Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

BIM Loket Nieuwsbrief
januari 2016

Het BIM Loket heeft dit jaar een vliegende start gemaakt! Er zijn weer drie open BIM-standaarden aan het beheerportfolio toegevoegd. Op 13 januari werd De Bouwcampus, waar het BIM Loket-bureau gevestigd is, officieel gelanceerd. In de weken daarvoor kreeg onze werkplek eindelijk een eigen gezicht, in de vorm van een “BIM-huis”. Minister Blok nam er zelfs even een kijkje en benadrukte hier zijn commitment om VISI in te zetten bij de renovatie van het Binnenhof. In deze nieuwsbrief ook aandacht voor Het Gelders Huis, een omvangrijk B&U-project waarbij zowel COINS als VISI wordt toegepast.

De Bouwcampus officieel gelanceerd

Plaats van ontmoeting en creatieve ideeën in de bouw

Het BIM Loket is sinds mei vorig jaar gevestigd op De Bouwcampus in Delft. Op 13 januari beleefde De Bouwcampus zijn officiële lancering, met ruim 400 genodigden uit de hele bouwsector. De Bouwcampus biedt de sector een plek waar partijen elkaar kunnen ontmoeten, en samenwerken aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken rond leven, wonen en werken. Ruim 120 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstituten hebben zich aan De Bouwcampus verbonden. Partners zoals Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, gemeenten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en scholenbesturen leggen hier hun maatschappelijke vraagstukken neer. De Bouwcampus heeft op dit moment twaalf vaste bewoners, waaronder het Center for People and Buildings, COB, SBRCURnet, Building Changes, Post Academisch Onderwijs (PAO) en het BIM Loket.

Lees verder voor een impressie van de opening.

“Open BIM-standaarden zijn belangrijk”

Ministers Blok en Schultz van Haegen bezoeken Bouwcampus

De opening van De Bouwcampus bleek een goede gelegenheid om het thema open BIM-standaarden wat extra te promoten. Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) bracht een bliksembezoek aan het “BIM-huis”, de nieuw ingerichte werkplek van het BIM Loket. Hij toonde zich oprecht geïnteresseerd. Jacqueline Meerkerk, directeur van het BIM Loket, greep de kans aan om hem te vragen naar de inzet van open BIM-standaarden, waaronder VISI, bij de renovatie van het Binnenhof. De vraag verwees naar het Kamerdebat op 10 december waarbij VVD-kamerlid De Caluwé de minister vroeg of de open BIM-standaard VISI zou worden ingezet bij de renovatie. Anders dan tijdens het debat antwoordde Blok ditmaal met een volmondig “ja”.

Ook minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen onderstreepte het belang van open BIM-standaarden. Zij noemde deze van groot belang voor de Omgevingswet. Voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen, sprak de intentie uit om actief bij te dragen aan verdere verbreiding van het gebruik van BIM en open BIM-standaarden.

GB-CAS, NLCS en VISI per 1 januari naar BIM Loket

Weer drie open BIM-standaarden ondergebracht

Met ingang van 1 januari 2016 zijn de open BIM-standaarden GB-CAS, NLCS en VISI onder de hoede van het BIM Loket gekomen. De betrokken stuurgroepen en het Bestuur BIM Loket namen hiertoe vorig jaar het besluit. Samen met CB-NL en NL/SfB, die al vorig jaar werden ondergebracht, omvat het BIM Loket beheerportfolio nu vijf open BIM-standaarden. Voor gebruikers van deze standaarden fungeert het BIM Loket voortaan als aanspreekpunt via helpdesk@bimloket.nl.

Het BIM Loket is een onafhankelijke stichting waarin de relevante kennisinstituten rond open BIM-standaarden in Nederland samenwerken: SBRCURnet, CROW, STABU, Geonovum, Ketenstandaard Bouw & Installatie en buildingSMART Benelux. De opname van standaarden in het BIM Loket past in het streven van de betrokken partijen om de regie en coördinatie van open BIM-standaarden centraal te organiseren.

Lees verder over GB-CAS, NLCS en VISI...

Gebruikersoverleg CB-NL opgezet

Meld u aan als deelnemer

CB-NL heeft op dit moment geen gebruikersoverleg. Daar is dringend behoefte aan, omdat veel organisaties bezig zijn om een eigen OTL (Object Type Library) op te zetten. Deze organisaties gebruiken of zullen gebruik gaan maken van het begrippenkader dat via CB-NL wordt geboden. Voor CB-NL is het belangrijk dat de standaard vanuit gebruik wordt ontwikkeld. Welke vragen spelen bij opdrachtgevers en opdrachtnemers in het opzetten van de eigen objectbibliotheken? Welke behoeften zijn er? CB-NL wil graag invulling geven aan die behoeften binnen de mogelijkheden die er zijn. Dit gebeurt door een gebruikersoverleg op te zetten. Dit wordt een open overleg waar iedere gebruiker welkom is. Een gebruiker kan een beheerder van een OTL zijn, de softwareleverancier die hierbij ondersteunt, een gebruiker/afnemer van de OTL, opsteller van specificaties/standaarden, etc. Dit gebruikersoverleg start in april. We houden u via het BIM Loket op de hoogte.
Meer informatie of aanmelden: helpdesk@bimloket.nl.

Vraag het de BIM Loket helpdesk

Gebruikers van GB-CAS, NLCS en VISI (extra) welkom!

Het BIM Loket is het centrale aanspreekpunt voor informatie over open BIM-standaarden. De BIM Loket helpdesk komt in de plaats van de afzonderlijke helpdesks van open BIM-standaarden die zijn opgegaan in het BIM Loket. Gebruikers van GB-CAS, NLCS en VISI kunnen vanaf nu terecht op één adres: helpdesk@bimloket.nl. Ook met algemene vragen over BIM en open BIM-standaarden bent u bij ons aan het goede adres.

Publieke opdrachtgevers bundelen hun krachten rond BIM

Europese subsidie voor EU BIM Task Group

De Europese commissie heeft een subsidie voor twee jaar toegekend aan de EU BIM Task Group voor het vormen van een Europees netwerk dat het gebruik van Bouwwerk Informatie Management (BIM) bij publieke opdrachten op elkaar afstemt. Door de vorming van dit netwerk krijgt Europa de grootste dekking van overheidsgestuurde BIM-programma’s in de wereld in huis. Met deze gemeenschappelijke Europese aanpak van het gebruik van BIM wil Europa komen tot een bouwsector van wereldklasse.

lees verder...

Provincie zet in op BIM bij realisatie Het Gelders Huis

Open standaarden COINS en VISI toegepast in B&U

De provincie Gelderland laat een vernieuwd provinciehuis ontwikkelen en bouwen. Het consortium In Domu Nova (iDNova) maakt bij de uitvoering gebruik van VISI en COINS, om het proces goed in de hand te houden. Het Gelders Huis is daarmee het eerste B&U-project waarbij deze open BIM-standaarden worden toegepast.

Het Gelders Huis omvat nieuwbouw in combinatie met de renovatie van het huidige provinciehuis in Arnhem. Van de bestaande gebouwen wordt er één gesloopt en drie afgestoten. Naast het bestaande Huis der Provincie komt een nieuw gebouw. De bouwactiviteiten zijn gestart in de zomer van 2015 en het nieuwe gebouw zal medio 2017 opgeleverd worden. De provincie kiest voor duurzame, energiezuinige en efficiënte huisvesting. De nieuwe ruimte moet voldoen aan de moderne eisen op het gebied van energiegebruik, veiligheid en techniek. Door in de ontwerpfase al rekening te houden met toekomstig onderhoud en door het innovatief toepassen van moderne materialen blijven de onderhoudskosten zo laag mogelijk.

Uneto-VNI maakt ETIM-standaard gereed voor rekenen en tekenen

ETIM-RT naar stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie

Tijdens de vakbeurs VSK op 4 februari draagt de installateurskoepel Uneto-VNI ETIM-RT over aan stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie. De afgelopen jaren is de internationale ETIM-standaard voor technische producten aangevuld met parameters die nodig zijn voor reken- en tekentoepassingen (RT). Fabrikanten kunnen dan hun technische producten ook voor deze toepassingen classificeren in ETIM-RT. Als alle producten zijn beschreven volgens deze standaard, is het voor bouwpartijen en softwareplatforms makkelijker om 3D-productinformatie uit te wisselen.
Lees verder over ETIM-RT.

Uniforme Objectenbibliotheek
Ook lanceert Uneto-VNI op 4 februari het project Uniforme Objectenbibliotheek. Met de data uit ETIM-RT kunnen uniforme en uitwisselbare objecten worden gegenereerd in de CAD-systemen van de installatiebedrijven. Een team van specialisten van de betrokken IT-bedrijven ontwerpt momenteel een proof of concept. Naar verwachting worden tegen de zomer de eerste objectmodellen en plug-ins voor de CAD-systemen opgeleverd.

Lees verder over het project Uniforme Objectenbibliotheek.

Spreekuur BIM Loket

Kom langs met uw vragen en suggesties

Met vragen over BIM en open BIM-standaarden kunt u altijd terecht bij onze helpdesk. Maar soms is het prettiger om gewoon met iemand te kunnen praten, bijvoorbeeld om kennis te maken. Daarvoor dient het BIM Loket spreekuur. Eén keer in de twee maanden kunt u ons bezoeken op De Bouwcampus. Het eerstvolgende spreekuur is op 22 februari, van 10:00-12:30. De volgende gelegenheid is 25 april, van 10:00-12:30. Meldt u zich even aan via info@bimloket.nl, dan plannen wij een afspraak met u in.

Reminder: heeft u uw BIM-level al getest?

BIM Maturity-enquête loopt nog tot 5 februari

Eerder riepen wij u op deel te nemen aan het BIM Maturity onderzoek van de Bouw Informatie Raad. Had u de enquête nog niet ingevuld? Het kan nog! De invultermijn is verlengd tot en met 5 februari 2016.
Ga naar de enquête...

Vooraankondiging: BIM Praktijkdag

Reserveer 21 april vast in uw agenda

Op donderdag 21 april 2016 vindt in de Jaarbeurs de BIM Praktijkdag plaats, praktijkcongres over BIM-implementatie. De rode draad van de BIM Praktijkdag bestaat uit concrete projecten waar met BIM wordt gewerkt. Deze praktijkcases komen uit de hele keten en uit alle disciplines: ontwikkelaars, woningcorporaties, architecten, aannemers, adviseurs, installateurs en beheerders. De praktijkcases worden afgewisseld met korte presentaties over actuele ontwikkelingen in het BIM-landschap.

De BIM praktijkdag wordt georganiseerd door Cobouw en Jaarbeurs in samenwerking met de Bouw Informatie Raad en het BIM Loket.
 

Agenda

2-5 februari 2016
VSK 2016, vakbeurs voor de installatiebranche
Jaarbeurs, Utrecht
meer informatie

22 februari 2016
BIM Loket spreekuur
De Bouwcampus, Delft
aanmelden

5 april 2016
Bestuur BIM Loket

5 april 2016
Raad van Toezicht BIM Loket

21 april 2016
BIM praktijkdag
Jaarbeurs, Utrecht
(vooraankondiging)

25 april 2016
BIM Loket spreekuur
De Bouwcampus, Delft
aanmelden

16-19 oktober 2016
5th International Symposium on Life -Cycle Civil Engineering, IALCCE2016
Delft
meer informatie
 
© Copyright Stichting BIM Loket 2015 | www.bimloket.nlAfmelden voor deze nieuwsbrief |  Gegevens aanpassen

Email Marketing Powered by Mailchimp