

Het clubhuis is neergezet. De opschaling kan beginnen!

De eerste BIM Loket Kennisdag, op vrijdag 7 oktober, was trending topic op Twitter. Een mooie afspiegeling van de bruisende bijeenkomst die het was. De dag bood veel ruimte voor inhoud, interactie en (nieuwe) contacten. Wat opviel was het grote gevoel van saamhorigheid, de interactie en de energie om verder aan de slag te gaan met de open standaarden. Tekenend was het gemak waarmee het op het laatste moment wegvallen van enkele sprekers moeiteloos door de aanwezigen werd opgevangen. In de woorden van Fred Kloet: “Het BIM Loket is gebaseerd op samenwerking. Het clubhuis is neergezet. De opschaling kan beginnen!”. Gezien de zeer positieve reacties is het plan om van de Kennisdag een jaarlijkse traditie te maken. We streven naar een volgende editie in de eerste helft van oktober 2017.

De presentaties van de verschillende workshops kunt u downloaden op onze website. We werken nog aan een flyer met de inhoudelijke uitkomsten van de Kennisdag.
 

Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan v1.0 beschikbaar

Heldere werkafspraken tussen bouwpartners

De Werkgroep BIM Protocol van de BouwInformatieRaad (BIR) heeft een 'Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan' opgesteld. Projectteams kunnen het model gebruiken als onderlegger voor het vastleggen van hun projectspecifieke BIM-afspraken. Daarnaast biedt het model een eenduidig begrippenkader, dat aansluit op ontwikkelingen in landen om ons heen en is het voorbereid op toekomstige Europese BIM-normering.

Werkafspraken in bouwprojecten worden doorgaans vastgelegd in BIM Protocollen of BIM Uitvoeringsplannen. De praktijk laat een grote verscheidenheid aan protocollen en uitvoeringsplannen zien. Deze termen worden in verschillende betekenissen gebruikt en er leven veel vragen over de noodzakelijke en gewenste inhoud. De BIR constateerde een groeiende behoefte aan eenduidigheid. Om daaraan invulling te geven, heeft de Werkgroep BIM Protocol het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan opgesteld. Het Model is in beheer bij het BIM Loket. U kunt het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan downloaden op onze website.

Het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan staat niet op zichzelf. De Werkgroep BIM Protocol werkt nog aan het 'Nationaal Model BIM Protocol'. Dit wordt een template voor het vastleggen van de contractuele afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer(s) over BIM. Versie 1.0 wordt in december 2016 verwacht.
 

BIM Loket participeert in Brabantse City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’

De gebruiker aan de knoppen van zijn slimme woning

Zo’n 100.000 woningen in de gemeenten Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg en Helmond worden tussen nu en 2020 volledig gedigitaliseerd. Daarmee gaan de eigenaren en/of huurders van deze woningen over tal van nieuwe mogelijkheden en inzichten beschikken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de klimaatbeheersing beter controleren, energie besparen, en gebruik maken van digitale zorgconcepten. Op verzoek van de ministeries van IenM, BZK en EZ draagt het BIM Loket binnen deze zogenoemde City Deal bij aan de totstandkoming van een open informatieplatform.

Bestuursvoorzitter Herman Winkels tekende namens het BIM Loket: “Voor het BIM Loket is deze City Deal een mooie mogelijkheid om het gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen, en daarmee hergebruik van data met sturing vanuit de vraag. De overeenkomst richt zich op de totstandkoming van een platform waarop inwoners, aannemers, productontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten online informatie kunnen delen. Cruciaal is het realiseren van een level playing field rond ICT. Dat stelt alle betrokken partijen in de bouwsector (van architect tot woningbezitter) in staat om eenvoudig te beschikken over relevante informatie van hoge kwaliteit. Bedrijven kunnen hiermee diensten aanbieden. Het wordt een gezamenlijke zoektocht, met onder meer pilots om praktische inzichten te bieden.”

De City Deal werd bekrachtigd tijdens de werkconferentie ‘Waar steden het verschil maken’, op 27 oktober in Eindhoven. Deelnemers zijn de gemeenten Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Helmond, de provincie Noord-Brabant, Woonconnect BV, stichting SPARK campus, TU Eindhoven en de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties én stichting BIM Loket. Namens het Rijk is de City Deal getekend door minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.

De City Deals maken deel uit van Agenda Stad.
 

Overheid gaat open standaarden bij wet verplicht stellen

Motie Kamerlid Astrid Oosenbrug aangenomen

De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid een motie van Pvda-Kamerlid Astrid Oosenbrug aangenomen om open standaarden verplicht te stellen. De motie stelt dat het gebruik van open standaarden essentieel is in het actief beschikbaar stellen van informatie aan burgers en de keuzevrijheid in ICT-leveranciers vergroot. Daarnaast bevorderen open standaarden de rechtszekerheid en dragen ze bij aan administratieve lastenverlichting en het efficiënt en in ketens kunnen werken als één overheid.

Nu het gebruik van open standaarden bij wet verplicht wordt, krijgt de Tweede Kamer een instrument om toepassing binnen de overheid ook daadwerkelijk af te dwingen. De verplichting wordt meegenomen in de wetgeving rond de Generieke Digitale Infrastructuur die door Digicommissaris Bas Eenhoorn wordt opgesteld.

Lees het volledige Kamerstuk.
 

24 en 25 november: GeoBIM Europe

Geo en BIM ontmoeten elkaar in Amsterdam

Op 24 en 25 november vindt in Amsterdam de derde editie van de conferentie GeoBIM Europe plaats. GeoBIM richt zich op de uitwisseling van ideeën tussen overheid, bouw en geo-informatie. De  werelden van geo-informatie en BIM hebben zich grotendeels onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. De gedachte achter GeoBIM is dat beide werelden veel van elkaars kennis en kunde kunnen profiteren. Samenwerking zal leiden tot meer efficiency en betere prestaties tijdens de hele levenscyclus van een bouwwerk of infrastructuur.

Behalve een ontmoetingsplaats van verschillende vakgebieden is GeoBIM ook een internationaal platform. De vorige editie trok ruim 150 deelnemers uit 18 landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, India, naast diverse Europese landen.

GeoBIM 2016 biedt een actueel programma met ruime aandacht voor de rol van geoBIM bij de ontwikkeling van infrastructuur. Daarnaast komen thema’s aan de orde als duurzame gebouwen en steden, het oplossen van complexe constructieopgaven met geoBIM, en BIM voor transport. Rijkswaterstaat, de BouwInformatieRaad, BuildingSMART en Geonovum zijn als partner aan de conferentie verbonden. Het BIM Loket treedt op als co-organizer.

Meer informatie en inschrijving: geo-bim.org/europe

 

Kort nieuws

IFC verheven tot Europese norm
De Europese normeringscommissie CEN heeft op 26 oktober in Madrid bekendgemaakt dat IFC4 nu ook als Europese norm geldt. Sinds 2013 was IFC4 al een internationale norm (ISO 16739) voor digitale gebouwdocumentatie. De nieuwe Europese norm is gepubliceerd als EN ISO 16739, en dient vanaf nu in de nationale normstelsels van de lidstaten verwerkt te worden.

IFC (Industry Foundation Classes) is ontwikkeld door buildingSMART International. Versie 1.0 werd in 1997 uitgebracht. De huidige versie 4 is nu een Europese norm die voor alle lidstaten geldig is.

25 jaar ETIM Nederland gevierd
In 1991 werd ETIM gelanceerd als standaard om op uniforme wijze productgegevens uit te wisselen. ETIM is van oorsprong een Nederlands initiatief, gestart door de vereniging van elektrotechnische installateurs UNETO, later ook overgenomen door de werktuigbouwkundige installateurs verenigd in VNI. Al gauw werd de stap tot internationalisering van ETIM gezet, omdat veel fabrikanten internationaal actief zijn. Inmiddels is ETIM de classificatiestandaard in 15 landen. Naast de installatiesector zijn ook de bouw- en maritieme sector aangesloten. Op 27 oktober werd het succes van 25 jaar ETIM gevierd in het militair museum op de voormalige vliegbasis Soesterberg, met een positieve vooruitblik naar de toekomst.
 

Agenda

3 november 2016
STABU Event (40 jaar STABU)
Fort Voordorp, Groenekan
meer informatie

22 november 2016
Gebruikersbijeenkomst VISI:
de synergie tussen VISI en COINS

Utrecht
meer informatie

22-23 november 2016
GeoBuzz 2016
Den Bosch
meer informatie

24-25 november 2016
GeoBIM Europe 2016
Amsterdam
meer informatie

10 januari 2017
RIONED Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer
Cinemec Utrecht
meer informatie

17-20 januari 2017
InfraTech 2017
Ahoy Rotterdam
meer informatie

6-10 februari 2017
Bouwbeurs 2017
Jaarbeurs Utrecht
meer informatie

29-30 maart 2017
BIM World
Parijs
meer informatie
 
 
© Copyright Stichting BIM Loket 2015-2016 | www.bimloket.nlAfmelden voor deze nieuwsbrief |  Gegevens aanpassen

Email Marketing Powered by Mailchimp