INSTEEK 7
Poll ledendag

 
Beste <<Voornaam>>,
 
Het is misschien al een tijd geleden dat je nog iets van ons gehoord hebt, maar VLAC heeft zeker niet stilgezeten!
 
In oktober waren we aanwezig op het Forum Vlaamse Archeologie, met een verhelderende lezing over het ‘hoe en waarom’ van VLAC en een paneldebat over de mens achter de archeologie. Er kwam alvast veel positieve respons én bevestiging dat een goede samenwerking tussen werknemers en werkgevers noodzakelijk blijft.
 
De 3de bachelors Kunstwetenschappen en Archeologie van de VUB konden zich reeds te goed doen aan een uurtje uitleg over de huidige arbeidsvoorwaarden van de Vlaamse terreinarcheoloog. In de loop van februari worden gelijkaardige infosessies georganiseerd aan de KU Leuven en UGent.
 
Ondertussen heeft VLAC enkele gesprekken met zaakvoerders achter de rug. Het gaat hierbij om informatieve gesprekken, waarbij VLAC haar doelstellingen duidelijk maakt en luistert naar alle opmerkingen en bedenkingen van de werkgevers. De klemtoon ligt op de huidige situatie binnen elk bedrijf en de mogelijke verbeteringen/veranderingen die daar kunnen worden doorgevoerd. Het is echter vooral de bedoeling oplossingen te vinden waar alle bedrijven zich in kunnen vinden.
 
Binnen dit kader zijn op vraag van VONA enkele voorstellen uitgewerkt met betrekking tot veiligheid en voorzieningen op de werf, werkkledij, opleidingsdagen en minimumlonen voor starters. Deze voorstellen zouden tijdens de voorbije VONA-vergadering (8 december) grondig besproken worden. We hopen via deze weg reeds enkele eenvoudige maar belangrijke richtlijnen vast te leggen, waar zowel VLAC (met al zijn leden) als VONA achter staat.
 
Omdat we geen richtlijnen kunnen opstellen zonder de mening te kennen van onze collega-archeologen in het veld, spelen we met het idee om volgend jaar een VLAC-ledendag te organiseren. Hierbij zouden de reeds door VLAC voorgestelde arbeidsrichtlijnen worden besproken en bepaalde ‘hot topics’ zoals contracten en verloning ter discussie worden gesteld.
 
Maar vooraleer we een zaal vastleggen, sprekers bellen, slingers ophangen en zoete broodjes smeren, hadden we graag van jullie vernomen of er überhaupt interesse is in een ledendag. Je kan hiervoor tot 17 januari een poll invullen.

Opmerkingen, vragen, suggesties? Je kan steeds terecht op info@vlac.be.

Vriendelijke groeten,
VLAC
www.vlac.be
info@vlac.be
Volg op ons Facebook
Copyright © 2015 VLAC   |   schrijf je uit