Copy
Deze nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar.

Uitgelicht

In deze nieuwsbrief aandacht voor veel verschillende onderwerpen 
 

* gratis kenniscafé * nieuwe hygiëne code  * CultuurWeb Drenthe * introductie nieuwe collega * Valtherschans * KnultselKeet * 1 ton beschikbaar voor duurzame dorpshuizen *

Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor onze ALV, de vergadering biedt een interessant programma en wij stellen uw aanwezigheid op prijs. De BOKD wordt steunpunt voor Netwerk Duurzame Dorpen in Drenthe, Johannes Lankester informeert u over het netwerk en de wijze waarop. De Drentse Kei vertelt meer over de mogelijkheden om een energie coöperatie en een dorpsfonds op te zetten en hoe ze u daarbij kunnen helpen. Dorps- en buurthuizen en MFA’s kunnen in september deelnemen aan de Drentse Uit Maand. De BOKD stelt € 500 beschikbaar voor vijf dorpshuizen die een Drentse Uit Dag in hun dorpshuis organiseren.

Lees verder
(20 april is tevens een dorpenoverleg Midden-Drenthe gepland, wij verzoeken u echter een bestuurslid af te vaardigen)

Duurzame dorpshuizen

Vanuit het project ‘Onbeparkt Holtbaar’ krijgen 11 dorpshuizen in de gemeente Midden-Drenthe in totaal 110.000 euro om te investeren in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. De gemeente stelt als tegenprestatie dat de dorpshuizen ieder een duurzaamheidsdag voor het dorp organiseren.

Lees verder

Kennismaking

Alle Postmus, sinds 1 april consulent Dorpsbelangen bij de BOKD. "Dat betekent dat ik de Drentse dorpen mag ondersteunen bij alle leefbaarheidsinitiatieven die ze nemen".

Lees verder

KnutselKeet

Eind maart is de mobiele werkplaats voor kunst, cultuur en innovatieve technieken De Knutselkeet van start gegaan met een week vol creatieve activiteiten op scholen, in dorpshuizen en zorgcentra. Precies wat de Knutselkeet wil zijn: verrassend, veelzijdig en verbindend.

Lees verder

Alle cultuurgenres verzameld

Bent u op zoek naar een leuke culturele en/of educatieve activiteit in uw dorpshuis of dorp? Kijk dan eens op Cultuurweb Drenthe. Cultuurweb Drenthe is de culturele infrastructuur van Drenthe op één plek.

Lees verder

7 juni gratis Kenniscafé over informele zorg en accommodaties in Drenthe

Er verandert op sociaal gebied momenteel veel in onze samenleving. Samen met buren, vrienden en andere vrijwilligers voor elkaar zorgen, is daar een belangrijk onderdeel van. Het Oranje Fonds en BOKD zien steeds vaker dat dorpshuizen en -belangenorganisaties daar een rol in spelen.

Lees verder

Nieuwe hygiënecode horeca

Vanaf 1 april geldt een nieuwe hygiënecode voor de horeca welke gebaseerd is op Europese wetgeving. Deze wetgeving regelt dat alle levensmiddelenbedrijven volgens de HACCP-beginselen moeten werken. Deze HACCP-eisen zijn uitgewerkt in de hygiënecode. De hygiënecode geldt alleen voor dorpshuizen wanneer er structureel bedrijfsmatig eten wordt bereid en verstrekt.

Lees verder

Terugkeer Valtherschans

Op 13 april  hebben studenten van Van Hall Larenstein hun onderzoeksconclusies over mogelijkheden voor terugkeer van de Valtherschans gepresenteerd in Valthe in het bijzijn van de werkgroep, geïnteresseerde bewoners en de gemeente Borger-Odoorn.

Lees verder

Op 20 april in Wijster

Er is inmiddels de nodige aandacht geschonken aan de KnutselKeet. Wilt u de Keet ook zelf zien en beleven, kom dan naar de ALV van de BOKD op 20 april in Wijster.
Doorsturen BOKD Nieuws

BOKD Nieuws wordt naar de secretaris gestuurd, zou u deze willen delen met de andere bestuursleden van uw vereniging of stichting. Mocht u ook zelf onze nieuwsbrieven willen ontvangen dan kunt u zich inschrijven of een mail sturen naar Sonja Corsmit. 
Open dag NAM

De NAM nodigt alle leden van de BOKD uit voor haar open dag op 23 april. Wilt u weten waar aardgas zich in de ondergrond bevindt? Hoe een gaswinningslocatie eruit ziet? En wat er in het hoofdkantoor van NAM in Assen gebeurt? Kom dan op 23 april naar de open dag. Voor inschrijving of meer informatie klikt u hier.
BOKD provinciaal steunpunt NDD

Woensdag 20 april wordt de BOKD officieel steunpunt voor Drenthe. Kom naar onze ALV!