Copy
Nieuwsbrief juli Amelander historie
View this email in your browser
Het bestuur van de Heerlijkheit Ameland
Hoe werd het bestuur in de dorpen op Ameland geregeld in de afwezigheid van de Heer van Ameland? Dat leest u in dit artikel. Lees verder>>>
Nieuw boek Straatsma dit najaar te koop
Waarom schoof vroeger de pastoor aan bij vergaderingen van de katholieke boeren in Buren? En waarom vonden Hollumer jongens het helemaal niet erg om op zolder tussen gedroogde plakken mest – toe’t op zijn Amelands – te slapen? Ook al zaten die ’vol met levendig goëd’ en liepen ze er vlooienbeten van op. In zijn nieuwe boek Ameland, dat dit najaar verschijnt, geeft oud-huisarts en amateur-historicus Oense Straatsma uit Ballum antwoord op die vragen.
Meer informatie>>>
Vroegste vermelding hervormde kerk te Hollum uit 1678
Het gemeentearchief op Ameland bevat bijzondere archiefstukken. Eén daarvan is de bovenstaande kopie ('copia') over de opening van de hervormde kerk te Hollum uit 1678. Bij het onderzoek naar de gebrandschilderde ramen uit deze kerk werd dit archiefstuk gevonden. Het geeft ons een idee hoe de opening van de hervormde kerk in Hollum verliep. In 1569 was de vorige hervormde kerk verwoest dus was de kerk pas na 100 jaar hersteld. Tot op heden... lees verder>>>
Laatste berichten van

amelanderhistorie.nl



In the 09/25/2015 edition:

De Sneuper 119: de Amelander families Colmer en Adema

By Anonymous on Sep 25, 2015 01:53 pm
Het herfstnummer van 2015 De Sneuper 119, ledenblad van HVNF, heeft als coververhaal 'Dokkumer zeeheld in Slag bij Kamperduin'. Tijdens deze zeeslag in 1797 was Dooitzen Eelkes Hinxt kapitein op de Beschermer. Nykle Dijkstra heeft hiermee een prachtig verhaal tot in detail uitgezocht en beschreven!   Wibo Boswijk beschrijft in zijn artikel 'Een Friese love story in de 17e eeuw' de aankoop van 17e eeuwse Friese portretschilderijen en het bijzondere verhaal...
Read in browser »
share on Twitter Like De Sneuper 119: de Amelander families Colmer en Adema on Facebook

Presentatie nieuwe website AlleFriezen

By Anonymous on Sep 24, 2015 12:21 pm
Op woensdag 23 september werd de vernieuwde website van AlleFriezen gepresenteerd in het provinciehuis in Leeuwarden. Om 14.25 werd de vernieuwde website door de bekende skûtsjeskenner Klaas Jansma gelanceerd. Dit is de derde versie van de genealogische website sinds het in 2007 werd opgericht. In tussentijd heeft het bedrijf Picturae en hun dochterbedrijf Alle Handen, dankzij de financiële steun en hulp van Friese gemeentes, instellingen en vrijwilligers, ruim 13 miljoen aktes ontsloten die nu...
Read in browser »
share on Twitter Like Presentatie nieuwe website AlleFriezen on Facebook

Nieuwbouw RK-kerk Ameland van start

By Anonymous on Sep 14, 2015 01:00 pm
Bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft een machtiging verleend aan de St. Clemensparochie van Ameland voor de herbouw van de kerk.   Na de brand op 5 februari 2013, die het kerkgebouw nagenoeg helemaal verwoestte, is het parochiebestuur onder leiding van de heer Jongsma van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland in overleg met Donatus Verzekering en andere betrokkenen aan de slag gegaan met de plannen voor herbouw. Dat bleek een zeer intensief proces...
Read in browser »
share on Twitter Like Nieuwbouw RK-kerk Ameland van start on Facebook

Dam naar Ameland

By Anonymous on Sep 13, 2015 10:26 pm
Door André Staal   In 1846 verschijnt van W. van Peijma “Verslag over de aansluiting van Ameland aan de Vrieschen Wal en de opslijking van het wad.” Het motto van het boekje luidt: “Vervult de aarde en onderwerpt ze.” Het plan van Peijma behelst het aanleggen van een dam over het wantij tussen Ameland en de vaste wal. Behalve deze dijk zal er ook een dijk moeten komen vanaf De Hon in oostelijke richting naar en over de Engelsmanplaat. Pas als het wad door de afzetting van slib en zand hoog...
Read in browser »
share on Twitter Like Dam naar Ameland on Facebook

Gedichten uit poëziealbum van Anne J. Geerling (1853-1910)

By Anonymous on Sep 11, 2015 09:48 am
Anne Jeannette Geerling (1853-1910) was geboren te Urk als dochter van de geneesheer Arrien Maximiliaan Geerling en Anna van Elk. Vader Arrien M. Geerling schijnt een periode als geneesheer op Ameland gewerkt te hebben, hoewel daar geen gegevens van bekend zijn. Jeanette Geerling trouwde op 29 april 1881 met Jan Albert van Iddekinge Hofkamp (1854-1918) met wie zij twee kinderen kreeg. Niet lang na hun huwelijk gingen ze in Nijmegen wonen waar hun kinderen werden geboren. Daar was Jan...
Read in browser »
share on Twitter Like Gedichten uit poëziealbum van Anne J. Geerling (1853-1910) on Facebook

Opening badhuis op Ameland in 1880

By Anonymous on Sep 04, 2015 10:00 pm
Nes op Ameland, 16 junij 1880   Gisteren had de, ook in de dagbladen aangekondigde inwijding plaats van het nieuwgebouwde badhuis alhier. De inwoners toonden hunne belangstelling door het uitsteken van vlaggen, terwijl hier en daar ook reeds vroeg het feestgewaad werd opgemerkt. Er heerschte, vooral bij de jeugd eene zekere stemming , die het duidelijk liet zien: ‘dat er wat aan de' hand was". Geen wonder; want reeds Zondag was de pret begonnen voor het jonge volkje, door de aankomst en...
Read in browser »
share on Twitter Like Opening badhuis op Ameland in 1880 on Facebook

Symposium 'Wadden op de kaart'

By Anonymous on Sep 03, 2015 11:24 am
Op donderdagmiddag 15 oktober organiseert Tresoar, in samenwerking met de Waddenacademie, het symposium 'Wadden op de kaart'. Aan de hand van historische kaarten van het Waddengebied geven schrijver Kester Freriks, landschapsarchitect Els van der Laan en historicus Albert Buursma hun visie op dit buitenbeentje van de Nederlandse natuurgebieden. Pagina-afbeelding   ​Dagvoorzitter Meindert Schroor vertelt vanuit zijn positie als directeur Cultuurhistorie bij de Waddenacademie over...
Read in browser »
share on Twitter Like Symposium 'Wadden op de kaart' on Facebook




Recent Articles:

Bijzondere tekeningen van badhuis Nes uit 1879 geschonken
E-book 'Buren in kadastraal perspectief' op komst
Overzicht schippers reddingsstation Nes (1824-1947)
Bouw van bunkermuseum op Ameland vordert gestaag
Beginjaren van V.V. Geel Wit (1934-1940)
NIEUW: 
<<<VIND UW VOOROUDERS VIA AMELANDERS.COM>>>
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Amelander Historie, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp