Copy
Amelander Historie Krant van juni 2019
View this email in your browser
De Phenix en Boelensmolen
Molen De Phenix in Nes heeft zijn kap en wieken terug en De Molenmakers leggen de laatste hand aan de restauratie. Er is een kleine kans dat De Phenix zaterdagmiddag 29 juni weer draait. De molenaars zijn enthousiast, maar er moet nog wel een en ander.. Lees verder>>>
Museumstuk van de maand juni
Dit Museumstuk van de Maand vertelt iets over hoe de Duitse soldaten leefden, en vooral hoe zij dachten. Voor de meesten van hen was Ameland een plek die zij zich wilden herinneren. Daarom lieten ze bierpullen en borden.. Lees verder>
Nieuwe schilderijen van stichting Amelander musea
In de afgelopen maanden heeft stichting Amelander Musea een aantal bijzondere werken van Ameland gekocht. Onder meer een schilderij van W.A. Houtman, een dorpsgezicht van Nes van Francois Mooy en een tiental werken uit de collectie van Gerbrand Caspers>
Gekaapte brieven van zeelieden online met Dutch Prize Papers
De Prize Papers zijn documenten die door Britse kapers in de periode 1652-1815 op vijandelijke schepen werden buitgemaakt. Een kwart van deze brieven zijn van Nederlandse zeelieden en zijn nu gedigitaliseerd>
Familieboek over de RK-families De Jong van Ameland
In de tweede helft van de komende maand september verschijnt het nieuwe boek van pastor Henk Nota met de titel “De nazaten van Gerben (Gerbrand) Pieters de Jong en Engeltje Gerlofs”. Het familieboek heeft als ondertitel “De rk families de Jong van Ameland”. De genealogie van de families de Jong uit Nes en Buren begint bij Gerben Pieters, geboren circa 1685. Zijn vader was Pieter, geboren rond 1650. Lees meer over dit nieuwe boek>>>
Hoe staat het Amelands ervoor?
De Fryske Akademy heeft de behoeftes en noden van de Friese streektalen voor de Nederlandse Taalunie in kaart gebracht. In het onderzoeksrapport wordt het Amelands ook beschreven.  In dit artikel staan de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek. Lees verder>>>
De Pôllepraat van juni is uit!
Deze maand verscheen voor de tweede keer de Pôllepraat in kleur met een prachtige omslag. In dit nummer leest u weer bijzondere verhalen, museumnieuws, nieuwe exposities en schenkingen. De Pôllepraat is het orgaan van stichting 'De Ouwe Pôlle'. Het blad verschijnt drie keer per jaar en houdt de donateurs op de hoogte van de musea, lezingen, nieuwe publicaties over Ameland, enz. Steun ook onze stichting en ontvang per post deze prachtige Pôllepraat. <<Klik hier>>
De Welvaart in Hollum
Binnenkort gaat café De Welvaart in Hollum weer open. Dit was de aanleiding voor een beschrijving van de geschiedenis van dit voormalig logement. Wie waren de eigenaren? Wie bedacht de naam De Welvaart en waarom? U leest het hier>>>
Titus Brandsma en Ameland
Van 31 mei tot 10 juni speelde in Dokkum, in de Bonifatiuskapel, het muziektheater TITUS. Leven tussen stilte en stress. Het bewogen leven van pater Titus Brandsma. Wat was zijn connectie met Ameland? Er zijn enkele. Veruit de voornaamste was de Amelander kardinaal Jan de Jong. Daarnaast bracht onderzoek naar herinneringen aan St. Willibrord in Friesland Titus Brandsma naar Ameland. In een boekje, uitgegeven door Frisia Catholica uit 1939, gaat prof Brandsma uitgebreid in op zijn mening dat Ameland is aan te duiden als... Lees verder>>>
Amelander archiefschatten 10: Amelanders bewapend tegen zeerovers
In het Nationaal Archief in Den Haag vinden we een lijst van meer dan vier eeuwen oud, met namen van bijna vierhonderd Amelanders uit alle dorpen van het eiland. Met achter de naam van iedere Amelander op de lijst één of meer wapens: hellebaarden, degens, vuurwapens... Wat vertelt deze lijst? Lees verder>
Herinneringen aan de oorlog van Lise de Boer
15 april is de officiële bevrijdingsdatum van Friesland. Ameland werd pas in juni 1945 van de Duitse bezetter verlost. In het onbeschrijflijk leed uit die bewogen oorlogstijd, dat de laatste maanden door herdenkingsbijeenkomsten uitgebreid in de media is geweest, is de herinnering van een 8-jarig meisje een adempauze. Lees verder>>>
Hoe vier Amelander zeelieden omkwamen in de oorlog 
Deze keer gaan we vertellen over een viertal Hollumers die tijdens de Tweede Wereldoorlog niet alleen binnen een tijdsbestek van 3 maanden op zee omkwamen, maar ook door nauwe familiebanden met elkaar verwant waren. Jan de Vries, Jan Engels, Douwe Sparrius en Douwe Visser waren allen op zee of wellicht lag hun schip ergens in een haven, toen de oorlog uitbrak. Zij behoorden tot de 85 eilanders die onvrijwillig veelal werden betrokken bij al het oorlogs.. Lees verder>>>
Het naoorlogse woningtekort op Ameland
Na de Tweede Wereldoorlog was er een groot woningtekort in Nederland. De vraag naar woningen was zo groot dat door de Rijksoverheid maatregelen werden genomen om de schaarse bouwmaterialen over het land te verdelen. Ook op Ameland werd dringend de behoefte tot woonruimte gevoeld. Daarom werd door het gemeentebestuur van Ameland besloten in Hollum een viertal woningwetwoningen en één middenstandswoning te bouwen>>
<<< De Pôllepraat 88 is uit: boordevol verhalen. Word donateur! >>>
Delen
Tweet
Doorsturen
+1
Pin
 © Amelander Historie 2018, All rights reserved.
Bekijk oudere edities van de Amelander Historie-krant>>>

Ons e-mailadres is:
info@amelanderhistorie.nl
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list