Copy
Amelander Historie Krant van november 2018
View this email in your browser
Presentatie boek 'Ver van het front? Friesland en Friezen in WOI'
Voor veel Nederlanders is de Eerste Wereldoorlog een onbekende periode. Ons land blijft buiten de oorlog. Daardoor geen duizenden doden, geen loopgraven, geen gifgas. Toch hebben de gebeurtenissen om ons heen een enorme invloed. Ver van het front? geeft een uniek beeld van deze vergeten oorlogsjaren aan de hand van wat gewone mensen meemaken. In het boek staan twee hoofdstukken over de Waddeneilanden. Het boek komt 11 november uit. Meer informatie>>>
De Pôllepraat nummer 86 is uit!
De Pôllepraat is verschenen boordevol verhalen over Ameland. Dit blad ontvangen alle donateurs van stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. In deze editie leest u weer een boeiend verhaal uit het dagboek van mw. Thorbecke over het Sûnneklaasfeest en haar zuinige buurman Scheltema. Verder liet de Amelandse Welmoed Jans een spoor van ellende achter. En komen oude schoolversjes weer tot leven! De Pôllepraat verschijnt drie keer per jaar. Donateurs steunen met hun gift de activiteiten van De Ouwe Pôlle>>
Lezing naoorlogse walvisvaart
Op 22 november geeft Anne-Goaitske Breteler, auteur van het boek De Traanjagers. Herinneringen van naoorlogse walvisvaart, een lezing over de naoorlogse walvisvaart op Ameland. Anne-Goaitske interviewde veel oud-walvisvaarders, waaronder Amelander Cor Gransbergen, over hun herinneringen aan deze periode. De lezing vindt plaats in hotel De Jong in Nes. Aanvang: 20.00 uur. De toegang is gratis. Komt allen!
Kunst in museum Sorgdrager en museum Swartwoude
November is het kunstmaand op Ameland. Het thema van dit jaar is: Ameland verbindt. In museum Sorgdrager en museum Swartwoude zijn diverse werken te zien van de kunstenaars Piet Vos, Joke Visser, Anders Nils en Maria Ray. Ook van Egbarta Veenhuizen en Lotta Söder. Lees meer over de kunst>>>
Nieuw boek over St. Clemenskerk
Over de kerk en de parochie zijn vele artikelen verschenen in kranten en tijdschriften. Het ontbrak echter toch aan een duidelijk overzichtelijk geheel van de bouwgeschiedenis en een volledige beschrijving van kerk en interieur. Met de uitgave van het boek “H. Clemenskerk te Nes op Ameland” wordt daarin voorzien. Dit boek is geschreven door pastoor Henk Nota en via onze website te bestellen. Meer informatie>>>
Amelander schippers gekaapt
In de National Archives in Londen is een indrukwekkend archief bewaard gebleven, bekend als de Dutch Prize Papers. Het archief begint bij de Eerste Engels Nederlandse Zeeoorlog (1652-1654). In oorlogstijd was het legaal om alle mogelijke schepen inclusief lading en bemanning in beslag te nemen. De kaapvaart was eeuwenlang 'big business' en Amelander schippers vielen hier - helaas - ook aan ten prooi... Lees verder>>>
De lange reis naar een laatste rustplaats
Bij het dorp Ysselsteyn bevindt zich een Duitse oorlogsbegraafplaats. 18.000 kruisen staan symbool voor evenzoveel door oorlogsgeweld geëindigde mensenlevens. Op een klein gedeelte van het immense complex liggen 85 slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Op één van de kruisen staat de naam Theodor Schultz. Hoe kwam deze bij Vlieland gesneuvelde Duitse marineofficier in Limburg terecht en wat heeft Ameland ermee te maken? 
100-jarig jubileum Canite Tuba
Dit jaar bestaat brassband Canite Tuba 100 jaar. Een bijzonder jubileum dat op 17 maart bij de jaaruitvoering in de Boeg werd gevierd. Tevens verscheen een jubileumboekje met foto’s en verhalen uit de lange geschiedenis van de brassband. Canite Tuba treedt gemiddeld 12 keer per jaar op en dat al decennialang. Bij veel uitvoeringen, concerten en evenementen zijn ze niet meer weg te denken. In dit stuk kijken we terug op een eeuw lang muziek>>>
40 jaar geleden: de melkpijpleiding van Ameland
Het is dit jaar 40 jaar geleden dat de commissaris van de Koningin Hedzer Rijpstra op 6 november 1978 de melkpijpleiding opende die tussen Nes en Holwerd liep. Het was de eerste lange melkpijpleiding die onder een zee doorliep en daarmee een internationale primeur>>>
Een terugblik op Ameland met Kees Brouwer
Zorgcentrum De Stelp is opgericht dankzij het ‘driemanschap’: de heren K. Zandstra, B. Hoekstra en ds. A.P. Peschar. Voor de organisatie van het zorgcentrum werden er twee besturen in het leven geroepen: een algemeen- en een dagelijks bestuur. Eén van de bestuursleden in het dagelijks bestuur was de nu 89-jarige Kees Brouwer. Lees verder>
50-jarig jubileum Forza Musica
Forza Musica is op 7 februari 1968 gevormd uit “Kunst naar kracht” en “Looft den heer”. Beide muziekverenigingen kwamen uit Hollum. “Looft den heer” was de gereformeerde muziekvereniging en werd gedirigeerd door het schoolhoofd van de christelijke school. “Kunst naar kracht” was de algemene muziekvereniging in het dorp die werd gedirigeerd door Minne Kanger. Lees verder>>>
50 jaar vogelwacht Hollum-Ballum
In 2017 was het 50 jaar geleden dat Vogelwacht Hollum-Ballum werd opgericht. Tot de kerntaken van de vogelwacht behoren nog altijd het registreren en beschermen van weidevogels. Maar de wijze waarop dit gebeurt, is de afgelopen decennia erg veranderd. Lees verder>>>
Onderzoek naar WOII op Ameland
Chyna Hendriks en Kristine van Lierop doen voor school een onderzoek over de ervaring van Amelanders in de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor zoeken zij mensen die een enquête in willen vullen. 'Beste Amelanders, Wij zijn Kristine en Chyna van het Visser 't Hooft Lyceum Leiden. Voor een schoolonderzoek hebben wij als onderwerp de ervaring van Amelanders gedurende de Tweede Wereldoorlog gekozen. Lees verder
De volgende Amelander Historie Krant verschijnt op 30 december 2018.
 © Amelander Historie 2017, All rights reserved.
Bekijk oudere edities van de Amelander Historie-krant>>>

Ons e-mailadres is:
info@amelanderhistorie.nl
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list