INSTEEK 5
stap voor stap

 
Beste <<Voornaam>>,

In onze vorige nieuwsbrief vermeldden we de brief naar Sofie De Leeuw, kabinetsmedewerker voor Onroerend Erfgoed van Minister Bourgeois. Twee weken geleden mochten we een antwoord ontvangen van de Minister zelf. Hij reageert alvast positief op de oprichting van het VLAC: ‘Ik zie de oprichting van het VLAC dan ook als een eerste stap om een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor archeologen te realiseren.' 'Ik vind het positief dat de sector zich organiseert, en dit zowel aan de zijde van de werkgevers (VONA) als aan de zijde van de werknemers (VLAC). Hierdoor wordt een dialoog op structurele wijze mogelijk.’

Met zowel een e-mail naar het agentschap Onroerend Erfgoed, verstuurd in maart, als de brief naar het kabinet zijn belangrijke actoren in de Vlaamse archeologie op de hoogte van ons bestaan. Dit kan van belang zijn wanneer er zaken op hoger niveau worden besproken, die ook ons aanbelangen, zoals bijvoorbeeld in het recent verleden het geval was met de ‘Code van Goede Praktijk’.

Enkele weken terug stuurden we naar alle zaakvoerders een e-mail met onder andere de vraag om individueel in gesprek te gaan met VLAC. Op die manier willen we onder meer beter kunnen inschatten wat de wederzijdse verwachtingen zijn. De komende weken proberen we de gesprekken voor te bereiden om in het najaar met de zaakvoerders in dialoog te kunnen treden. 

Daarnaast hebben we de informatie gekregen dat, indien we een eigen paritair comité willen opstarten met eigen cao’s, er nog heel wat werk voor de boeg is. Zo moet er bereidheid zijn vanwege de werkgevers en vakbonden om af te splitsen van het PC200. Daarnaast gaat het om een federaal paritair comité, wat betekent dat we in overleg zullen moeten treden met onze Waalse collega’s. Er moet nog een bergketen worden verzet, maar de aanhouder wint!

Als laatste willen we jullie het volgende aanraden: het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert op 28 oktober een interessante studiedag over dateringstechnieken.

Opmerkingen, vragen, suggesties? Je kan steeds terecht op info@vlac.be.

Vriendelijke groeten, 

VLAC
www.vlac.be
info@vlac.be
Volg op ons Facebook
Copyright © 2015 VLAC   |   schrijf je uit