Copy
Nieuwsbrief mei 2016 van Amelander historie
View this email in your browser
VERHALEN
Het zeemansleven van Gerrit Former (1909-2003)
Gerrit ging net als veel Amelandse zeelieden al op jonge leeftijd naar zee. Hij was 16 jaar toen hij aanmonsterde bij de Maatschappij “Nederland”. Als bakszeuntje werd hij aangenomen. Bakszeuntje was de uitdrukking voor scheepsjongen. Zijn eerste schip was de “Rotte”. Wat mij opvalt in mijn gesprekken met de zeelieden is, dat ze zich allemaal hun eerste schip herinneren. Dat is ook best te begrijpen als je zo jong van huis moet. Lees verder>>>

Herinneringen aan Ameland

Ons gezin bestond uit mijn ouders Aukje Ponne-de Wind en Sjoerd Ponne, mijn broer Anton Ynze en ik zelf Jan Ponne. Mijn vader was werkzaam bij the Militaire Politie en was gestationeerd in Den Haag, waar wij woonden. Mijn moeder had veel familie op Ameland, en was daar geboren in de herberg “ De Zwaan” (10-08-1909).  Zomers gingen we vaak naar Ameland met vakantie en verbleven daar in het zomerhuisje ‘Zeekraal’. 
Lees verder>>>

GENEALOGIE
Henderika Jacoba Zwart (1843-1929)

Het was op dinsdag, de zesde dag van de maand juni 1843 om 3 uur ‘s middags dat Janke Hiddes van der Meij, wonend in huis nummer 69 te Nes op Ameland, het leven schonk aan een dochter die zij de naam Henderika Jacoba gaf. Henderika was het derde kind van Janke en haar man, Barend Hendriks Zwart. 

HISTORIE
Amelander woa'denboek 2.0
Al jaren wordt er door taalkundige Siebren Dyk van de Fryske Akademy in "stilte" aan een heruitgave van het Amelander woa'denboek gewerkt. Het ruim 900 pagina's tellende woordenboek zal in de zomer worden gedrukt. Daarna zal het in november op Ameland worden gepresenteerd. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van deze nieuwe uitgave. Tot die tijd kunt u zich in de geschiedenis van het Amelander dialect verdiepen. Wetenschapper Mathilde Jansen schreef het volgende artikel over het springlevende dialect.  
Lees verder>>>
Bekende schrijfster M.A.M. Renes-Boldingh van Ameland 
Margaretha Anna Maria Boldingh werd op 20 december 1891 in Nes op Ameland geboren. Met haar jongere zusjes Elisabeth en Wilhelmina Engelina bracht Margaretha (Greet) Boldingh haar vroege jeugd door op Ameland, waar haar vader zich in het jaar van haar geboorte als huisarts had gevestigd. Margaretha zou uitgroeien tot een bekende Nederlandse schrijftster.
OPROEPEN
E-book over stranding ss Malmö
Historicus Thijs Gras doet een case-study naar de stranding van het Zweedse schip Malmö voor de Amelander kust in 1928. Hij plaatste een oproep voor foto's en informatie op het forum. Tot op heden blijkt deze stranding nog niet goed gedocumenteerd te zijn. Gras hoopt later zijn bevindingen over de Malmö in een e-book met u te delen. 
Bekijk de oproep>>>
100 jaar Canite Tuba
In 2018 bestaat de muziekvereniging Canite Tuba 100 jaar. Het is de bedoeling een jubileumboekje samen te stellen en een expositie te houden. Hiervoor zijn we nog op zoek naar foto's en ander (beeld) materiaal van de vereniging.
Bekijk de oproep>>>
FORUM VAN AMELANDER HISTORIE
Marijke Kiewied overleefde concentratiekamp Ravensbrück
In het familiearchief van kardinaal De Jong kwam ik een kopie tegen van een brief die de kardinaal De Jong in 1945 schreef aan Marijke Kiewied, studente in Nijmegen. Hij informeert daarin naar haar verblijf in concentratiekamp Ravensbrück en spreekt bemoedigende woorden. 
Lees verder>>>
Jelske Mosterman (1865-1949)
Jelske werd geboren op 9 oktober 1865 in Buren op Ameland. Jelske was een zuster van de bisschop Jan de Jong zijn moeder. Tante Jels, een pientere en spraakzame vrouw. Hij kwam er graag tijdens zijn vakanties in haar gezellige huis. Toen de jonge Jan de Jong voor het eerst naar het seminarie ging vaarde de boot niet. Kees Kolmer heeft hem, samen met zijn oom Jan Mosterman, met de roeiboot overgezet.
Lees verder>>>
 © Amelander Historie 2016, All rights reserved.
Bekijk oudere nieuwsbrieven>>>

Ons e-mailadres is:
info@amelanderhistorie.nl
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list