Copy
Nieuwsbrief juli Amelander historie
View this email in your browser
Laatste berichten van

Alle artikelen - amelanderhistorie.nlIn the 07/19/2019 edition:

De Keeg op Ameland

By Anonymous on Jul 19, 2019 01:35 pm
Een stukje ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied rondom de Slenk.  Op vrijdag 21 augustus 2009 kregen de leden van de LTO afdeling Ameland de mogelijkheid, om onder de deskundige leiding van Jefrey Huizinga van Staatsbosbeheer, een excursie door natuurontwikkelingsgebied De Keeg mee te maken. Met veel enthousiasme vertelde hij over de ingrepen die SBB in dit gebied heeft gedaan en welke botanische ontwikkelingen zich nu na 4 jaar voordoen. De aanwezige boeren waren toch wel onder de...
Read in browser »
share on Twitter Like De Keeg op Ameland on Facebook

Kerktoren Hollum in de steigers voor restauratie

By Anonymous on Jul 18, 2019 09:31 pm
Dit najaar wordt de kerktoren aan de Oosterlaan in Hollum grondig gerestaureerd. De restauratie is onderdeel van het geplande onderhoud aan de toren. Bij deze restauratie wordt onder meer een deel van metselwerk vernieuwd en worden het voegwerk en het ankerwerk hersteld. De westelijke topgevel wordt opnieuw opgemetseld en de oostelijke topgevel gedeeltelijk. Daarnaast worden onder meer de vloeren, de galmopeningen, de wijzerplaten, het torenkruis en het gehele dak hersteld. De...
Read in browser »
share on Twitter Like Kerktoren Hollum in de steigers voor restauratie on Facebook

Nieuw boek 'Van tenthuisje tot duinvilla' van Jan de Koning

By Anonymous on Jul 17, 2019 07:23 pm
Recent verscheen het boek 'Van tenthuisje tot duinvilla' van Jan de Koning. Dit boek beschrijft een stukje geschiedenis van het toerisme in Hollum op Ameland vanaf de Tweede Wereldoorlog. Het eerste deel gaat over het tentenkamp dat in de duinen lag, het tweede deel spitst zich toe op de ontwikkeling van het recreatiegebied rond camping Boomhiemke. Het boek bevat veel verhalen van mensen die hun vakanties in dit deel van Ameland doorbrachten, aangevuld met de herinneringen van eilanders...
Read in browser »
share on Twitter Like Nieuw boek 'Van tenthuisje tot duinvilla' van Jan de Koning on Facebook

De negentiende eeuwse schilder Gerrit Postma

By Anonymous on Jul 17, 2019 05:51 pm
Hoe een op Ameland geboren weesjongen een succesvol kunstenaar en “miljonair” werd Nog niet zo lang geleden ontving ik van Dolph Kessler een mooi geschenk. Het zijn twee boeken, die het kunstenaarsleven beschrijven van de op Ameland geboren schilder Gerrit Postma (1819 - 1894).  Menig kunstenaar is gedoemd om in armoede te leven, maar dat was ondanks zijn moeilijke start niet het leven wat Gerrit Postma leidde. Hij was een succesvol schilder, die zich kon permiteren om te reizen en...
Read in browser »
share on Twitter Like De negentiende eeuwse schilder Gerrit Postma on Facebook

Beroemde Mondriaan en huisje Ruhwandl

By Anonymous on Jul 16, 2019 09:56 pm
Wat heeft de beroemde kunstschilder Piet Mondriaan (1872-1944) met het inmiddels gesloopte huisje Ruhwandl in Nes te maken? Zo’n beroemdheid en dat huisje breng je niet snel met elkaar in verband. Toch leidde een vraag uit Australië tot de ontdekking dat Mondriaan tussen 1908-1910 een portret van Gerarda Boogers (1891-1968) maakte. Zij trouwde in 1912 met Ernst Otto Max Ruhwandl (1886-1946). Ernst Ruhwandl kocht in 1933 het huisje in Nes dat later naar hem vernoemd zou worden. De vraag ging...
Read in browser »
share on Twitter Like Beroemde Mondriaan en huisje Ruhwandl on Facebook

Scheepsportretten van de familie Nagtegaal

By Anonymous on Jul 06, 2019 08:00 pm
Vorig jaar werd een schilderij met het schip ‘De Drie Tal Handelaars’ in Amsterdam geveild. Volgens de beschrijving was dit schilderij door de Amelander Hendrik Jans Nagtegaal (1750-<1818) gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat deze voormalige schipper meer schilderijen van schepen heeft gemaakt. Niet geheel toevallig voeren op die schepen ook Amelander schippers. Zijn neef Jan Barends Nagtegaal (1780-1864) heeft ook twee tekeningen van schepen gemaakt. Door vererving binnen de familie Nagtegaal...
Read in browser »
share on Twitter Like Scheepsportretten van de familie Nagtegaal on Facebook

Holwerders op de Kooiplaats en de Blieke op Ameland

By Anonymous on Jun 30, 2019 05:25 pm
Tjeerd Philippus Tjeerd is geboren op 8 maart 1750 in Brantgum. Hij huwde voor de eerste keer op 8 juni 1778, weliswaar in de Hervormde kerk van Holwerd, met Janke Jaspers uit dat dorp, maar er staat wel bij vermeld dat hij woonde op de Kooiplaats ten oosten van Buren op het eiland Ameland. Dat hij op Ameland werkte en woonde is verklaarbaar. Zijn jongere zus Froukje was in elk geval al vier jaar eerder op het eiland woonachtig. Zij was namelijk op 15 mei 1774 in de Hervormde kerk van Nes...
Read in browser »
share on Twitter Like Holwerders op de Kooiplaats en de Blieke op Ameland on Facebook

Plannen voor herbouw Cammingha Slot

By Anonymous on Jun 28, 2019 08:06 pm
Op de locatie waar nu het gemeentehuis in Ballum staat, stond bijna 200 jaar geleden het slot van waaruit het heerlijkheid Ameland door de Erf- en Vrijheren werd bestuurd. Op 13 maart jl. presenteerde het bestuur en de raadgevers van stichting ‘Herbouw Camminghaslot’ hun plan voor de herbouw van dit slot aan de besturen van de dorpsbelangen. De reacties hierop waren enthousiast. De stichting wil het slot binnen 4 à 5 jaar herbouwen. Ook moet de oude stoeterij, wat vroeger de paardenstal van de...
Read in browser »
share on Twitter Like Plannen voor herbouw Cammingha Slot on Facebook

Amelander Musea voegen met aankoop uit Collectie Caspers vier kunstenaars van naam aan collectie toe

By Anonymous on Jun 28, 2019 07:49 am
Hollum - Met de aankoop van veertien werken uit de collectie van verzamelaar en oud-Amelander tandarts Gerbrand Caspers hebben de Amelander Musea werk van vier kunstenaars van naam aangekocht. Het gaat om werken van Nicolaas Huppes, Jan Forrer, Bep Palstra en A.M. van Essen. Alleen Van Essen, in zijn werkzame leven hoofd van de Plantsoenendienst in Leeuwarden, was een autodidact.  De Leeuwarder kunstenaar Nicolaas Huppes vervulde in de Friese en Nederlandse kunstwereld verschillende...
Read in browser »
share on Twitter Like Amelander Musea voegen met aankoop uit Collectie Caspers vier kunstenaars van naam aan collectie toe on Facebook

Hoe staat het Amelands ervoor?

By Anonymous on Jun 26, 2019 10:19 pm
In oktober 2017 was een studiebijeenkomst voor de Friese streektalen georganiseerd. Het doel van die bijeenkomst was de behoeftes en noden van de Friese streektalen voor de Nederlandse Taalunie in kaart brengen. De Fryske Akademy heeft daar onderzoek naar gedaan en kwam onlangs met de resultaten. In het onderzoeksrapport wordt het Amelands ook beschreven. Per Friese streektaal werd gekeken wat de behoeftes zijn. In dit artikel staan de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen van het...
Read in browser »
share on Twitter Like Hoe staat het Amelands ervoor? on Facebook

Familieboek over de RK-families De Jong van Ameland

By Anonymous on Jun 25, 2019 04:29 pm
In de tweede helft van de komende maand september verschijnt het nieuwe boek van pastor Henk Nota met de titel “De nazaten van Gerben (Gerbrand) Pieters de Jong en Engeltje Gerlofs”. Het familieboek heeft als ondertitel “De rk families de Jong van Ameland”. De genealogie van de families de Jong uit Nes en Buren begint bij Gerben Pieters, geboren circa 1685. Zijn vader was Pieter, geboren rond 1650. Welke Pieter kon (nog) niet worden vastgesteld. Gerben huwt met Engeltje Gerlofs en zij krijgen...
Read in browser »
share on Twitter Like Familieboek over de RK-families De Jong van Ameland on Facebook

Gekaapte brieven van zeelieden online met Dutch Prize Papers

By Anonymous on Jun 24, 2019 06:00 pm
De Prize Papers zijn documenten die door Britse kapers in de periode 1652-1815 op vijandelijke schepen werden buitgemaakt. Zij worden bewaard in het archief van het High Court of Admiralty in The National Archives te Kew (Londen). Ongeveer een kwart van de Prize Papers is afkomstig van Nederlandse schepen. Deze deelcollectie – circa 1000 dozen – bevat naast scheepsjournalen, ladingoverzichten, rekeningen, plantagelijsten en ondervragingen van bemanningsleden ook zo’n 38.000...
Read in browser »
share on Twitter Like Gekaapte brieven van zeelieden online met Dutch Prize Papers on Facebook

Het naoorlogse woningtekort op Ameland

By Anonymous on Jun 21, 2019 09:28 pm
Na de Tweede Wereldoorlog was er een groot woningtekort in Nederland. De vraag naar woningen was zo groot dat door de Rijksoverheid maatregelen werden genomen om de schaarse bouwmaterialen over het land te verdelen. Er werden contigenten woningen toegekend aan verschillende regio’s. Met name in het westen van het land waren de problemen groot en dit was in de jaren 1960 van de vorige eeuw nog niet opgelost. Ook op Ameland werd dringend de behoefte tot woonruimte gevoeld. Daarom werd door het...
Read in browser »
share on Twitter Like Het naoorlogse woningtekort op Ameland on Facebook

Hoe vier Amelander zeelieden omkwamen in de Tweede Wereldoorlog

By Anonymous on Jun 21, 2019 08:08 am
Deze keer gaan we vertellen over een viertal Hollumers die tijdens de Tweede Wereldoorlog niet alleen binnen een tijdsbestek van 3 maanden op zee omkwamen, maar ook door nauwe familiebanden met elkaar verwant waren. Jan de Vries, Jan Engels, Douwe Sparrius en Douwe Visser waren allen op zee of wellicht lag hun schip ergens in een haven, toen de oorlog uitbrak. Zij behoorden tot de 85 eilanders die onvrijwillig veelal werden betrokken bij al het oorlogsgeweld dat zich op zee...
Read in browser »
share on Twitter Like Hoe vier Amelander zeelieden omkwamen in de Tweede Wereldoorlog on Facebook

Amelander Musea kopen Dorpsgezicht Nes van François Albert Mooy

By Anonymous on Jun 19, 2019 08:33 am
Hollum - De Amelander Musea hebben dinsdag op een veiling een dorpsgezicht van Nes van de in Haarlem geboren schilder François Albert Mooy (1884 – 1968) aangekocht. Wanneer Mooy het werk maakte is niet bekend.  François Mooy was tot nu toe een onbekende schilder op Ameland. Van hem zijn twee werken bekend die op het eiland zijn gemaakt. Hij was hier in een winter, want op beide schilderijen dragen de bomen geen blad. Mooy kreeg zijn opleiding aan de Kunstnijverheidsschool in Haarlem...
Read in browser »
share on Twitter Like Amelander Musea kopen Dorpsgezicht Nes van François Albert Mooy on Facebook

Titus Brandsma en Ameland

By Anonymous on Jun 15, 2019 10:13 am
Van 31 mei tot 10 juni speelde in Dokkum, in de Bonifatiuskapel, het muziektheater TITUS. Leven tussen stilte en stress. Het bewogen leven van pater Titus Brandsma. Wat was zijn connectie met Ameland? Er zijn enkele. Veruit de voornaamste was de Amelander kardinaal Jan de Jong. Daarnaast bracht onderzoek naar herinneringen aan St. Willibrord in Friesland Titus Brandsma naar Ameland. In een boekje, uitgegeven door Frisia Catholica uit 1939, gaat prof Brandsma uitgebreid in op zijn mening dat...
Read in browser »
share on Twitter Like Titus Brandsma en Ameland on Facebook

Koninklijk bezoek aan Ameland in 1925

By Anonymous on Jun 14, 2019 09:35 am
Op 7 en 8 september 1925 brachten koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana een kort bezoek aan Ameland. Over dit bezoek is in de Leeuwarder Courant van dinsdag 8 september 1925 een gedetailleerd verslag te lezen. Het geeft een goed beeld van hoe ons eiland de koninklijke familie ontving en wat zij van het eiland vonden. Ook geeft het verslag een indruk van de uitdagingen waarvoor het eiland stond. De verharde weg van Hollum naar Buren en de Waddenzeedijk ten zuiden van Hollum en...
Read in browser »
share on Twitter Like Koninklijk bezoek aan Ameland in 1925 on Facebook

Amelander Musea verwerven schilderij van W.A. Houtman

By Anonymous on May 22, 2019 02:10 pm
Hollum - De Amelander Musea hebben een schilderij aangekocht van de Schiedamse schilder W.A. Houtman (1886-1968). Het schilderij is een gezicht op Hollum, gezien vanaf de Trapweg. Houtman schilderde het rond 1960. W.A. Houtman was nog niet in de collectie van de Amelander Musea vertegenwoordigd. Van hem is een tiental werken bekend die op Ameland zijn gemaakt. Bijna allemaal zijn ze in bezit van particulieren. Het aangekochte werk was in het bezit van Daan Houtman uit Amersfoort, een kleinzoon...
Read in browser »
share on Twitter Like Amelander Musea verwerven schilderij van W.A. Houtman on Facebook

Herinneringen aan de oorlog van Lise de Boer

By Anonymous on May 04, 2019 09:32 pm
15 april is de officiële bevrijdingsdatum van Friesland. Ameland werd pas in juni 1945 van de Duitse bezetter verlost. In het onbeschrijflijk leed uit die bewogen oorlogstijd, dat de laatste maanden door herdenkingsbijeenkomsten uitgebreid in de media is geweest, is de herinnering van een achtjarig meisje een adempauze. leder jaar wanneer in onze tuin de perenboom in bloei staat en de spreeuwen onder de dakpannen nestelen, moet ik weer denken aan 10 mei 1940. Ik was toen acht jaar en zat in de...
Read in browser »
share on Twitter Like Herinneringen aan de oorlog van Lise de Boer on Facebook

Politieambtenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog op Ameland

By Anonymous on Apr 20, 2019 08:23 pm
Twee politiemensen fietsen over de weg van Ballum naar Hollum. Voor de tijd van het jaar is het redelijk weer. Die ochtend zijn ze samen vertrokken voor een algemene surveillance. Een van de twee heet Teaije van der Made en is als Ríjksveldwachter op Ameland gekomen. Hij is geboren op 25 september 1909 te Gorredijk. Van der Made is nu opperwachtmeester en postcommandant van Hollum. In zijn gezelschap is Tjeerd Nijboer. Nijboer is als wachtmeester toegevoegd aan de post Hollum. Hij kwam op...
Read in browser »
share on Twitter Like Politieambtenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog op Ameland on Facebook

Een bezoek aan den vuurtoren van Ameland in 1904

By Anonymous on Mar 22, 2019 12:55 pm
Het was een flinke wandeling, die we gemaakt hebben vanaf het dorpje Nes naar Hollum. Ruim twee uren bedraagt de afstand, doch we hebben er langer over gedaan, omdat we eerst een gedeelte van den weg door het duin hebben afgelegd. Even buiten Nes hebben we het mooie nieuwe kerkje gezien, waarvan de stichting te danken is aan  pastoor O. A. Scholten , die reeds veertig jaren aldaar de herderlijke bediening waarneemt en 'die niet wenscht te rusten, alvorens de stichting geheel voltooid...
Read in browser »
share on Twitter Like Een bezoek aan den vuurtoren van Ameland in 1904 on Facebook

Willem Dieters (1829-1899)

By Anonymous on Mar 20, 2019 05:09 pm
Een jaar of drie geleden schreef ik een kort stukje over Willem Dieters, een zeeman, koopman en winkelier te Buren in de periode 1855-1899. De aanleiding was een foto op Amelander Historie waarop een oudere man met een jongere vrouw stond. Het onderschrift gaf aan dat het zou gaan om Willem Dieters en zijn vrouw Yeke Hendriks Mosterman. Hier op reageerde zijn kleinzoon Gerard Dieters vanuit Melbourne (Australië). Hij was stellig in zijn overtuiging dat deze foto niet zijn grootvader betrof....
Read in browser »
share on Twitter Like Willem Dieters (1829-1899) on Facebook

Bauke Baukema (1896-1961)

By Anonymous on Mar 15, 2019 02:34 pm
Bauke Baukema werd geboren op 17 januari 1896 te Bolsward en is een zoon van: Pieter (Baukes) Baukema en Elisabeth Terpstra. Pieter Baukes Baukema is een zoon van Bauke Baukema en Wytske Deinum, geboren op 4 september 1870 en  is op 30 april 1892 getrouwd met Elisabeth (Wypkes) Terpstra. Ze zijn dan beiden 21 jaar. Er worden de volgende kinderen geboren: Bauke op 19 januari 1894 maar dit jongetje overlijdt op 28 februari 1895 nauwelijks 1 jaar oud. Op 17 januari 1896 wordt weer een...
Read in browser »
share on Twitter Like Bauke Baukema (1896-1961) on Facebook

Uit het ordonnantieboek van Ameland (2)

By Anonymous on Feb 24, 2019 09:20 am
Onder de Amelander schippers zijn erin 1724 en ook in volgende jaren nog steeds onwillige betalers, die hun zeebrieven niet voldoen. En ook is er nog steeds sprake van smokkelkroegen, want het smokkelen van sterke drank, zowel brandewijn en wijn als bier is op het eiland nog altijd schering en inslag. Dat gebeurt ook nog, als Willem Karel Hendrik Friso (de latere Willem IV) Erfprins van Ameland is geworden. In 1725 worden de prijzen voor drank opnieuw vastgesteld. De herbergiers mogen bier van...
Read in browser »
share on Twitter Like Uit het ordonnantieboek van Ameland (2) on Facebook

Mysterieuze stranding van twee Duitse schepen op Ameland

By Anonymous on Feb 22, 2019 08:00 am
In de nacht van 1 op 2 maart 1946 strandden twee Duitse landingsvaartuigen tussen paal 24 en 25 op Ameland. Deze landingsvaartuigen kwamen van Borkum en waren onderweg naar Wilhelmshaven. Vermoedelijk werden de landingsvaartuigen gesleept en zijn ze door de sneeuwstorm boven Ameland vastgelopen. Aan boord van de landingsvaartuigen zaten twintig Duitse opvarenden. Uiteindelijk zouden negentien opvarenden weer terugkeren. Wat is er met die twintigste opvarende gebeurd? En waar zijn de twee Duitse...
Read in browser »
share on Twitter Like Mysterieuze stranding van twee Duitse schepen op Ameland on Facebook

Jan Doedes reis naar het Oosten

By Anonymous on Feb 12, 2019 10:38 am
Een ware gebeurtenis voorgevallen op Ameland in september van `t jaar 1902. Verleden jaar `t was in september Had er iets plaats op Ameland Wat iedereen in spanning stemde Van het Oost tot Westeinde van `t eiland   Een oude man te Hollum wonend Jan Doedes was zijn naam Is vier dagen zonder voedsel dolend Langs strand en door het duin gegaan   Op een vroege Donderdagmorgen Ging hij zoo als hij altijd deed De koeien naar het land bezorgen Doch thans was hij niet gauw gereed Want toen...
Read in browser »
share on Twitter Like Jan Doedes reis naar het Oosten on Facebook

Opening van het badpaviljoen te Ballum

By Anonymous on Feb 10, 2019 12:02 pm
Nadat te Ballum ongeveer midden Mei een Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer was opgericht, namen de heeren W. B. Nobel, B. Visser en H. Nobel, allen te Ballum, het initiatief tot oprichting van een badpaviljoen. Dit werd niet zooals de bestaande paviljoens op Ameland in de duinen, maar op het open strand geplaatst, 't Ligt daar vanaf het strand gezien, als een oase in de woestijn, lafenis biedende aan hen die langs het strand een tocht maken van 't Oosten naar 't...
Read in browser »
share on Twitter Like Opening van het badpaviljoen te Ballum on Facebook

'Hoe kon ik wete dat ut ooit foarbij gaan sou'

By Anonymous on Feb 10, 2019 10:21 am
Foarech jaar stond ik soa rond april op un aven op de Lije. Dat is ut agrarisch gebied tussen Nes in Buren. Ut waar regenachtech in ut rook soa heerluk fris. Groeisaam weer. Ik waar allien met rondom mij duuzenden ganzen. Alle stikken lân satte fól. Feader gien mins te sien. Gés stond ur niet allien wat stiekels in zuring wat omhoog kwam. Ik werd ur sowaar nearklitsich fan. Ik docht an de jaren fan mien jeugd. Soas ik as kien te'gare met ôns hèèt in ôns groatfader alle dagen naar de kalfes...
Read in browser »
share on Twitter Like 'Hoe kon ik wete dat ut ooit foarbij gaan sou' on Facebook

Ige Andries

By Anonymous on Feb 05, 2019 06:23 pm
Ige Andries van Ameland (?) Op 31 december 1708 zeilde het schip de St. Pieter onder schipper Jochem Brons het Marsdiep op. De naam van de schipper doet Nederlands aan, maar is dat niet. De Sonttolregisters verstrekken in dit geval niet veel gegevens maar wel dat Joachim Brum of Brümm afkomstig was van Stettin, nu Szcecin, dat hij onder Zweedse vlag voer en dat hij Helsingør passeerde op 11 november 1708. De bestemming was Amsterdam.1 Gestaag voer de St. Pieter in december verder via de...
Read in browser »
share on Twitter Like Ige Andries on Facebook

Ameland kreeg zijn nieuwe veerboot

By Anonymous on Feb 05, 2019 07:19 am
Zaterdag 4 februari 1995 leverde de pier bij Holwerd een bijna zomers beeld op van reizigers die zich aanmeldden voor de overtocht naar Ameland. Het winterse jaargetijde deed echter anders vermoeden en de reizigers die hier stonden waren allerminst dagjesmensen of vakantiegangers, maar genodigden voor de officiële proefvaart en overdracht van de “Sier” van Wagenborg Passagiersdiensten. Bij de aanlegsteiger was het nog stil. Lang zou dat niet duren want aan de horizon werden langzaam de...
Read in browser »
share on Twitter Like Ameland kreeg zijn nieuwe veerboot on Facebook

Schipper Botte Neij (1897-1963)

By Anonymous on Jan 31, 2019 07:40 am
Botte Neij is op 25 juli 1897 geboren als eerste kind van Douwe Botte Neij en Engeltje Bruin. Douwe en Engeltje zijn niet al te jong wanneer ze trouwen. Douwe, zoon van Botte Douwes Neij en Sytske Folkerts Visser, trouwt op 7 januari 1897 met Engeltje Bruin. Engeltje was een dochter van Cornelis Johannes Bruin en Joekje Pieters Visser. Douwe Botte Neij is de oudste van de 13 kinderen van Botte en Sytske. De drie laatste kinderen sterven allen jong. Het laatste kind, Martje, geboren in...
Read in browser »
share on Twitter Like Schipper Botte Neij (1897-1963) on Facebook

Ontmoeting van Jan de Jong met paus Pius X in 1908

By Anonymous on Jan 20, 2019 03:26 pm
Deze keer een verhaaltje uit de tijd van het zogenaamde Rijke Roomse leven. De tijd dat pausen en bisschoppen nog macht en gezag ontleden aan hun ambt. Dit in tegenstelling tot vandaag de dag waarbij gezag op persoonlijke titel verdiend moet worden. De Amelander Jan de Jong, de latere kardinaal, studeerde na zijn priesterwijding van 1908 tot 1913 in Rome. Vrijwel maandelijks ging er een brief naar zijn vader Jan die bakker was in Nes. Die brieven werden vaak voorgelezen aan...
Read in browser »
share on Twitter Like Ontmoeting van Jan de Jong met paus Pius X in 1908 on Facebook

Mijn oude knuffelbeer en tante Kaatje

By Anonymous on Jan 18, 2019 05:26 pm
Lange felrood gelakte nagels, het zijn mijn eerste en enige herinneringen aan tante Kaatje.. Het zal 1949 geweest zijn, toen ze naar Ameland kwam om het graf van haar gesneuvelde zoon te bezoeken. Haar naam was Catherine Amelia Clarice Robinson. Op 26 juli 1940 probeerde een RAF vliegtuig, een Blenheim IV, met als piloot Charles Henry Robinson, een noodlanding te maken op de Boschplaat tussen Ameland en Terschelling. Door de klap werd het lichaam van de piloot samen met...
Read in browser »
share on Twitter Like Mijn oude knuffelbeer en tante Kaatje on Facebook

Gerlof Visser van Ameland: 'Hier in dit hok ben ik gelukkig.'

By Anonymous on Jan 10, 2019 06:33 pm
Een bezoek aan Gerlof Visser van Hollum op Ameland krijgt al gauw het karakter van een amusementsprogramma. Of is het soms niet puur entertainment wanneer hij je afwisselend de meest ingewikkelde knopen voordoet, sterke stukken vertelt uit zijn leven als zeeman/zeilamker/scheepstuiger/verzetsman, demonstreert hoe er op een zeilbank werd gewerkt, je en passant een uitgekookte 'bargepyst' in de hand legt, alle topleiden in Den Haag onbeschroomd etterlijers en ouwehoeren noemt, royaal de...
Read in browser »
share on Twitter Like Gerlof Visser van Ameland: 'Hier in dit hok ben ik gelukkig.' on Facebook

Uit het ordonnantieboek van Ameland (1)

By Anonymous on Jan 08, 2019 09:33 am
Waar waren we ook weer gebleven? O ja, bij de dreiging van de pest in het jaar 1712. Gelukkig is het eiland daar toen van verschoond gebleven, al zal deze gevreesde ziekte ook in latere jaren her en der de kop weer opsteken. In 1713 wordt het Westergat betond. er wordt een aantal zeetonnen gelegd voor de scheepvaart. Wybe Tekes Brouwer wordt datzelfde jaar octrooi verleend om 'dikke en zware bieren' te brouwen. Hij mag deze zowel aan herbergiers als aan particulieren bij het vat verkopen. In...
Read in browser »
share on Twitter Like Uit het ordonnantieboek van Ameland (1) on Facebook

Een barre winterreis naar Ameland

By Anonymous on Dec 30, 2018 08:35 pm
Op de dag af honderd jaar geleden pakte Jacob van der Laag (1881-1974) z’n spulletjes bijeen in de kazerne te Arnhem. De Amelander maakte zich op om de Kerstdagen op het eiland door te brengen. Nu was een reis in die dagen al een hele onderneming, maar de tocht die Van der Laag zou maken werd gedenkwaardig. Pas op 3 januari zou Van der Laag Hollum weten te bereiken. Het had nog langer geduurd, als Wierumer vissers niet een handje hadden geholpen. Zo baanden tien Amelanders zich een weg over het...
Read in browser »
share on Twitter Like Een barre winterreis naar Ameland on Facebook

Schipper Gooi Visser (1918- 2011)

By Anonymous on Dec 15, 2018 09:51 am
Het is woensdag 9 februari 2011. Het is een prachtige zonnige dag en het lijkt wel of het voorjaar al is begonnen. Op die dag wordt Gooi Visser begraven. Hij zal dit verhaal over zijn leven, zijn huwelijk met Aagje, zijn werk als beurtschipper en zijn reddingen als bemanningslid en schipper van de reddingboot niet meer lezen. Toen ik eind vorig jaar aan het verhaal over schipper Gooi Visser begonm, wist ik niet dat hij ziek was. Gelukkig was ik nog net op tijd om met hem en zijn vrouw een...
Read in browser »
share on Twitter Like Schipper Gooi Visser (1918- 2011) on Facebook

Japik de roggebroodbakker - Anne de Jong

By Anonymous on Dec 09, 2018 02:30 pm
Foto links: Op de wagen Klaas Oud van Thames Jan, Japik steekt de roggestuken omhoog. Foto rechts: De rogge komt uit de Vleijen, van het perceel met de naam Kokkedunen. Op de achtergrond de Algemene begraafplaats Dit keer een serie foto's van mijn opa Jacob de Jong, Japik was zijn bijnaam. Hij was boer en roggebroodbakker, evenals zijn vader Jan. Op de schrale akkerbouwgronden op Ameland werd voornamelijk, rogge, haver, aardappelen en bieten verbouwd.De rogge was meestal van het ras...
Read in browser »
share on Twitter Like Japik de roggebroodbakker - Anne de Jong on Facebook

40 jaar geleden: de melkpijpleiding van Ameland

By Anonymous on Nov 03, 2018 12:32 pm
Het is dit jaar 40 jaar geleden dat de commissaris van de Koningin Hedzer Rijpstra op 6 november 1978 de melkpijpleiding opende die tussen Nes en Holwerd liep. Het was de eerste lange melkpijpleiding die onder een zee doorliep en daarmee een internationale primeur. Deze pijpleiding van de samenwerkende boeren van Ameland kostte vier en een half miljoen gulden, waarvan het Ministerie van Landbouw de helft bijdroeg en was 15 kilometer lang. De komst van de melkpijpleiding was niet een...
Read in browser »
share on Twitter Like 40 jaar geleden: de melkpijpleiding van Ameland on Facebook

50-jarig jubileum Forza Musica

By Anonymous on Oct 21, 2018 12:39 pm
Forza Musica is op 7 februari 1968 gevormd uit “Kunst naar kracht” en “Looft den heer”. Beide muziekverenigingen kwamen uit Hollum. “Looft den heer” was de gereformeerde muziekvereniging en werd gedirigeerd door het schoolhoofd van de christelijke school. “Kunst naar kracht” was de algemene muziekvereniging in het dorp die werd gedirigeerd door Minne Kanger. Toen er besloten werd om beide muziekverenigingen samen te voegen, moest een nieuwe naam bedacht worden. Daarbij werden verschillende...
Read in browser »
share on Twitter Like 50-jarig jubileum Forza Musica on Facebook

100-jarig jubileum Brassband Canite Tuba

By Anonymous on Oct 13, 2018 07:43 am
Dit jaar bestaat brassband Canite Tuba 100 jaar. Een bijzonder jubileum dat op 17 maart bij de jaaruitvoering in de Boeg werd gevierd. De andere concerten zullen dit jaar ook in het teken van het jubileum staan. Tevens verscheen een jubileumboekje met foto’s en verhalen uit de lange geschiedenis van de brassband. Canite Tuba treedt gemiddeld 12 keer per jaar op en dat al decennialang. Bij veel uitvoeringen, concerten en evenementen zijn ze niet meer weg te denken. In dit stuk kijken we terug op...
Read in browser »
share on Twitter Like 100-jarig jubileum Brassband Canite Tuba on Facebook

50 jaar vogelwacht Hollum-Ballum

By Anonymous on Oct 09, 2018 09:03 am
In 2017 was het 50 jaar geleden dat Vogelwacht Hollum-Ballum werd opgericht. Tot de kerntaken van de vogelwacht behoren nog altijd het registreren en beschermen van weidevogels. Maar de wijze waarop dit gebeurt, is de afgelopen decennia erg veranderd. Ook het gebied waar de vogelwacht deze taken uitvoert, is veranderd. Het gebied is nu veelzijdiger met het Groene Strand bij Ballum, de Feugelpôlle en de Lange Duinen Noord. Tevens wordt met verschillende organisaties op Ameland maar ook...
Read in browser »
share on Twitter Like 50 jaar vogelwacht Hollum-Ballum on Facebook

Het oude kerkhof bij de dokter 15

By Anonymous on Oct 06, 2018 01:53 pm
 In het vorige artikel (nummer 14) hebben we Trijntje de Boer behandeld. Zij was een dochter van Maike Boelens.    Hier rust Maike Boelens overleden 4 maart 1904 (lijkt 1901) in den ouderdom van bijna 101 jaar. moge haar ziel zich nu verheugen met christus en zijne heiligen Maike werd gedoopt op 11 juni 1803 (bron: doopboek RK kerk) Het grappige van haar naam is dat ze in de overlijdens-, doop- en trouwakte als Boelhuis wordt geschreven. Op de steen is dus haar naam veranderd in...
Read in browser »
share on Twitter Like Het oude kerkhof bij de dokter 15 on Facebook

Een terugblik op Ameland met Kees Brouwer

By Anonymous on Oct 04, 2018 11:22 am
Voormalig voorzitter van St. Bejaardencentrum “De Stelp” Vorig jaar werd in het augustusnummer van De Amelander de oprichting van zorgcentrum ‘De Stelp’ in Hollum beschreven. Daaruit bleek dat het zorgcentrum mede zijn 50-jarige bestaan aan het ‘driemanschap’ had te danken: de heren K. Zandstra, B. Hoekstra en ds. A.P. Peschar. Dankzij hun inzet werd ‘De Stelp’ in 1963 opgericht. Voor de organisatie van het zorgcentrum werden er twee besturen in het leven geroepen: een algemeen- en een...
Read in browser »
share on Twitter Like Een terugblik op Ameland met Kees Brouwer on Facebook

Belevenissen van Barend Boelens tijdens de oorlog (1940-1945)

By Anonymous on May 03, 2018 10:43 am
WAT IK BELEEFDE Hoe kon ik vermoeden dat dit zoo’n lange scheidingsperiode zou worden. Immers ik voer sinds jaren voor de Maatschappij Nederland’ en ging ook nu als reeds zoovele keeren de haven van Amsterdam uit.  Wij waren gemonsterd op het s.s. Moena voor een reis naar Indië, onze Oost. Het was op de 3e maart van 1940 toen we vertrokken en voor we de lange reis opgingen moesten we eerst nog Engeland aandoen. Vreemd was de aankomst in Engeland. Er was zooveel beweging aan...
Read in browser »
share on Twitter Like Belevenissen van Barend Boelens tijdens de oorlog (1940-1945) on Facebook

De hokkeling fan Lange Antke

By Anonymous on Apr 21, 2018 11:09 am
Ut sil sôn seufentug jaar leden weest hewwe. Ut waar om deuse tèèd fan ut jaar. Mien groatfader Lange Antke wou met ut moaie weer un paar hokkelingen bùten doën. Hij sou se an tuur sette sodat se wat winne konne an ut sònlicht in ut gès. Se kwamme uut de donkere lege wee fan de koeies. Toen hij met ut hokling bùten kwam maakte ut beest un paar bokkesprongen in raakte uut de hannen in op de loop. Deur ut felle sònlicht waar ut beest helemaal ferbliend. In paniek ging ie deur alle hekken in...
Read in browser »
share on Twitter Like De hokkeling fan Lange Antke on Facebook

Het nageslacht van Pieter Sipkes de Jong (1826-1912) deel 2

By Anonymous on Feb 03, 2018 11:59 am
Al eerder schreef ik een stukje over 'Het nageslacht van Pieter Sipkes de Jong (1826-1912)'. Ik kwam via zijn dochter Spies Trien uit bij mijn oma Gerbentje de Jong-Kooiker (1895-1980). Van haar elf broers en zusters werden er maar drie ouder dan 35 jaar. In de Pôllepraat nummer 84 van februari 2018, staat een aangrijpend verslag van Johanna Thorbecke-Reeder, de echtgenote van dokter Thorbecke, over de geboorte en sterven van twee kinderen van mijn oma Gerbentje. Dit verslag in de Pôllepraat is...
Read in browser »
share on Twitter Like Het nageslacht van Pieter Sipkes de Jong (1826-1912) deel 2 on Facebook

Over IJnses en dergelijke

By Anonymous on Jan 24, 2018 08:25 am
Een schatkist en een grote eikenhouten kast Als klein kind kwam ik dagelijks bij opa en oma De Wind, niet verwonderlijk, ze woonden namelijk aan de overkant. In de woonkamer lag gele vloerbedekking en elke dag van vroeg tot laat klonk Radio Noord-Holland door de ether. Ook rook het altijd heerlijk in huis, oma stond namelijk in de familie bekend als een goede kok. In het huis waren echter bijzondere dingen te vinden waaraan ik me uren kon vergapen. In de eerste plaats ‘’de schatkist’’....
Read in browser »
share on Twitter Like Over IJnses en dergelijke on Facebook

Stamboom, zin of onzin?

By Anonymous on Jan 02, 2018 10:20 pm
Waarom zoek je eigenlijk je stamboom uit? Want laten we wel wezen, het is niet noodzakelijk om te weten wie precies je voorouders waren. Ook zonder die kennis moet je in staat zijn om je eigen leven te leiden. En toch zoek ik, net zoals duizenden anderen, uit hoe mijn voorgeslacht precies in elkaar stak.    Vroeger, toen was het wel van belang om goed inzicht te hebben in je familierelaties. Met name in kleine, afgeschermde gemeenschappen zoals op een eiland. Geografische ...
Read in browser »
share on Twitter Like Stamboom, zin of onzin? on Facebook

Lijst van Amelander commandeurs der walvisvaart

By Anonymous on Jan 01, 2018 06:26 pm
In de 17e en 18e eeuw kende Ameland door de walvisvaart een periode van ongekende welvaart. Omstreeks 1719 begonnen de Amelanders zich te bemoeien met de walvisvangst. Het vangen van walvissen was in die tijd een bijzonder ruig bedrijf. Niet alle walvisvangsten liepen even goed af. In het jaar 1777 kwamen veel Amelandse walvisvaarders vast te zitten in het poolijs. Al snel bleek dat de boten niet gebouwd waren voor deze omstandigheden en de boten zonken dan ook snel. Slechts enkele Amelanders...
Read in browser »
share on Twitter Like Lijst van Amelander commandeurs der walvisvaart on Facebook

Memori Boeck. De wereld van Pieter Cornelis Sorgdrager 1779-1826

By Anonymous on Dec 25, 2017 06:38 pm
Van Cornelis Pieter Sorgdrager zijn veel aantekeningen bewaard gebleven over het leven op het waddeneiland Ameland. Dit heeft geresulteerd in twee publicaties die qua naam nogal op elkaar lijken: Memori Boeck, De wereld van Cornelis Pieter Sorgdrager 1779-1826 (1983) en Memorij, het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager (1982). Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland' heeft op Ameland het Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager, de voormalige woning van de eilander chroniquer.   Sorgdrager, uit...
Read in browser »
share on Twitter Like Memori Boeck. De wereld van Pieter Cornelis Sorgdrager 1779-1826 on Facebook

Het St. Nicolaasfeest op Ameland

By Anonymous on Dec 03, 2017 11:39 am
Oude gebruiken hebben het taaiste leven op plaateen, die slechts in beperkt verkeer staan met de groote wereld. Zoo het St. Nicolaasfeest op het eiland Ameland. M. schrijft daaromtrent in de N. R t. 0 t. Op het eiland Ameland viert men twee dagen St. Nicolaasfeest, op 4 en 5 December. Zoodra in den namiddag van den vierden December de school uitgaat, begint het zoogenaamde „Klein Sinterklaas". Van alle kanten komen de verkleede kinderen opdagen. Zij dragen maskers, blazen op toeters en fluiten,...
Read in browser »
share on Twitter Like Het St. Nicolaasfeest op Ameland on Facebook

Nassause Domeinraad Ameland

By Anonymous on Jul 19, 2017 01:22 pm
  Verwerving Eeuwenlang waren de Cammingha's heren van Ameland, tot deze Amelander tak in 1680 uitstierf. Ameland behoorde toen korte tijd toe aan de Schwartzenbergs. Goslinga en Burmania Schwartzenberg verkochten de vrije heerlijkheid Ameland in 1704 aan prinses Henriette Amalia van Anhalt-Dessau. ( NDR inv. Nr. 764, folio 54r )Sindsdien behoorde Ameland tot het bezit van de Friese Nassaus. In 1795 werden de heerlijke rechten verbeurd verklaard en Ameland bij de provincie...
Read in browser »
share on Twitter Like Nassause Domeinraad Ameland on Facebook

Overzicht van Amelanders waarvan het overlijden bij de rechtbank in Leeuwarden is aangegeven (1813-1853)

By Anonymous on Apr 12, 2017 09:09 pm
Overzicht van Amelanders waarvan het overlijden bij de rechtbank in Leeuwarden is aangegeven (1813-1853) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Overzicht van Amelanders waarvan het overlijden bij de rechtbank in Leeuwarden is aangegeven (1813-1853) on Facebook

Klappers met gegevens van Amelander leden van Jan Jacobs Gemeente (1772-1842)

By Anonymous on Apr 12, 2017 09:06 pm
Klapper met namen van leden Jan Jacobs Gemeente die naar andere gemeentes zijn overgegaan (1800-1842).   Klapper trouwboek Jan Jacobs gemeente Ameland (1772-1820).   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Klappers met gegevens van Amelander leden van Jan Jacobs Gemeente (1772-1842) on Facebook

Het register van overledenen en van hen die laatste sacramenten voorzien zijn Rooms-katholieke gemeente Ameland (1695-1850)

By Anonymous on Apr 12, 2017 09:04 pm
Het register van overledenen en van hen die laatste sacramenten voorzien zijn Rooms-katholieke gemeente Ameland (1695-1850) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Het register van overledenen en van hen die laatste sacramenten voorzien zijn Rooms-katholieke gemeente Ameland (1695-1850) on Facebook

Gestrand, Gered, Geborgen van Thijs Gras (verantwoordingsversie 2.0)

By Anonymous on Dec 24, 2016 06:41 am
Op 29 november 2016 is het boek “Gestrand, gered, geborgen. De strandingen van de ‘Malmö’ en de ’Tartar’ bij Ameland, november 1928” uitgekomen. In dit boek vindt u een rijk geïllustreerde beschrijving van de complexe redding en berging van een tweetal Scandinavische schepen geladen met hout die voor de kust van Ameland tijdens stormen zijn gestrand. Aan deze gebeurtenissen kleven tal van interessante aspecten die een leuk beeld geven van hoe dat er in die tijd op Ameland aan toe...
Read in browser »
share on Twitter Like Gestrand, Gered, Geborgen van Thijs Gras (verantwoordingsversie 2.0) on Facebook

Namenindex 'Gestrand, gered, geborgen'

By Anonymous on Aug 04, 2016 05:52 pm
Hieronder ziet u een overzicht van de personen die in het boek 'Gestrand, gered, geborgen' van Thijs Gras staan. Dit boek gaat over de strandingen van de Malmö en Tartar in november 1928 boven Ameland. Naar verwachting zal dit boek in het najaar verschijnen. Mocht u meer informatie over de onderstaande personen hebben dan kunt u dit mailen naar info@amelanderhistorie.nl    Bekijk ook het logboek van het onderzoek naar de stranding van de Malmö  (adsbygoogle =...
Read in browser »
share on Twitter Like Namenindex 'Gestrand, gered, geborgen' on Facebook

Kort, doch echt verhaal van commandeur Marten Jansen (1778)

By Anonymous on Jun 25, 2016 07:17 pm
Het verhaal van het verongelukken van het schip het Witte Paard van commandeur Marten Jansen uit Nes op Ameland in het rampjaar 1777.   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Kort, doch echt verhaal van commandeur Marten Jansen (1778) on Facebook

Overzicht van alle Amelander zeevarenden tijdens de Tweede Wereldoorlog

By Anonymous on Apr 21, 2016 03:18 pm
Veel eilander mannen zaten op zee toen de oorlog uitbrak. Een aantal kon in het eerste jaar van de oorlog, toen ons land nog neutraal was, tijdig afmonsteren en konden zo de oorlogsperiode op het eiland doorbrengen. De reizen waren echter lang en niet iedereen had de mogelijkheid of de kans om tijdig thuis te komen. Bovendien moest er ook geld verdiend worden en het was in die jaren niet altijd gemakkelijk om werk aan de wal te vinden.  Toen de Duitsers ons land binnen vielen waren de...
Read in browser »
share on Twitter Like Overzicht van alle Amelander zeevarenden tijdens de Tweede Wereldoorlog on Facebook

De tegenwoordige staat van Friesland - ds. Johannes Burger (1786)

By Anonymous on Jan 27, 2016 11:39 am
In dit e-book leest u een uitvoerige beschrijving van Ameland uit 'De Tegenwoordige staat van Friesland' geschreven door de hervormde predikant Johannes Burger uit Hollum in 1786.    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like De tegenwoordige staat van Friesland - ds. Johannes Burger (1786) on Facebook

Ameland, een kleine greep uit de historie - P. Heslinga (1984)

By Anonymous on Jan 26, 2016 06:02 pm
In dit boekje 'Ameland, een kleine greep uit de historie' van P. Heslinga uit 1984 leest u over diverse onderwerpen uit de Amelander geschiedenis. Over de staatskundige positie van Ameland, voornaamste welvaartsbronnen, aardrijkskundige namen, positie van Amelander vrouwen, scheepsstrandingen, verbinding met de vaste wal, dam naar Ameland  en de opkomst van het toerisme. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Ameland, een kleine greep uit de historie - P. Heslinga (1984) on Facebook

Schippers van het Wad - E. van der Geest (1984)

By Anonymous on Dec 10, 2015 10:37 am
Lees dit uitgebreide e-book met informatie over Amelander schippers(families), beurtschippers, beurtdiensten, veerboten, veerdiensten en stormen. Dit boekje is in 1984 door de heer E. van der Geest geschreven. Mocht u aanvullende gegevens hebben dan kunt u die mailen naar info@amelanderhistorie.nl. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Schippers van het Wad - E. van der Geest (1984) on Facebook

Straatnamenindex van Ameland

By Anonymous on Dec 09, 2015 05:37 pm
Op Ameland zijn diverse straatnamen naar Amelanders vernoemd die zich in het verleden verdienstelijk hebben gemaakt of om een andere reden een straatnaam hebben gekregen. In deze 'straatnamenindex' van gemeente Ameland leest u over de herkomst van de namen.    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Straatnamenindex van Ameland on Facebook

Schippers van de KNRM op Ameland voor 1916

By Anonymous on Dec 09, 2015 05:31 pm
Dit uitgebreide overzicht van schippers van de KNRM op Ameland voor 1916 is door dhr. J. de Vries samengesteld. Mocht u aanvullende gegevens of foto's van de personen of reddingen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@amelanderhistorie.nl   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Schippers van de KNRM op Ameland voor 1916 on Facebook

De zeevaartschool op Ameland en onderwijzer Dijkstra - P. Heslinga

By Anonymous on Dec 07, 2015 03:42 pm
Dit boekje over de zeevaartschool die in Nes op Ameland stond, is in 1984 door P. Heslinga geschreven. Uit heel het noorden kwamen jonge mannen naar Ameland om alles over de zeevaartkunde te leren. Ze kregen les van de zeer kundige onderwijzer Folkert Eeltjes Dijkstra. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like De zeevaartschool op Ameland en onderwijzer Dijkstra - P. Heslinga on Facebook

De ondergang van de walvisvaarder 'Christina' in 1741 - P. Dekker

By Anonymous on Dec 06, 2015 07:53 pm
Lees het onderstaand artikel 'De ondergang van de walvisvaarder Christina in 1741' geschreven door P. Dekker. U leest o.a. over walvisvaarders uit de Amelander families Schols en Van der Laag.  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like De ondergang van de walvisvaarder 'Christina' in 1741 - P. Dekker on Facebook

Inventarisatie waardevolle grafmonumenten in de gemeente Ameland

By Anonymous on Nov 24, 2015 08:57 am
In 2001 is een inventarisatie gemaakt van alle waardevolle grafmonumenten in de gemeente Ameland. Deze inventarisatie bestaat uit twee categorieën te weten: grafmonumenten ouder dan tweehonderd jaar deze zijn benoemd als monument en grafmonumenten ouder dan honderd jaar zijn benoemd als waardevol! Beide categorieën zijn van zoveel waarde dat ze beschermd moeten worden en behouden moeten blijven.   Het doel en het advies aan het gemeentebestuur was om in eerste instantie de oudste...
Read in browser »
share on Twitter Like Inventarisatie waardevolle grafmonumenten in de gemeente Ameland on Facebook

Schoolmeesters van Ameland sinds 1650

By Anonymous on Nov 18, 2015 12:42 pm
Bekijk dit overzicht van schoolmeesters op Ameland sinds 1650. De gegevens zijn per dorp gesorteerd en van de Fryske Akademy afkomstig.    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Schoolmeesters van Ameland sinds 1650 on Facebook

Onderwijs op Ameland (e-book)

By Anonymous on Nov 09, 2015 11:14 am
Bekijk dit boekje 'Onderwijs op Ameland' over de onderwijzers en scholen op Ameland.  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Onderwijs op Ameland (e-book) on Facebook

Boeren op Ameland (e-book)

By Anonymous on Nov 09, 2015 10:33 am
Bekijk het boekwerkje 'Boeren op Ameland' over de geschiedenis van de landbouw op Ameland.   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Read in browser »
share on Twitter Like Boeren op Ameland (e-book) on Facebook
Recent Articles:

Namenindex 'Windscheppen op Ameland'
Memori Boeck - Cornelis Pieter Sorgdrager
Amelander sagen (1): Makreel
Foto's Oud Amelandt
Direct Toegang
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2019 Amelander Historie, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp