Copy
View this email in your browser
NieuwsfLidz 91
Hierbij de laatste stand van zaken over de activiteiten en ontwikkelingen binnen het kennisnetwerk Lean in de zorg. Lees snel verder!

Gemba Bestuurders bij Tergooi groot succes!

Op 15 april vond de Gemba voor Bestuurders plaats bij Tergooi in Hilversum. Na een introductie van Ruurd Jan Roorda en Hans den Hollander, Raad van Bestuur Tergooi, over de ontwikkelingen en Leanreis binnen Tergooi hebben de bestuurders de afdelingen bezocht voor Gemba walk waarbij ze in gesprek gingen met de medewerkers en leidinggevenden. Hierbij zijn verpleegafdeling Longgeneeskunde, Polikliniek Dermatologie, Intensive Care en de keuken bezocht. Bij de terugkoppeling hebben bestuurders de verbazingen gedeeld en heeft het gesprek plaats gevonden over de wijze waarop Leader Standard Work wordt ingericht onder de aanwezige bestuurders. Na het bezoek aan de Obeya van Tergooi en het presenteren van het dagstartbord van Raad van Bestuur is onder het genot van een broodjes nader kennis en ervaring uitgewisseld. Bestuursleden hebben deze bijeenkomst met een 8,4 beoordeeld. Zie de evaluatie op lidz.nl/verslagen-bijeenkomsten

Jeff Kaas wederom zeer inspirerend!

Voor de Lidz deelnemers die gevorderd zijn in het Lean denken en werken is, in samenwerking met VvAA , de inspiratiesessie Jeff Kaas georganiseerd op 14 april bij Beter Future in Austerlitz (nabij Zeist). Het was een inspirerende sessie op een inspirerende locatie. Jeff Kaas is CEO bij Kaas Tailored (Washington) en een goede bekende binnen het Lidz netwerk. Deelnemers hadden hun leerdoelen vooraf aangeleverd en vervolgens heeft er een open discussie plaats gevonden onder de deelnemers met Jeff als gespreksleider. Wat vooral een goede discussie opleverde was zijn stelling dat de toepassing van Lean ook op het principe van ‘pull’ dient te zijn en zijn vraag in hoeverre hoofd en hart hierbij verbonden zijn en vanuit welke ‘beliefs’ (overtuigingen) dat gebeurt. Ook de  sessie was volledig op basis van ‘pull’. Geen vooraf bedachte PowerPoint, maar werken met de vragen (leerdoelen) vanuit de deelnemers. Deelnemers hebben deze bijeenkomst met een 8,5 beoordeeld en de wens uitgesproken Jeff nogmaals uit te nodigen. Zie de evaluatie op lidz.nl/verslagen-bijeenkomsten

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor:

  • Gemba LUMC op 31 mei a.s. Raak geïnspireerd over de wijze waarop Lean vorm krijgt op afdelingen in het LUMC. Naast een presentatie over de introductie van Lean binnen LUMC bezoekt men ook afdelingen en gaat men in gesprek met medewerkers. Inschrijven kan tot uiterlijk 19 mei. Zie de Lidz kalender
  • Lidz Boekenclub “Beyond Heroes” op 1 juni. Neem deel aan dit experiment binnen Lidz en zoek samen met je collega’s de verdieping op dit thema. Inschrijven kan tot uiterlijk 23 mei. Zie de Lidz kalender
  • Lean symposium Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis op 10 juni 2016 met als thema: ‘Spreek jij al in patiëntwaarde? Hoe zorgen we dat patiëntwaarde handen en voeten krijgt en dat waardegedreven zorg het uitgangspunt vormt? Zie de Lidz kalender

Lean Bedrijventours

Een van de speerpunten van Lidz is het delen van netwerkcontacten. Peter Kabel, klinisch microbioloog Elisabeth Tweesteden ziekenhuis en een van de grondleggers van Lidz, heeft hier een aanzet voor gemaakt op Trello. Hiermee kunnen we netwerkcontacten zowel nationaal als internationaal, binnen en buiten de zorg uit wisselen. Zie Lean Bedrijventours op Trello. Heb je contacten die je wilt delen met Lidz connecties, meld je aan bij Miriam van Hattum, coördinator van Lidz. Samen zorgen we voor een sterk en duurzaam netwerk.

Van het Lidz bestuur:

Op 20 april vond de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vergadering van Lidz plaats. Tijdens deze vergadering hebben we officieel afscheid genomen van de bestuursleden Corina van Gelderen en Henk Veraart. Marc Rouppe van der Voort en Rob Dillmann spraken Corina en Henk vol waardering toe. Corina als een van de pioniers binnen Lidz met haar sterke en enthousiaste vertegenwoordiging in de Care sector. Met haar gedrevenheid, expertise in de Kata methode en de kunst van het klein maken een zeer gewaardeerd bestuurslid. Henk met zijn gedrevenheid, innovatieve ideeën en energie gaan we ook ontzettend missen. De nieuwe bestuursleden worden medio juni bekend gemaakt.

Website Lidz

De bouw van de Lidz website 2.0 vordert gestaag. De aanleiding tot het bouwen van de website is dat de huidige website onvoldoende voorziet in:
-        actief uitwisselen van kennis en ervaring;
-        gebruiksvriendelijkheid;
-        frisse en dynamische uitstraling.
We streven naar het live gaan van de nieuwe website op 1 juni 2016. Samen met de nieuwe website zal ook de huisstijl van Lidz worden vernieuwd.

Agenda voor de komende weken:

Nieuwe uploads op de site:

Nieuwe organisatie lid van het Netwerk:

Nieuwe Netwerkleden:

Vragen, opmerkingen of wil je iets delen met het netwerk via de nieuwsflidz? Neem contact op met de redactie via:
Corine Hollander, Thea van Zon, Tineke van Veen, Marjolijn de Bruijn, Rik Brom en Miriam van Hattum
Copyright © 2016 Lidz, All rights reserved.