Copy
Nieuwsbrief juli Amelander historie
View this email in your browser
Laatste berichten van

Alle artikelen - amelanderhistorie.nlIn the 05/27/2020 edition:

Ameland en de oorlog 1940-1945 door pastoor W.M. Kaalberg

By Anonymous on May 27, 2020 06:22 pm
In het archief van het St. Clemens rectoraat bevindt zich o.a. het Registrum Memoriale. Hierin het geschreven verslag en verantwoording van W. Kaalberg, pastoor op Ameland van 1940 tot 1950, en in de laatste oorlogsjaren lid van de ondergrondse staf van de Binnenlandse Strijdkrachten op Ameland. Dit verslag is hieronder woordelijk overgenomen. De foto's komen uit mijn persoonlijk archief, het RK-archief en uit het beeldarchief van De Ouwe Pôlle. Door Anne de Jong Wilhelmus Hermanus Kaalberg,...
Read in browser »
share on Twitter Like Ameland en de oorlog 1940-1945 door pastoor W.M. Kaalberg on Facebook

De riskante reis van Cornelis de Vries

By Anonymous on Apr 26, 2020 08:04 am
In een uitgave van het blad de Blauwe Wimpel werd dit artikel gevonden. Het is aanvankelijk geschreven door Klaas Kemp uit Wormer. Klaas Klemp heeft na de oorlog enige tijd als werktuigkundige bij de HSM gevaren.  Hij raakte gefascineerd door de verhalen die hij in de vijftiger jaren aan boord hoorde van de oudgedienden die de oorlog op zee hadden meegemaakt en zelfs aan boord van de “Nigerstroom” hadden gevaren. Kemp heeft een boek geschreven met verhalen over de schepen...
Read in browser »
share on Twitter Like De riskante reis van Cornelis de Vries on Facebook

Sprookjes van Grimm in de Waddentalen bijna klaar

By Anonymous on Mar 29, 2020 06:04 pm
Sinds 2017 werkt een groep Amelander vrijwilligers aan de vertaling van de sprookjes van Grimm in het Amelands. Dit is onderdeel van een project waarbij er 50 sprookjes van Grimm in de Waddentalen overgezet worden. Deze talen zijn het Schiermonnikoogs, Terschellings en Amelands. Momenteel zijn alle sprookjes in het Amelands vertaald en controleren de vrijwilligers of ze correct zijn vertaald. Amelands is vooral een spreektaal dat maakt het lastig de sprookjes in het Amelands vast te leggen. De...
Read in browser »
share on Twitter Like Sprookjes van Grimm in de Waddentalen bijna klaar on Facebook

Startschot van de Canon van Ameland

By Anonymous on Mar 28, 2020 12:54 pm
Op woensdag 22 januari jl. werd door stichting ‘De Ouwe Pôlle’ in het Natuurcentrum de canon van Ameland-bijeenkomst georganiseerd. Onder leiding van Asing Walthaus werden de binnengekomen gebeurtenissen en personen besproken en de hoofdlijnen voor de canon uitgezet. Ruim veertig belangstellenden deelden deze avond hun kennis van de Amelander geschiedenis. Aan het eind van de avond werd een canoncommissie samengesteld. Zij gaan de komende maanden alle binnengekomen gebeurtenissen en personen...
Read in browser »
share on Twitter Like Startschot van de Canon van Ameland on Facebook

De opkomst en groei van het Noordzeebad op Ameland (2)

By Anonymous on Mar 05, 2020 05:24 pm
Eindelijk nog kunt ge gaan wandelen en dwalen door de duinen, die inderdaad prachtig zijn, en die eene keur van bloemen en planten aanbieden, in de heerlijke valleijen groejjende , terwijl de hooge spitse toppen dier duinen u een vergezigt geven, zoo mooi als ge welligt nooit te voren zaagt. Lezer, mogt ge na mijn artikel gelezen te hebben, kunnen besluiten om te gaan, dan raad ik u nog, vraag eerst aan de reeds genoemde directie de inlichtingen die ge nog zoudt kunnen behoeven. Ge zult dan...
Read in browser »
share on Twitter Like De opkomst en groei van het Noordzeebad op Ameland (2) on Facebook

Amelander honderdjarigen: van oud tot oudste

By Anonymous on Mar 03, 2020 05:32 pm
Aan Pieter Jan en Tineke Borsch van Ameland Genealogie stelden we de vraag hoeveel honderdjarigen Ameland sinds 1800 heeft gehad. Pieter Jan en Tineke Borsch hebben ruim 90.000 Amelanders in hun database staan. Op basis daarvan is deze lijst samengesteld en vervolgens aangevuld met informatie uit oude kranten en van familieleden. 1. Eelke Bakker (1910-2020), leeftijd 109,8 jaar Sinds 7 maart 2018 is Eelke de oudste nog levende man in de Benelux. Sinds 4 augustus 2018 is hij ook de oudste...
Read in browser »
share on Twitter Like Amelander honderdjarigen: van oud tot oudste on Facebook

De beginjaren van de boerderij van mijn vader

By Anonymous on Mar 02, 2020 04:36 pm
Boerderij van J.W. de Jong (1934-2018) Tijdens het opruimen van oude papieren kwam ik een stapel boekhoudrapporten van mijn vader tegen. Die waren van zijn eerste jaren als zelfstandig boer. Thans 60 jaar geleden. Daaruit komt een beeld naar voren dat misschien voor andere boerengezinnen herkenbaar is. Voor de huidige generatie is het misschien aardig om te lezen hoe die geschiedenis gelopen is. De boekhouder was Simon Elgersma wie vorig jaar op hoge leeftijd overleed. Door Anne de...
Read in browser »
share on Twitter Like De beginjaren van de boerderij van mijn vader on Facebook

Bakker Jan Frederik van der Laag

By Anonymous on Dec 25, 2019 09:22 am
De plek van de bakkerij aan de Westerlaan in Hollum In het boekje 'Ameland in oude ansichten' (J. Bouwman, 1986) vinden we op foto nr. 71 de Westerlaan in Hollum. De tekst bij de foto luidt als volgt: 'De Westerlaan in Hollum met rechts het huis van Doeke Bakker, waarin hij een bakkerij had. Later zette J.F. van der Laag hier de bakkerij voort. Links daarvan zien we het schuurtje van Douwe Gerrits Bakker. U ziet hem zelf staan als de persoon uiterst rechts op de foto. Het...
Read in browser »
share on Twitter Like Bakker Jan Frederik van der Laag on Facebook

De Kronkel - Frans Kappenburg

By Anonymous on Dec 16, 2019 08:37 pm
Relaas van een herinnering 52 jaar na de start van de nog steeds legendarische discotheque/popcentrum  de Kronkel valt het doek voor dit bijzondere gebouw. Direct naast de haven in de Ballumerbocht bouwde boer Bote Smid in de vijftiger jaren uit Nes een garnalendrogerij. Garnalen werden in de getijden haven aan de wal gebracht en tot veevoer gedroogd in de twee kappige schuur van rode bakstenen. In de zestiger jaren sloot de garnalendrogerij en werd het een winterstalling voor caravans en...
Read in browser »
share on Twitter Like De Kronkel - Frans Kappenburg on Facebook

Help mee met de Canon van Ameland

By Anonymous on Dec 13, 2019 02:29 pm
Stichting De Ouwe Pôlle wil met uw hulp een Canon van Ameland samenstellen. Een canon is een soort tijdlijn met vensters (thema's). Deze vensters bestaan uit de 50 belangrijkste gebeurtenissen en personen uit het Amelander verleden. Welke personen en gebeurtenissen dit zijn, bepaalt het publiek. Iedereen kan vijf belangrijke gebeurtenissen en vijf personen aandragen. Op woensdag 22 januari 2020 zullen de binnengekomen gebeurtenissen en personen voor de canon worden gepresenteerd in het...
Read in browser »
share on Twitter Like Help mee met de Canon van Ameland on Facebook

Besmettelijke ziekte op Amelander schip ‘Jan en Cornelis’

By Anonymous on Dec 10, 2019 09:39 am
Bij het zoeken naar overlijdens van Amelanders in Amsterdam ontdekten we dat in 1821 in een korte periode veel bemanningsleden van het pinkschip ‘Jan en Cornelis’ stierven. Dit schip stond onder gezag van de Amelander kapiteins Jacob Clasen Duijf (1760-1844) en zijn schoonzoon Gribbert de Jong (1795-1860). Twee kapiteins op een schip is best bijzonder. Aan boord bevonden zich meer Amelander bemanningsleden. Wat was de oorzaak van de vele sterfgevallen op het schip? Dankzij de kranten uit die...
Read in browser »
share on Twitter Like Besmettelijke ziekte op Amelander schip ‘Jan en Cornelis’ on Facebook

Omgekomen Poolse sergeant uit 1941 geïdentificeerd

By Anonymous on Nov 27, 2019 11:08 am
Vorige week werd bekendgemaakt dat een in Nijmegen begraven Poolse vlieger is geïdentificeerd. Het gaat om de sergeant Walenty Sieczka. Hij lag eerder begraven op Ameland en werd later overgebracht naar de begraafplaats in Nijmegen. Afgelopen donderdag werd een ceremonie gehouden waarbij de Poolse ambassade, familie van de sergeant en burgemeester Bruls van Nijmegen aanwezig waren. Bij het graf werden kransen en bloemen gelegd. In de nacht van 18 juni 1941 voerde bommbercommande een aanval uit...
Read in browser »
share on Twitter Like Omgekomen Poolse sergeant uit 1941 geïdentificeerd  on Facebook

De ‘vlesse brandewijn’ inspireerde Amelander Oranje-oproer

By Anonymous on Nov 27, 2019 07:38 am
In de zomer van 1799 deden Engelse en Russische troepen een inval in Noord-Holland. Nederland heette toen de Bataatsche Republiek en was verbonden met Frankrijk. Samen voerden die beide staten oorlog tegen de Engelsen en de Russen. Bij de invallers in Holland was ook de erfprins, de latere Koning Willem I. Die sprak op vaderlandse bodem geestdriftig over het herstel van de oude vaderlandse grondwet. Alsof die niet zeer omstreden was geweest. Op Ameland hadden ze daarvan aanvankelijk weinig...
Read in browser »
share on Twitter Like De ‘vlesse brandewijn’ inspireerde Amelander Oranje-oproer on Facebook

Het huis aan de Reeweg 17 in Nes

By Anonymous on Nov 11, 2019 07:51 pm
Op 22 mei 1852 kocht de stamvader van de familie De Jong, Sipke Gerbens de Jong, het huis en tuin aan de Reeweg nr. 14 in Nes. Het huisperceel had een grootte van 3 roeden 37 ellen en het tuinperceel 13 roeden 14 ellen. Volgens de huidige maateenheden 21 are en 60 centiare. De koopprijs was 900 gulden. De verkoper was Adriaan Zaal Stroband, notaris te Harlingen. De bewoner en huurder was notaris Meyer, die er tot 12 mei 1853 in mocht blijven wonen. Daarna kwam de zoon van de eigenaar, Jan...
Read in browser »
share on Twitter Like Het huis aan de Reeweg 17 in Nes on Facebook

Winterprogramma 2019-2020 van stichting ‘De Ouwe Pôlle Ameland’

By Anonymous on Sep 27, 2019 12:17 pm
Iedere winter organiseert stichting ‘De Ouwe Pôlle’ een serie interessante lezingen over de Amelander cultuurhistorie. Deze lezingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk. In de winter van 2019/2020 vinden de volgende lezingen plaats:   De geschiedenis en bijzonderheden van de Amelander begraafplaatsen Funerair-deskundige Leon Bok zal deze avond vertellen over de geschiedenis van de begraafplaatsen op Ameland. Op Ameland zijn drie openbare begraafplaatsen te Hollum, Ballum en Nes en...
Read in browser »
share on Twitter Like Winterprogramma 2019-2020 van stichting ‘De Ouwe Pôlle Ameland’ on Facebook

100-jarig bestaan nieuwe rooms-katholieke kerkhof (1914-2014)

By Anonymous on Aug 15, 2019 03:01 pm
“MIDDEN IN HET LEVEN STAAN WIJ IN DE DOOD” Nadat in 1878  de nieuwe r.k. kerk van bouwmeester Pierre Cuypers en bouwpastoor Otgerus Scholten aan de weg naar Buren gereed gekomen was, lag het in 1847 aangelegde en door pastoor Westers ingewijde kerkhof aan de Ballumerweg verder van de kerk verwijderd. Daarom had pastoor Scholten het plan opgevat om een nieuw kerkhof nabij de nieuwe kerk aan te leggen. Hij had hiervoor persoonlijk al grond in de nabijheid van de kerk aangekocht maar mocht...
Read in browser »
share on Twitter Like 100-jarig bestaan nieuwe rooms-katholieke kerkhof (1914-2014) on Facebook

De opkomst en groei van het Noordzeebad op Ameland (1)

By Anonymous on Aug 10, 2019 04:33 pm
Het zwemmen in zee of rivier werd tot de achttiende eeuw door gegoede burgers als een onzedelijk volksvermaak beschouwd. Geleidelijk ontstond echter ook een andere badpraktijk. Artsen, hygiënisten en moralisten liepen voorop om het verband tussen wind, lucht, zee, golven, strand en duinen aan te tonen en raakten over het verrassend gunstige effect op lichaam en ziel niet uitgepraat. En vanaf ongeveer 1750 kwam onder hun aanvoering en begeleiding uit de vollopende steden een jaarlijks...
Read in browser »
share on Twitter Like De opkomst en groei van het Noordzeebad op Ameland (1) on Facebook

Uit het ordonnantieboek van Ameland (3)

By Anonymous on Aug 07, 2019 02:53 pm
Hoewel Ameland niet door de rundveepest is getroffen, voelt men op het eiland toch wel de economische gevolgen ervan. Zo blijven bv. in 1720 verscheiden landerijen onder Hollum en Ballum onverhuurd 'door gebrek aan beesten.' In 1720 komen er nieuwe berichten over het uitbreken van de pest en weer verschijnen er plakkaten tot wering van schepen en goederen van besmette plaatsen. Hoewel executeurbiersteker Metz met zijn assistenten ook nu toezicht houdt, krijgt hij ditmaal militaire bijstand....
Read in browser »
share on Twitter Like Uit het ordonnantieboek van Ameland (3) on Facebook

Herdenking verdrinking paarden van reddingboot Ameland

By Anonymous on Aug 07, 2019 01:19 pm
Op 14 augustus a.s. wordt op Ameland het feit herdacht dat 40 jaar geleden acht paarden op tragische wijze verdronken tijdens een reddingsoperatie.  Bij de reddingsactie van het Duitse zeiljacht de Windspiel 4 op 14 augustus 1979, verdronken op Ameland acht paarden bij de lancering van de reddingboot. Nadat de reddingsboot  was gelanceerd, werden de dieren mee de diepte in gesleurd door de zes ton zware bootwagen die in een mui terecht kwam. De paarden zijn in de duinen begraven,...
Read in browser »
share on Twitter Like Herdenking verdrinking paarden van reddingboot Ameland   on Facebook

Vlag wappert ruim drie eeuwen over Ameland

By Anonymous on Aug 05, 2019 06:45 pm
Overal op Ameland wappert de vlag van het eiland. Meestal is er wel een bries die ervoor zorgt dat goed te zien is, wat er allemaal op te zien is. Het oudste spoor van de Amelander vlag is ruim drie eeuwen oud. Al die tijd is zij niet even uitbundig gebruikt. Zij raakte een tijdlang in vergetelheid. Toen de teruggevonden vlag in 1950 als gemeentevlag werd vastgesteld, zag men de kleur van de schuine balkjes niet zo goed. Die oorspronkelijk blauwe banen werden toen voor zwart aangezien. Door Jos...
Read in browser »
share on Twitter Like Vlag wappert ruim drie eeuwen over Ameland on Facebook

Visie van gemeente Ameland op de begraafplaatsen

By Anonymous on Jul 29, 2019 10:54 am
Op 21 mei vond er een informatiebijeenkomst over het gemeentebeleid voor de historische begraafplaatsen in het gemeentehuis plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd de visie van de gemeente op de begraafplaatsen gepresenteerd en volgde een toelichting op het voorgenomen beleid. Ruim veertig belangstellenden kwamen hierop af. De volgende vragen stonden centraal: hoe gaat de gemeente Ameland om met de historische begraafplaatsen op het eiland? Zijn de begraafplaatsen vooral van waarde, of zijn ze...
Read in browser »
share on Twitter Like Visie van gemeente Ameland op de begraafplaatsen on Facebook

De Keeg op Ameland

By Anonymous on Jul 19, 2019 01:35 pm
Een stukje ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied rondom de Slenk.  Op vrijdag 21 augustus 2009 kregen de leden van de LTO afdeling Ameland de mogelijkheid, om onder de deskundige leiding van Jefrey Huizinga van Staatsbosbeheer, een excursie door natuurontwikkelingsgebied De Keeg mee te maken. Met veel enthousiasme vertelde hij over de ingrepen die SBB in dit gebied heeft gedaan en welke botanische ontwikkelingen zich nu na 4 jaar voordoen. De aanwezige boeren waren toch wel onder de...
Read in browser »
share on Twitter Like De Keeg op Ameland on Facebook

Kerktoren Hollum in de steigers voor restauratie

By Anonymous on Jul 18, 2019 09:31 pm
Dit najaar wordt de kerktoren aan de Oosterlaan in Hollum grondig gerestaureerd. De restauratie is onderdeel van het geplande onderhoud aan de toren. Bij deze restauratie wordt onder meer een deel van metselwerk vernieuwd en worden het voegwerk en het ankerwerk hersteld. De westelijke topgevel wordt opnieuw opgemetseld en de oostelijke topgevel gedeeltelijk. Daarnaast worden onder meer de vloeren, de galmopeningen, de wijzerplaten, het torenkruis en het gehele dak hersteld. De...
Read in browser »
share on Twitter Like Kerktoren Hollum in de steigers voor restauratie on Facebook

Nieuw boek 'Van tenthuisje tot duinvilla' van Jan de Koning

By Anonymous on Jul 17, 2019 07:23 pm
Recent verscheen het boek 'Van tenthuisje tot duinvilla' van Jan de Koning. Dit boek beschrijft een stukje geschiedenis van het toerisme in Hollum op Ameland vanaf de Tweede Wereldoorlog. Het eerste deel gaat over het tentenkamp dat in de duinen lag, het tweede deel spitst zich toe op de ontwikkeling van het recreatiegebied rond camping Boomhiemke. Het boek bevat veel verhalen van mensen die hun vakanties in dit deel van Ameland doorbrachten, aangevuld met de herinneringen van eilanders...
Read in browser »
share on Twitter Like Nieuw boek 'Van tenthuisje tot duinvilla' van Jan de Koning on Facebook

De negentiende eeuwse schilder Gerrit Postma

By Anonymous on Jul 17, 2019 05:51 pm
Hoe een op Ameland geboren weesjongen een succesvol kunstenaar en “miljonair” werd Nog niet zo lang geleden ontving ik van Dolph Kessler een mooi geschenk. Het zijn twee boeken, die het kunstenaarsleven beschrijven van de op Ameland geboren schilder Gerrit Postma (1819 - 1894).  Menig kunstenaar is gedoemd om in armoede te leven, maar dat was ondanks zijn moeilijke start niet het leven wat Gerrit Postma leidde. Hij was een succesvol schilder, die zich kon permiteren om te reizen en...
Read in browser »
share on Twitter Like De negentiende eeuwse schilder Gerrit Postma on Facebook

Beroemde Mondriaan en huisje Ruhwandl

By Anonymous on Jul 16, 2019 09:56 pm
Wat heeft de beroemde kunstschilder Piet Mondriaan (1872-1944) met het inmiddels gesloopte huisje Ruhwandl in Nes te maken? Zo’n beroemdheid en dat huisje breng je niet snel met elkaar in verband. Toch leidde een vraag uit Australië tot de ontdekking dat Mondriaan tussen 1908-1910 een portret van Gerarda Boogers (1891-1968) maakte. Zij trouwde in 1912 met Ernst Otto Max Ruhwandl (1886-1946). Ernst Ruhwandl kocht in 1933 het huisje in Nes dat later naar hem vernoemd zou worden. De vraag ging...
Read in browser »
share on Twitter Like Beroemde Mondriaan en huisje Ruhwandl on Facebook

Scheepsportretten van de familie Nagtegaal

By Anonymous on Jul 06, 2019 08:00 pm
Vorig jaar werd een schilderij met het schip ‘De Drie Tal Handelaars’ in Amsterdam geveild. Volgens de beschrijving was dit schilderij door de Amelander Hendrik Jans Nagtegaal (1750-<1818) gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat deze voormalige schipper meer schilderijen van schepen heeft gemaakt. Niet geheel toevallig voeren op die schepen ook Amelander schippers. Zijn neef Jan Barends Nagtegaal (1780-1864) heeft ook twee tekeningen van schepen gemaakt. Door vererving binnen de familie Nagtegaal...
Read in browser »
share on Twitter Like Scheepsportretten van de familie Nagtegaal on Facebook

Holwerders op de Kooiplaats en de Blieke op Ameland

By Anonymous on Jun 30, 2019 05:25 pm
Tjeerd Philippus Tjeerd is geboren op 8 maart 1750 in Brantgum. Hij huwde voor de eerste keer op 8 juni 1778, weliswaar in de Hervormde kerk van Holwerd, met Janke Jaspers uit dat dorp, maar er staat wel bij vermeld dat hij woonde op de Kooiplaats ten oosten van Buren op het eiland Ameland. Dat hij op Ameland werkte en woonde is verklaarbaar. Zijn jongere zus Froukje was in elk geval al vier jaar eerder op het eiland woonachtig. Zij was namelijk op 15 mei 1774 in de Hervormde kerk van Nes...
Read in browser »
share on Twitter Like Holwerders op de Kooiplaats en de Blieke op Ameland on Facebook

Het naoorlogse woningtekort op Ameland

By Anonymous on Jun 21, 2019 09:28 pm
Na de Tweede Wereldoorlog was er een groot woningtekort in Nederland. De vraag naar woningen was zo groot dat door de Rijksoverheid maatregelen werden genomen om de schaarse bouwmaterialen over het land te verdelen. Er werden contigenten woningen toegekend aan verschillende regio’s. Met name in het westen van het land waren de problemen groot en dit was in de jaren 1960 van de vorige eeuw nog niet opgelost. Ook op Ameland werd dringend de behoefte tot woonruimte gevoeld. Daarom werd door het...
Read in browser »
share on Twitter Like Het naoorlogse woningtekort op Ameland on Facebook

Hoe vier Amelander zeelieden omkwamen in de Tweede Wereldoorlog

By Anonymous on Jun 21, 2019 08:08 am
Deze keer gaan we vertellen over een viertal Hollumers die tijdens de Tweede Wereldoorlog niet alleen binnen een tijdsbestek van 3 maanden op zee omkwamen, maar ook door nauwe familiebanden met elkaar verwant waren. Jan de Vries, Jan Engels, Douwe Sparrius en Douwe Visser waren allen op zee of wellicht lag hun schip ergens in een haven, toen de oorlog uitbrak. Zij behoorden tot de 85 eilanders die onvrijwillig veelal werden betrokken bij al het oorlogsgeweld dat zich op zee...
Read in browser »
share on Twitter Like Hoe vier Amelander zeelieden omkwamen in de Tweede Wereldoorlog on Facebook

Titus Brandsma en Ameland

By Anonymous on Jun 15, 2019 10:13 am
Van 31 mei tot 10 juni speelde in Dokkum, in de Bonifatiuskapel, het muziektheater TITUS. Leven tussen stilte en stress. Het bewogen leven van pater Titus Brandsma. Wat was zijn connectie met Ameland? Er zijn enkele. Veruit de voornaamste was de Amelander kardinaal Jan de Jong. Daarnaast bracht onderzoek naar herinneringen aan St. Willibrord in Friesland Titus Brandsma naar Ameland. In een boekje, uitgegeven door Frisia Catholica uit 1939, gaat prof Brandsma uitgebreid in op zijn mening dat...
Read in browser »
share on Twitter Like Titus Brandsma en Ameland on Facebook

Herinneringen aan de oorlog van Lise de Boer

By Anonymous on May 04, 2019 09:32 pm
15 april is de officiële bevrijdingsdatum van Friesland. Ameland werd pas in juni 1945 van de Duitse bezetter verlost. In het onbeschrijflijk leed uit die bewogen oorlogstijd, dat de laatste maanden door herdenkingsbijeenkomsten uitgebreid in de media is geweest, is de herinnering van een achtjarig meisje een adempauze. leder jaar wanneer in onze tuin de perenboom in bloei staat en de spreeuwen onder de dakpannen nestelen, moet ik weer denken aan 10 mei 1940. Ik was toen acht jaar en zat in de...
Read in browser »
share on Twitter Like Herinneringen aan de oorlog van Lise de Boer on Facebook

Een bezoek aan den vuurtoren van Ameland in 1904

By Anonymous on Mar 22, 2019 12:55 pm
Het was een flinke wandeling, die we gemaakt hebben vanaf het dorpje Nes naar Hollum. Ruim twee uren bedraagt de afstand, doch we hebben er langer over gedaan, omdat we eerst een gedeelte van den weg door het duin hebben afgelegd. Even buiten Nes hebben we het mooie nieuwe kerkje gezien, waarvan de stichting te danken is aan  pastoor O. A. Scholten , die reeds veertig jaren aldaar de herderlijke bediening waarneemt en 'die niet wenscht te rusten, alvorens de stichting geheel voltooid...
Read in browser »
share on Twitter Like Een bezoek aan den vuurtoren van Ameland in 1904 on Facebook

Willem Dieters (1829-1899)

By Anonymous on Mar 20, 2019 05:09 pm
Een jaar of drie geleden schreef ik een kort stukje over Willem Dieters, een zeeman, koopman en winkelier te Buren in de periode 1855-1899. De aanleiding was een foto op Amelander Historie waarop een oudere man met een jongere vrouw stond. Het onderschrift gaf aan dat het zou gaan om Willem Dieters en zijn vrouw Yeke Hendriks Mosterman. Hier op reageerde zijn kleinzoon Gerard Dieters vanuit Melbourne (Australië). Hij was stellig in zijn overtuiging dat deze foto niet zijn grootvader betrof....
Read in browser »
share on Twitter Like Willem Dieters (1829-1899) on Facebook

Uit het ordonnantieboek van Ameland (2)

By Anonymous on Feb 24, 2019 09:20 am
Onder de Amelander schippers zijn erin 1724 en ook in volgende jaren nog steeds onwillige betalers, die hun zeebrieven niet voldoen. En ook is er nog steeds sprake van smokkelkroegen, want het smokkelen van sterke drank, zowel brandewijn en wijn als bier is op het eiland nog altijd schering en inslag. Dat gebeurt ook nog, als Willem Karel Hendrik Friso (de latere Willem IV) Erfprins van Ameland is geworden. In 1725 worden de prijzen voor drank opnieuw vastgesteld. De herbergiers mogen bier van...
Read in browser »
share on Twitter Like Uit het ordonnantieboek van Ameland (2) on Facebook

Jan Doedes reis naar het Oosten

By Anonymous on Feb 12, 2019 10:38 am
Een ware gebeurtenis voorgevallen op Ameland in september van `t jaar 1902. Verleden jaar `t was in september Had er iets plaats op Ameland Wat iedereen in spanning stemde Van het Oost tot Westeinde van `t eiland   Een oude man te Hollum wonend Jan Doedes was zijn naam Is vier dagen zonder voedsel dolend Langs strand en door het duin gegaan   Op een vroege Donderdagmorgen Ging hij zoo als hij altijd deed De koeien naar het land bezorgen Doch thans was hij niet gauw gereed Want toen...
Read in browser »
share on Twitter Like Jan Doedes reis naar het Oosten on Facebook

Opening van het badpaviljoen te Ballum

By Anonymous on Feb 10, 2019 12:02 pm
Nadat te Ballum ongeveer midden Mei een Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer was opgericht, namen de heeren W. B. Nobel, B. Visser en H. Nobel, allen te Ballum, het initiatief tot oprichting van een badpaviljoen. Dit werd niet zooals de bestaande paviljoens op Ameland in de duinen, maar op het open strand geplaatst, 't Ligt daar vanaf het strand gezien, als een oase in de woestijn, lafenis biedende aan hen die langs het strand een tocht maken van 't Oosten naar 't...
Read in browser »
share on Twitter Like Opening van het badpaviljoen te Ballum on Facebook

'Hoe kon ik wete dat ut ooit foarbij gaan sou'

By Anonymous on Feb 10, 2019 10:21 am
Foarech jaar stond ik soa rond april op un aven op de Lije. Dat is ut agrarisch gebied tussen Nes in Buren. Ut waar regenachtech in ut rook soa heerluk fris. Groeisaam weer. Ik waar allien met rondom mij duuzenden ganzen. Alle stikken lân satte fól. Feader gien mins te sien. Gés stond ur niet allien wat stiekels in zuring wat omhoog kwam. Ik werd ur sowaar nearklitsich fan. Ik docht an de jaren fan mien jeugd. Soas ik as kien te'gare met ôns hèèt in ôns groatfader alle dagen naar de kalfes...
Read in browser »
share on Twitter Like 'Hoe kon ik wete dat ut ooit foarbij gaan sou' on Facebook

Ige Andries

By Anonymous on Feb 05, 2019 06:23 pm
Ige Andries van Ameland (?) Op 31 december 1708 zeilde het schip de St. Pieter onder schipper Jochem Brons het Marsdiep op. De naam van de schipper doet Nederlands aan, maar is dat niet. De Sonttolregisters verstrekken in dit geval niet veel gegevens maar wel dat Joachim Brum of Brümm afkomstig was van Stettin, nu Szcecin, dat hij onder Zweedse vlag voer en dat hij Helsingør passeerde op 11 november 1708. De bestemming was Amsterdam.1 Gestaag voer de St. Pieter in december verder via de...
Read in browser »
share on Twitter Like Ige Andries on Facebook

Ontmoeting van Jan de Jong met paus Pius X in 1908

By Anonymous on Jan 20, 2019 03:26 pm
Deze keer een verhaaltje uit de tijd van het zogenaamde Rijke Roomse leven. De tijd dat pausen en bisschoppen nog macht en gezag ontleden aan hun ambt. Dit in tegenstelling tot vandaag de dag waarbij gezag op persoonlijke titel verdiend moet worden. De Amelander Jan de Jong, de latere kardinaal, studeerde na zijn priesterwijding van 1908 tot 1913 in Rome. Vrijwel maandelijks ging er een brief naar zijn vader Jan die bakker was in Nes. Die brieven werden vaak voorgelezen aan...
Read in browser »
share on Twitter Like Ontmoeting van Jan de Jong met paus Pius X in 1908 on Facebook

Mijn oude knuffelbeer en tante Kaatje

By Anonymous on Jan 18, 2019 05:26 pm
Lange felrood gelakte nagels, het zijn mijn eerste en enige herinneringen aan tante Kaatje.. Het zal 1949 geweest zijn, toen ze naar Ameland kwam om het graf van haar gesneuvelde zoon te bezoeken. Haar naam was Catherine Amelia Clarice Robinson. Op 26 juli 1940 probeerde een RAF vliegtuig, een Blenheim IV, met als piloot Charles Henry Robinson, een noodlanding te maken op de Boschplaat tussen Ameland en Terschelling. Door de klap werd het lichaam van de piloot samen met...
Read in browser »
share on Twitter Like Mijn oude knuffelbeer en tante Kaatje on Facebook

Gerlof Visser van Ameland: 'Hier in dit hok ben ik gelukkig.'

By Anonymous on Jan 10, 2019 06:33 pm
Een bezoek aan Gerlof Visser van Hollum op Ameland krijgt al gauw het karakter van een amusementsprogramma. Of is het soms niet puur entertainment wanneer hij je afwisselend de meest ingewikkelde knopen voordoet, sterke stukken vertelt uit zijn leven als zeeman/zeilamker/scheepstuiger/verzetsman, demonstreert hoe er op een zeilbank werd gewerkt, je en passant een uitgekookte 'bargepyst' in de hand legt, alle topleiden in Den Haag onbeschroomd etterlijers en ouwehoeren noemt, royaal de...
Read in browser »
share on Twitter Like Gerlof Visser van Ameland: 'Hier in dit hok ben ik gelukkig.' on Facebook

Uit het ordonnantieboek van Ameland (1)

By Anonymous on Jan 08, 2019 09:33 am
Waar waren we ook weer gebleven? O ja, bij de dreiging van de pest in het jaar 1712. Gelukkig is het eiland daar toen van verschoond gebleven, al zal deze gevreesde ziekte ook in latere jaren her en der de kop weer opsteken. In 1713 wordt het Westergat betond. er wordt een aantal zeetonnen gelegd voor de scheepvaart. Wybe Tekes Brouwer wordt datzelfde jaar octrooi verleend om 'dikke en zware bieren' te brouwen. Hij mag deze zowel aan herbergiers als aan particulieren bij het vat verkopen. In...
Read in browser »
share on Twitter Like Uit het ordonnantieboek van Ameland (1) on Facebook

Een barre winterreis naar Ameland

By Anonymous on Dec 30, 2018 08:35 pm
Op de dag af honderd jaar geleden pakte Jacob van der Laag (1881-1974) z’n spulletjes bijeen in de kazerne te Arnhem. De Amelander maakte zich op om de Kerstdagen op het eiland door te brengen. Nu was een reis in die dagen al een hele onderneming, maar de tocht die Van der Laag zou maken werd gedenkwaardig. Pas op 3 januari zou Van der Laag Hollum weten te bereiken. Het had nog langer geduurd, als Wierumer vissers niet een handje hadden geholpen. Zo baanden tien Amelanders zich een weg over het...
Read in browser »
share on Twitter Like Een barre winterreis naar Ameland on Facebook

Schipper Gooi Visser (1918- 2011)

By Anonymous on Dec 15, 2018 09:51 am
Het is woensdag 9 februari 2011. Het is een prachtige zonnige dag en het lijkt wel of het voorjaar al is begonnen. Op die dag wordt Gooi Visser begraven. Hij zal dit verhaal over zijn leven, zijn huwelijk met Aagje, zijn werk als beurtschipper en zijn reddingen als bemanningslid en schipper van de reddingboot niet meer lezen. Toen ik eind vorig jaar aan het verhaal over schipper Gooi Visser begonm, wist ik niet dat hij ziek was. Gelukkig was ik nog net op tijd om met hem en zijn vrouw een...
Read in browser »
share on Twitter Like Schipper Gooi Visser (1918- 2011) on Facebook

Japik de roggebroodbakker - Anne de Jong

By Anonymous on Dec 09, 2018 02:30 pm
Foto links: Op de wagen Klaas Oud van Thames Jan, Japik steekt de roggestuken omhoog. Foto rechts: De rogge komt uit de Vleijen, van het perceel met de naam Kokkedunen. Op de achtergrond de Algemene begraafplaats Dit keer een serie foto's van mijn opa Jacob de Jong, Japik was zijn bijnaam. Hij was boer en roggebroodbakker, evenals zijn vader Jan. Op de schrale akkerbouwgronden op Ameland werd voornamelijk, rogge, haver, aardappelen en bieten verbouwd.De rogge was meestal van het ras...
Read in browser »
share on Twitter Like Japik de roggebroodbakker - Anne de Jong on Facebook

40 jaar geleden: de melkpijpleiding van Ameland

By Anonymous on Nov 03, 2018 12:32 pm
Het is dit jaar 40 jaar geleden dat de commissaris van de Koningin Hedzer Rijpstra op 6 november 1978 de melkpijpleiding opende die tussen Nes en Holwerd liep. Het was de eerste lange melkpijpleiding die onder een zee doorliep en daarmee een internationale primeur. Deze pijpleiding van de samenwerkende boeren van Ameland kostte vier en een half miljoen gulden, waarvan het Ministerie van Landbouw de helft bijdroeg en was 15 kilometer lang. De komst van de melkpijpleiding was niet een...
Read in browser »
share on Twitter Like 40 jaar geleden: de melkpijpleiding van Ameland on Facebook

50-jarig jubileum Forza Musica

By Anonymous on Oct 21, 2018 12:39 pm
Forza Musica is op 7 februari 1968 gevormd uit “Kunst naar kracht” en “Looft den heer”. Beide muziekverenigingen kwamen uit Hollum. “Looft den heer” was de gereformeerde muziekvereniging en werd gedirigeerd door het schoolhoofd van de christelijke school. “Kunst naar kracht” was de algemene muziekvereniging in het dorp die werd gedirigeerd door Minne Kanger. Toen er besloten werd om beide muziekverenigingen samen te voegen, moest een nieuwe naam bedacht worden. Daarbij werden verschillende...
Read in browser »
share on Twitter Like 50-jarig jubileum Forza Musica on Facebook

100-jarig jubileum Brassband Canite Tuba

By Anonymous on Oct 13, 2018 07:43 am
Dit jaar bestaat brassband Canite Tuba 100 jaar. Een bijzonder jubileum dat op 17 maart bij de jaaruitvoering in de Boeg werd gevierd. De andere concerten zullen dit jaar ook in het teken van het jubileum staan. Tevens verscheen een jubileumboekje met foto’s en verhalen uit de lange geschiedenis van de brassband. Canite Tuba treedt gemiddeld 12 keer per jaar op en dat al decennialang. Bij veel uitvoeringen, concerten en evenementen zijn ze niet meer weg te denken. In dit stuk kijken we terug op...
Read in browser »
share on Twitter Like 100-jarig jubileum Brassband Canite Tuba on Facebook

Een terugblik op Ameland met Kees Brouwer

By Anonymous on Oct 04, 2018 11:22 am
Voormalig voorzitter van St. Bejaardencentrum “De Stelp” Vorig jaar werd in het augustusnummer van De Amelander de oprichting van zorgcentrum ‘De Stelp’ in Hollum beschreven. Daaruit bleek dat het zorgcentrum mede zijn 50-jarige bestaan aan het ‘driemanschap’ had te danken: de heren K. Zandstra, B. Hoekstra en ds. A.P. Peschar. Dankzij hun inzet werd ‘De Stelp’ in 1963 opgericht. Voor de organisatie van het zorgcentrum werden er twee besturen in het leven geroepen: een algemeen- en een...
Read in browser »
share on Twitter Like Een terugblik op Ameland met Kees Brouwer on Facebook

Lijst van Amelander commandeurs der walvisvaart

By Anonymous on Jan 01, 2018 06:26 pm
In de 17e en 18e eeuw kende Ameland door de walvisvaart een periode van ongekende welvaart. Omstreeks 1719 begonnen de Amelanders zich te bemoeien met de walvisvangst. Het vangen van walvissen was in die tijd een bijzonder ruig bedrijf. Niet alle walvisvangsten liepen even goed af. In het jaar 1777 kwamen veel Amelandse walvisvaarders vast te zitten in het poolijs. Al snel bleek dat de boten niet gebouwd waren voor deze omstandigheden en de boten zonken dan ook snel. Slechts enkele Amelanders...
Read in browser »
share on Twitter Like Lijst van Amelander commandeurs der walvisvaart on Facebook

Memori Boeck. De wereld van Pieter Cornelis Sorgdrager 1779-1826

By Anonymous on Dec 25, 2017 06:38 pm
Van Cornelis Pieter Sorgdrager zijn veel aantekeningen bewaard gebleven over het leven op het waddeneiland Ameland. Dit heeft geresulteerd in twee publicaties die qua naam nogal op elkaar lijken: Memori Boeck, De wereld van Cornelis Pieter Sorgdrager 1779-1826 (1983) en Memorij, het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager (1982). Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland' heeft op Ameland het Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager, de voormalige woning van de eilander chroniquer.   Sorgdrager, uit...
Read in browser »
share on Twitter Like Memori Boeck. De wereld van Pieter Cornelis Sorgdrager 1779-1826 on Facebook

Nassause Domeinraad Ameland

By Anonymous on Jul 19, 2017 01:22 pm
  Verwerving Eeuwenlang waren de Cammingha's heren van Ameland, tot deze Amelander tak in 1680 uitstierf. Ameland behoorde toen korte tijd toe aan de Schwartzenbergs. Goslinga en Burmania Schwartzenberg verkochten de vrije heerlijkheid Ameland in 1704 aan prinses Henriette Amalia van Anhalt-Dessau. ( NDR inv. Nr. 764, folio 54r )Sindsdien behoorde Ameland tot het bezit van de Friese Nassaus. In 1795 werden de heerlijke rechten verbeurd verklaard en Ameland bij de provincie...
Read in browser »
share on Twitter Like Nassause Domeinraad Ameland on Facebook

Overzicht van Amelanders waarvan het overlijden bij de rechtbank in Leeuwarden is aangegeven (1813-1853)

By Anonymous on Apr 12, 2017 09:09 pm
Overzicht van Amelanders waarvan het overlijden bij de rechtbank in Leeuwarden is aangegeven (1813-1853) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Overzicht van Amelanders waarvan het overlijden bij de rechtbank in Leeuwarden is aangegeven (1813-1853) on Facebook

Klappers met gegevens van Amelander leden van Jan Jacobs Gemeente (1772-1842)

By Anonymous on Apr 12, 2017 09:06 pm
Klapper met namen van leden Jan Jacobs Gemeente die naar andere gemeentes zijn overgegaan (1800-1842).   Klapper trouwboek Jan Jacobs gemeente Ameland (1772-1820).   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Klappers met gegevens van Amelander leden van Jan Jacobs Gemeente (1772-1842) on Facebook

Het register van overledenen en van hen die laatste sacramenten voorzien zijn Rooms-katholieke gemeente Ameland (1695-1850)

By Anonymous on Apr 12, 2017 09:04 pm
Het register van overledenen en van hen die laatste sacramenten voorzien zijn Rooms-katholieke gemeente Ameland (1695-1850) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Het register van overledenen en van hen die laatste sacramenten voorzien zijn Rooms-katholieke gemeente Ameland (1695-1850) on Facebook

Gestrand, Gered, Geborgen van Thijs Gras (verantwoordingsversie 2.0)

By Anonymous on Dec 24, 2016 06:41 am
Op 29 november 2016 is het boek “Gestrand, gered, geborgen. De strandingen van de ‘Malmö’ en de ’Tartar’ bij Ameland, november 1928” uitgekomen. In dit boek vindt u een rijk geïllustreerde beschrijving van de complexe redding en berging van een tweetal Scandinavische schepen geladen met hout die voor de kust van Ameland tijdens stormen zijn gestrand. Aan deze gebeurtenissen kleven tal van interessante aspecten die een leuk beeld geven van hoe dat er in die tijd op Ameland aan toe...
Read in browser »
share on Twitter Like Gestrand, Gered, Geborgen van Thijs Gras (verantwoordingsversie 2.0) on Facebook

Namenindex 'Gestrand, gered, geborgen'

By Anonymous on Aug 04, 2016 05:52 pm
Hieronder ziet u een overzicht van de personen die in het boek 'Gestrand, gered, geborgen' van Thijs Gras staan. Dit boek gaat over de strandingen van de Malmö en Tartar in november 1928 boven Ameland. Naar verwachting zal dit boek in het najaar verschijnen. Mocht u meer informatie over de onderstaande personen hebben dan kunt u dit mailen naar info@amelanderhistorie.nl    Bekijk ook het logboek van het onderzoek naar de stranding van de Malmö  (adsbygoogle =...
Read in browser »
share on Twitter Like Namenindex 'Gestrand, gered, geborgen' on Facebook

Kort, doch echt verhaal van commandeur Marten Jansen (1778)

By Anonymous on Jun 25, 2016 07:17 pm
Het verhaal van het verongelukken van het schip het Witte Paard van commandeur Marten Jansen uit Nes op Ameland in het rampjaar 1777.   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Kort, doch echt verhaal van commandeur Marten Jansen (1778) on Facebook

Overzicht van alle Amelander zeevarenden tijdens de Tweede Wereldoorlog

By Anonymous on Apr 21, 2016 03:18 pm
Veel eilander mannen zaten op zee toen de oorlog uitbrak. Een aantal kon in het eerste jaar van de oorlog, toen ons land nog neutraal was, tijdig afmonsteren en konden zo de oorlogsperiode op het eiland doorbrengen. De reizen waren echter lang en niet iedereen had de mogelijkheid of de kans om tijdig thuis te komen. Bovendien moest er ook geld verdiend worden en het was in die jaren niet altijd gemakkelijk om werk aan de wal te vinden.  Toen de Duitsers ons land binnen vielen waren de...
Read in browser »
share on Twitter Like Overzicht van alle Amelander zeevarenden tijdens de Tweede Wereldoorlog on Facebook

De tegenwoordige staat van Friesland - ds. Johannes Burger (1786)

By Anonymous on Jan 27, 2016 11:39 am
In dit e-book leest u een uitvoerige beschrijving van Ameland uit 'De Tegenwoordige staat van Friesland' geschreven door de hervormde predikant Johannes Burger uit Hollum in 1786.    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like De tegenwoordige staat van Friesland - ds. Johannes Burger (1786) on Facebook

Ameland, een kleine greep uit de historie - P. Heslinga (1984)

By Anonymous on Jan 26, 2016 06:02 pm
In dit boekje 'Ameland, een kleine greep uit de historie' van P. Heslinga uit 1984 leest u over diverse onderwerpen uit de Amelander geschiedenis. Over de staatskundige positie van Ameland, voornaamste welvaartsbronnen, aardrijkskundige namen, positie van Amelander vrouwen, scheepsstrandingen, verbinding met de vaste wal, dam naar Ameland  en de opkomst van het toerisme. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Ameland, een kleine greep uit de historie - P. Heslinga (1984) on Facebook

Schippers van het Wad - E. van der Geest (1984)

By Anonymous on Dec 10, 2015 10:37 am
Lees dit uitgebreide e-book met informatie over Amelander schippers(families), beurtschippers, beurtdiensten, veerboten, veerdiensten en stormen. Dit boekje is in 1984 door de heer E. van der Geest geschreven. Mocht u aanvullende gegevens hebben dan kunt u die mailen naar info@amelanderhistorie.nl. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Schippers van het Wad - E. van der Geest (1984) on Facebook

Straatnamenindex van Ameland

By Anonymous on Dec 09, 2015 05:37 pm
Op Ameland zijn diverse straatnamen naar Amelanders vernoemd die zich in het verleden verdienstelijk hebben gemaakt of om een andere reden een straatnaam hebben gekregen. In deze 'straatnamenindex' van gemeente Ameland leest u over de herkomst van de namen.    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Straatnamenindex van Ameland on Facebook

Schippers van de KNRM op Ameland voor 1916

By Anonymous on Dec 09, 2015 05:31 pm
Dit uitgebreide overzicht van schippers van de KNRM op Ameland voor 1916 is door dhr. J. de Vries samengesteld. Mocht u aanvullende gegevens of foto's van de personen of reddingen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@amelanderhistorie.nl   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Schippers van de KNRM op Ameland voor 1916 on Facebook

De zeevaartschool op Ameland en onderwijzer Dijkstra - P. Heslinga

By Anonymous on Dec 07, 2015 03:42 pm
Dit boekje over de zeevaartschool die in Nes op Ameland stond, is in 1984 door P. Heslinga geschreven. Uit heel het noorden kwamen jonge mannen naar Ameland om alles over de zeevaartkunde te leren. Ze kregen les van de zeer kundige onderwijzer Folkert Eeltjes Dijkstra. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like De zeevaartschool op Ameland en onderwijzer Dijkstra - P. Heslinga on Facebook

De ondergang van de walvisvaarder 'Christina' in 1741 - P. Dekker

By Anonymous on Dec 06, 2015 07:53 pm
Lees het onderstaand artikel 'De ondergang van de walvisvaarder Christina in 1741' geschreven door P. Dekker. U leest o.a. over walvisvaarders uit de Amelander families Schols en Van der Laag.  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like De ondergang van de walvisvaarder 'Christina' in 1741 - P. Dekker on Facebook

Inventarisatie waardevolle grafmonumenten in de gemeente Ameland

By Anonymous on Nov 24, 2015 08:57 am
In 2001 is een inventarisatie gemaakt van alle waardevolle grafmonumenten in de gemeente Ameland. Deze inventarisatie bestaat uit twee categorieën te weten: grafmonumenten ouder dan tweehonderd jaar deze zijn benoemd als monument en grafmonumenten ouder dan honderd jaar zijn benoemd als waardevol! Beide categorieën zijn van zoveel waarde dat ze beschermd moeten worden en behouden moeten blijven.   Het doel en het advies aan het gemeentebestuur was om in eerste instantie de oudste...
Read in browser »
share on Twitter Like Inventarisatie waardevolle grafmonumenten in de gemeente Ameland on Facebook

Schoolmeesters van Ameland sinds 1650

By Anonymous on Nov 18, 2015 12:42 pm
Bekijk dit overzicht van schoolmeesters op Ameland sinds 1650. De gegevens zijn per dorp gesorteerd en van de Fryske Akademy afkomstig.    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Schoolmeesters van Ameland sinds 1650 on Facebook

Onderwijs op Ameland (e-book)

By Anonymous on Nov 09, 2015 11:14 am
Bekijk dit boekje 'Onderwijs op Ameland' over de onderwijzers en scholen op Ameland.  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Onderwijs op Ameland (e-book) on Facebook

Boeren op Ameland (e-book)

By Anonymous on Nov 09, 2015 10:33 am
Bekijk het boekwerkje 'Boeren op Ameland' over de geschiedenis van de landbouw op Ameland.   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Boeren op Ameland (e-book) on Facebook
Recent Articles:

Namenindex 'Windscheppen op Ameland'
Memori Boeck - Cornelis Pieter Sorgdrager
Amelander sagen (1): Makreel
Foto's Oud Amelandt
Direct Toegang
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2020 Amelander Historie, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp